Mandagi, santūri, kukli ir… Nekerštinga. Tokia ta mūsų policija.

Kitą savaitę vykstu į Kazachstaną, kur Almatoje viename universitete skaitysiu paskaitą apie žodžio laisvę ir jos panaudojimo ypatumus. Ir šiame kontekste gavau puikų pretekstą parodyti, kokios demokratiškos, mandagios, kuklios ir santūrios yra mūsų vadinamosios jėgos struktūros. Bent jau policija tai tikrai.

Štai laidų vedėja Rūta Janutienė imdama interviu apstumdė komisarą, o jos niekas ne tik neuždarė į belangę, bet ir iki šiol dar nenubaudė kokia kita bausme.

Komisaras ir visa policijos sistema laikosi oriai, kreipėsi dėl tokios veiklos į žiniasklaidos savitvarkos institucijas, kad šios įvertintų agresyviai ir padoriai žurnalistikai nebūdingai veikusios moters veiksmus eikos požiūriu.

Galiu tik pridurti, kad kai aš vieną kartą pabandžiau Azerbaidžano sostinėje Baku tiesiog telefonu filmuoti gatvę, kuri buvo uždaryta dėl pravažiuojančio šios šalies vadovo kortežo, iš karto prisistatė policijos pareigūnas. Jis pirmiausia liepė nutraukti filmavimą ir tik tada pradėjo aiškintis, kas toks, iš kur ir kodėl. Apie kokį nors pareigūno stumdymą, tempimą už rankų ar kitus panašius veiksmus nebuvo net kalbos. Pas mus dabar, galima sakyti, gyvename vienoje laisviausių šalių – norintis interviu žurnalistas gali beveik spardyti pareigūnus. O štai JAV sostinėje man lankantis viename renginyje ir pamačius pareigūnus, apie panašius veiksmus minčių nekilo. Jaučiu, kad ir jie nesileistų stumdomi. Juolab, kad ir stumdytis, ir muštis – ne žurnalisto darbas.

Taigi po gero pusmečio tikimės sulaukti savireguliacijos atsakymų į policijos paklausimą. Gal įvyks stebuklas ir jie bus anksčiau. Tačiau turiu geros patirties – Vito Tomkaus įtakoje esančių leidinių tekstai, kur buvau vadinamas šmeižiku ir suteneriu, vis dar vertinami. Atsakymai, tikėtina, bus dar šiemet.

Beje, labai gražiai skamba ir štai šis palinkėjimas:

„Policijos departamentas kreipiasi į šalies piliečius prašydamas elgtis santūriai ir atsakingai, nepažeidinėti įstatymų, gerbti kitų žmonių nuomonę.”

Kiek supratau, šie palinkėjimai ir Rūtai Janutienei. Gal ji pagaliau išgirs?

42 komentarai

 1. Renata

  man pasirodė, kad komisraui net patiko Janutienės prisilietimai. Taip gražiai išraudo :))).

  Atsakyti
 2. Atgalinis pranešimas: Mandagi, santūri, kukli ir… Nekerštinga. Tokia ta mūsų policija. | Kauno Žinios

 3. Marius

  PN,
  galiu dar pridurti, kad žmonėms daugelį metų buvo kalama į galvas asmenio gerbuvio, vartotojiškoji ideologija. Dabar tokius žmones galima išnaudoti kaip avinus ant pavadėlio. Paveikta tokios ir ištvirkavimo ideologijos psichika yra galingas ginklas valdyti. Kam jautrūs žmonės tuo ir gali išgąsdinti. Jeigu ne ši ideologija, jokios ekonominės krizės nebūtų įvykę. O dabar buvo šokas! Pirmoji šoko banga. Tai tik pradžia.
  Be abejo, kad kažkas iš avinų bandos mesis į vadus ir pradės kelti pasipiktinimo, protestų bangas.
  To simptomai jau yra, tai vyksta. Bet vyksta jau ir susidorojimas su lyderiais. Pavyzdys, svarstomas klausimas dėl Venskienės neliečiamybės, su tikslu pasodinti į kalėjimą. Parodyti visiems, įbauginti. Kad net minčių daugiau nekiltų.

  Jeigu žmonių psichika būtų nepaveikta vartotojiškos ideologijos tai būtų kitaip. Dabar niekas už kitą mirti neis. Kiekvienas susirūpinęs tam kam išugdytas per daugelį metų jautrumas. Todėl kiekvienas galvoja apie save. Jaunimas išsilakstę po užsienį ir kala pinigą. Lietuvoj liko didžioji dalis pensininkų, kuriuos valdžia mulkina kaip nori.

  Bet… Liko dar ir tokių, kurie masto ir turi stiprų prigimtinį vienybės jausmą. Nėra paveikti vartotojiškos ideologijos. Yra pilni energijos ir optimizmo, turi naujų idėjų. Koks bebūtų kietas akmuo, lašas po lašo ir akmenį pratašo.
  Reikia atjauninti susendintą vartotojiškos ideologijos žmonių psichiką. Informuoti juos, kad tik nuo jų pačių mastymo priklauso gyvenimo kokybė. Sudominti juos gyvenimo kokybės paieška. Atgaivinti, išlaisvinti užgniaužtus jausmus, pozityvias emocijas. Sudominti juos domėtis pačiais savimi, o ne valdžią keikti ir laukti iš jos gyvenimo kokybės permainų. Permainos gali įvykti tik pačiame žmogaus viduje. Jeigu žmonės tai suvoks, tokių rinkėjų nebeįmanoma bus mulkinti.
  Be šio etapo jokios permainos neįmanomos.

  Atsakyti
 4. PN

  Palinkėčiau Mariui nebūti dideliu optimistu ir neskubėti tikėti, kad įvarytas į kampą lietuvis ims keistis. Ilgas spaudimas ne tik paskatina priešintis, bet ir pratina prie permanentinio pasyvumo, kai visuomenės sąmonėje įsitvirtina įvairios susvetimėjimą pateisinančios ir palaikančios mąstymo ir elgesio formos. Žmonės netiki permainomis ir savo pilietinėmis galimybėmis, o sąlyginė ekonominė ir politinė ramybė (kai neteisingumas ilgus dešimtmečius išlieka šiapus kritinės ribos) šį netikėjimą tik palaiko.

  Reikia pavyzdžių? Pažvelkite į Pietų Amerikos valstybes ir ten esantį milžiniškas atotrūkį tarp ekonominio bei politinio elito ir vargingiausių gyventojų sluoksnių. Tiesa, dar yra menkas, sostinėse įsikūręs tarpsluoksnis, išdidžiai vadinamas „viduriniąja klase”, kuris visomis išgalėmis stengiasi prisišlieti prie patikimų pajamų šaltinių ir savo apolitiškumu bei oportunizmu ištikimai saugo esamą tvarką.

  Lietuvos žmonių abejingumas ir pasyvumas jau ne kartą patikrintas. Prisiminkite prieš dešimtmetį vykusią taikią J. Ivanauskaitės akciją už Tibeto laisvę, Jiang Zeminio vizito metu. Nedidelis būrys piketuotojų, nepažeidę jokių mitingavimo taisyklių, policijos buvo jėga sugrūsti į tarnybinius automobilius ir kelioms valandoms sulaikyti. Tas niekinis atgarsis, kokio susilaukė šis įvykis (šokis pagal diktatūros dūdelę), buvo rimtas signalas, liudijęs jėgos struktūrų atsakomybės atrofiją.

  Neminėsiu kitų įvykių, kur valdžia nesibodėjo naudoti nemotyvuotos prievartos ar taikyti dvigubų standartų, kai tuo tarpu visuomenė liko abejinga, arba korektiškos distancijos ribose. Taigi dabartiniai įvykiai tėra loginė tąsa. Ir kad didelė visuomenės dalis tame nemato problemos, nenuostabu. Rusijoje irgi žmonės pradeda atkusti tik po dvylikos metų autoritarinio režimo, tačiau jų skaičius tiek menkas, kad tikėtina, jog Putinas sėkmingai atidirbs dar dvi kadencijas.

  Atsakyti
 5. Marius

  Ir dar, tas pats mastymas, kuris ir atvedė iki ribos nieko kito negali išmastyti, o tik KOVOTI.
  Pavyzdžiui, ką siūlo Dainius Janutienės atžvilgiu?
  Ką valdžia Venckienės atžvilgiu toliau rengiasi darytiti ir t.t. Be abejo tai tik stiprins ribinę būseną. Į jokį gersnį rytojų tokiu metodu nebeišjosime, permainų nebus.

  Atsakyti
 6. Marius

  Simai,

  taigi aš tave ir informuoju, kad teisingumas visada yra tik selektyvus!

  Bet pagal tavo paskutinį komentarą tu ir siūlai jį pratęsti.

  O aš informuoju apie ribinę visuomenės būseną iš kurios nėra ir negali būti išeities su tuo pačiu mastymų į kurią jis ir atvedė.

  Todėl siūlau nutraukti tęsti iš inercijos selektyvų teisingumą ir akimirkai susimastyti.

  Esantys valdžioje ir tapo PIRMINIAIS selektyvaus teisingumo vykdytojais. Privilegijuotų selektyvus teisingumas peržengė ribą. Jie patys tapo nebaudžiami, bejausmiai nusikaltėliai, prisidengę ne sąžine ( nes jos neturi) bet nekaltumo prezumpcija. Ne pagautas ne vagis – įrodykit! O kaip įrodyti jeigu jie patys ir renka prieš save ir savo bendrus įrodymus? Apeliuoti į tokių nusikaltėlių jausmus beviltiška, nes ten kur viršenybė įstatymui, jausmams nėra vietos. Todėl selektyvus teisingumas persikėlė į gatves ( Garliava). Tai selektyvaus teisingumo ryškus simptomas, bet PIRMINĖ priežastis ne jie. Žuvis pūna nuo galvos. Jeigu žuvis turėtų nepūnančią galvą, bet sveiką, tai ji į selektyvų teisingumą gatvėje reaguotų kaip į perspėjamą signalą, kad (valdžia mes patys) pūnam ir reikia koreguotis, nutraukti savo prievartą, kurią jie vykdo slapta. Vagia slapta, ima kyšius slapta, statosi sau prabangius namus, perkasi automobilius ir visa tai iš algos. Netikite? Įrodykit! Kaip mūsų valdžia reguoja į selektyvų teisingumą, ne savo žinoma, nes savo niekšybių jie nemato, negali matyti, jie jaučiasi teisūs pagal įstatymą, o sąžinės nėra. Todėl savo selektyvų teisingumą jie mato kituose ( Garliava), panašiai kaip šventame rašte rašoma, kad brolio akyje mato šapaliuką, kai savoj rąstas.

  Todėl tokie fanatikai užgrobę ne valdžią liaudžiai kaip sako esminis demokratijos principas, bet valdžia mums, savai chebrai.

  Ta chebra valdžioje dalijasi slaptus nusikaltimus hierarchijos skalėje ir pinigus taip pat. Todėl vienas kitą dengia. Ranka plauna ranką.

  Deja viskas turi šiame pasaulyje savo ribą. Kurios simptomus mes jau matome! Kas bus toliau? Ta ribinė būsena gilės! Kas atsitinka su žmogumi iš kurio visąlaik tyčiojamės, šaipomės, spraudžiame į kampą ( taikome dvigubus standartus?) Jis vieną dieną pratruks ir taps viskas dzin. Jis pats pradės pulti valdžią, taip atsirado terorizmas. Dabar jo simptomus jau galime stebėti Lietuvoje. Tai tik pradžia.
  Ar įmanoma įveikti terorizmą? Be šansų! Štai kas laukia Lietuvos. Terorizmas gali turėti daug apraiškų, kurias mes jau matome žurnalistikoje(Janutiene) Garliava ir t.t.
  Bet nepamirškime kur šaknys terorizmo. Valdžioje!Ten pirminis teroristas.

  Nepamirškime ir tai, kad teroristas yra bejausmis fanatikas, neturintis ribos jausmo. Ir kaip gi į jį kreiptis su prašymu, kad nutrauktų terorizmą, jeigu jis bejausmis fanatikas, o įrodymus prieš jį jis pats ir renka?????? Baisiausia, kad jis jaučiasi visiškai teisus, nes pagal įstatymą nepagautas, o sąžinės nėra. Kaip hitleris ir jo šaika, tas pats.

  Atsakyti
 7. Simas

  Jūs nesuprantate, kad siūlote tęsti selektyvų teisingumą. Va, mergaitės atveju policijos nereikia, tačiau jei kalba eina apie kitus dalykus, tai jau policijos prireikia… Demokratinėje, teisinėje visuomenėje selektyvumo negali būti. Jūsų jausmais puikiai naudojasi tie, kuriems tai naudinga… Jūs siekiate viską palikti taip kaip buvo net to nesuvokdami. Žinokite, kad manipuliuoti žmonėmis galima ir taip, kad jie net nesuvokia, kad jais manipuliuojama. Jus pagavo…

  Atsakyti
 8. Hyperbass

  Ponas Dainiau, tiesiog paskaitykite, skirkite 10 min. Išsivirkite arbatos, ir kol ji atauš, tiesiog perskaitykite, lzinios.lt arba alfa.lt. Ir po to pasakykite, kad Kėdainių teismo „produkciją” turime sukramtyti nesiraukydami.

  Atsakyti
 9. Hyperbass

  Beje, matyt ponas Dainius ruošdamasis eiliniam savo vojažui į Rytų pusę papliurpti apie žodžio laisvę ir etiketą pamiršo pasidomėti Šarūno Paberaliaus byla. Ji įdomi tuo, kad to pačio Kondratjevo teismo pateiktas reikalavimas išduoti šį pilietį Lietuvos Respublikai buvo JAV teisėsaugos atmestas, Š. Paberalius buvo paleistas ir jo buvo atsiprašyta. Tai turbūt labai pridėjo visuomenės pasitikėjimo teismams…

  Atsakyti
 10. Marius

  Simai, bausmės bijo tik neturintis sąžinės. Turinčiam sąžinę didžiausia bausmė yra sąžinės graužatis.
  Todėl visi apsimetėliai, prisiplakėliai iškilūs asmeniniam pavojui greitai pasimatys. Turinčio sąžinę neįmanoma išgąsdinti niekuo. Todėl disidentus Tarybiniais laikais vedami sąžinės papuldavo į Sibirą, o ne protingo proto.
  Radikalumas be abejo yra blogybė, nes radikalumas yra pagrįstas ne sąžine, bet loginiais proto argumentais – tiesa. Fašizmas pagrįstas ne sąžine, bet linijinio – mechaninio proto loginiais argumentais. Tik tokiame prote yra hierarchija. Todėl Hitleriui kilo idėja apie aukščiausią rasę jo proto hierarchijos skalėje. Vardan proto sukurptos tiesos ir vyko prievarta. Kaip ir prievarta prieš vaiką Garliavoje buvo vykdoma pagrįsta proto loginiais argumentais, pirmenybės atidavimu įstatymui. Atkreipk dėmesį Simai, kad prievarta vykdoma tik vardan gėrio, vaiko gerovės, taikos, geresnio rytojaus, tiesos. Ir ją vykdantys yra bejausmiai fanatikai, Nes protas neturi nieko bendro su jausmais ir sąžine.

  Atsakyti
 11. Simas

  rašiau ilgą komentarą, bet susilaikiau… Tokioje situacijoje jausmai Jus nuves į kalėjimą ir nieko neišlošite, jei nesinaudosite protu ir nesugebėsite į situaciją įsigilinti iš neutralios pusės. Jausmai ir emocijos, jei naudojamos netinkamoje vietoje, yra stiprus priešas, kuris užtemdo protą… Žinote tokį pasakymą: užtemo protas? Ką tai reiškia? Ogi tai, kad emocijos paėmė viršų…

  Bet aš visada sakau, kad bet koks radikalumas yra blogybė. Radikali politinė dešinė – fašizmas, radikali politinė kairė – komunizmas. Radikalūs jausmai, radikalus protas niekur nenuves. Dėl to iki tam tikros ribos stengiuosi nei vienai žmogaus esybės daliai neleisti paimti viršaus. Jūs visi jau pasidavėte vienai savo daliai…

  Atsakyti
 12. Marius

  Ir dar Simai, jeigu gatvėje muša žmogų tai dar gali iškviesti policiją ir likti kaip ir dalinai neautraliu, o jeigu pati policija ir yra prievartos vykdytoja ( kaip Garliavos atveju) tai ką gali iškviesti?

  Atsakyti
 13. Marius

  Simai, pavyzdžiui, jei matai kai gatvėje vaiką muša tai neautraliu gali būti tik neturintis sąžinės, o jei ji yra pasirinkimo neturėsi. Esmė tame, kad protas nieko bendro neturi su jausmais ir sąžine. Jis gali pagrįsti absoliučiai bet kokią prievartą. Ir be abejo, kad ta prievarta bus vykdoma tik vardan gėrio, tiesos, valstybės pamatų išsaugojimo, vardan vaiko gerovės ir t.t.

  Atsakyti
 14. Simas

  Beje, mariau, visose situacijose yra trys pusės: du oponentai ir… neutrali… Kažin, ar sugebate pamatyti tą neutralumą? Nemanau…

  Atsakyti
 15. Simas

  Mariau, o kodėl teigiate, kad kiti nemato kitos pusės? Mato. Aš gi jums ir sakau, kad Jūs esate ypatingai nenuoseklus ir savo išgalvotų taisyklių netaikote sau… Dvejopus standartus taikantys žmonės net nesuvokia, kad juos taiko ir tik dėl to išvedžiojimai tampa nenuoseklūs. Kai žmonės susiduria su savo suvokimo ribomis, tai tuomet bet kokius procesus aiškina paprastai: tai Dievas (na, jausmai) arba tai genai (sritis, kurios nesuvokia ir nenori suvokti). Tuo pačiu tiesiniu mastymu Jūs ir pats pasižymite, tik to nesuvokiate. Tai daug blogiau nei manote…

  Atsakyti
 16. Marius

  Simai, matau abi puses, kitas klausimas, kad gali pasirinkti tik vieną, arba atiduodi viršenybę įstatymui ir spjauni į sąžinę, arba neturi pasirinkimo jei yra sąžinė.

  Atsakyti
 17. Simas

  ir vis dėl to, mariau, kodėl manai, kad matai abi puses, nors akivaizdžiai rodai, kad matai tik vieną?

  Atsakyti
 18. Audrius

  Labai gražiai atsiliepiat apie Kazachstaną ir Azerbaidžaną,tikiuosi greit ir į Čėčėniją važiuosite skaityt paskaitų. 🙂

  Atsakyti
 19. Marius

  Simas labai gerai pasakė apie tai, kad pačioje pradžioje jau yra atmesta nekaltumo prezumpcija. Bet būtent dėl tos nekaltumo prezumpcijos Simas, Dainius ir kiti panašūs, daugybė teisininkų niekaip negalite suprasti kitos pusės. Esate 100% įsitikinę savo teisybe ir net nekyla jums tokia mintis leistis į diskusijas su kita puse. O tai reiškia, kad jus negalite vertinti situacijos kompleksiškai, o tik iš savo varpinės. Todėl visos jūsų prognozės kaip įvykiai klostysis toliau yra toli nuo realybės. Pavyzdžiui, Simas sako, kad viskas baigsis su Seimo rinkimais. Niekas nesibaigs, priešingai visuomenės ribinė būsena tik gylės. Galite uždaryti ir Venskienę ir aplamai užbaigti su ta pedofilijos istorija, bet problema neišsispręs, o priešingai sprogs kaip bomba visiškai kitoje srityje, bet kokioje, ekologijos, sveikatos epidemija, virusai, derliaus, ekonomikos, žurnalistikos, teisėsaugos, politikos, neturi jokios reikšmės. Visuomenėje siautės baimės, panikos, nesusikalbėjimo ir vyriausybės pasimetimas ką daryti. Nereikia būti pranašu, kad tai matyti. Viskas labai paprasta. Ir būtent kaip Simas paminėjo apie pirminę priežastį nekaltumo prezumpcija, tai ir čia yra pirminė priežastis, kurios jus niekaip negalite pamatyti, nes kaip minėjau esate uždaroje savo proto matricoje, nematote situacijos kompleksiškai.
  Jei norite pažvelgti į visą tai kitomis akimis tai pirmiausia užduokite sau klausimą ir pamėginkite atsakyti į jį iš dviejų skirtingų atskaitos taškų.
  1. Įsivaizduokite, kad jus visiškai ne iš Lietuvos, o esate svečias ir staiga matote šią ginkluotų policininkų operaciją ,besimeldžiančius žmones, giedančius himną, matote vaiką kuris rėkia nenoriu ir t.t.
  Bet tik pažvelkite į šią situaciją kaip iš šalies be jokių nekaltumo prezumpcijų, išankstinių žinojimų kas vyksta, be jokių įstatymų ir t.t. Grynai kaip svečias, kuris papuolė netikėtai ir mato kažkokį vaizadą.

  2. O dabar pažvelkite į tą pačią situaciją jau per savo proto prizmę, su visom pirminėm nekaltumo prezumpcijom, taisyklėm, įstatymais ir t.t.
  Jeigu jus padarysite tokį eksperimentą, tai išvysite, kad yra du skirtingi matymai tos pačios situacijos. Viename matyme, jus matysite smurtą prieš vaiką, beginklius žmones, o kitoje jau žvelgdami per savo proto prizmę ir jame esantį taisyklių rinkinį matysite visiškai kitą vaizdą, jokio smurto nebematysite. O tik tiesą. Savo žinoma.
  Tie, kurie atliks su savim tokį eksperimentą iškils klausimai, prieštaringi, bet tai jau kita tema, be tokio eksperimento su savimi, neįmanoma tęsti diskusijos. Nes jus ginsite tik savo tiesą, kalbėsite, kad nėra nuoseklumo kaip sako Simas ir jums aplamai viskas aišku, kad net nėra ir negali būti čia jokių diskusijų. Vėl bus tas pats užburtas ratas, gilinantis ribinę būseną visuomenėje, nesantaiką, nesusikalbėjimą ir t.t.

  Atsakyti
 20. Marius

  Simai, priesingai nei tu as matau dvi priesingas puses kurios viena kitos negali matyti todel vyksta konfliktas, kuriame tu esi tik vienos puses salininkas.As zinau priezastis kodel jie negali susikalbeti. Vietoj to jus tik gynates ir kovojate.Nes susikalbejimui, ir kompleksiniam situacijos matymui neuztenka matyti tik per savo vienintelio labai protingo proto prizme.

  Atsakyti
 21. HyperBass

  Ponas Simai, teisingai, keičiu formuluotę – įtarimas dėl įvykdyto nusikaltimo. Dabartinės teisėsaugos kitaip nei mėsmale šiame kontekste ir nepavadinčiau…

  Atsakyti
 22. Ricardas

  Gaila gaila, kad policija labai atlaidziai ziuri i visus su tuo pedofilijos skandalu susijusius gynejus, leidzia zygiuoti be leidimu, leidzia keikti teisesauga viesai ir t.t. koks paprastas nusikalteliukas jau senai butu guldomas ant zemes ir dedami antrankiai, o cia tiesiog ziurima ir nieko nedaroma.

  Atsakyti
 23. Simas

  Matot, hyperbass, šioje vietoje, ir vėl, trūksta nuoseklumo. Nes Jūsų išvardinta grandinė yra šiek tiek kitokia. Jūs pačioje pradžioje atmetate nekaltumo preziumpciją – „yra nusikaltimo faktas”. Deja, ši grandinė teisėje prasideda kitaip: yra įtarimas, kad buvo padarytas nusikaltimas. Tikrai nenoriu, kad Jūs atsidurtumėte tokioje veiksmų grandinėje, kaip paminėjote. Nes pačiam patekus į tokią mėsmalę, kurią sugalvojote, būtų nelinksma…

  Atsakyti
 24. HyperBass

  Yra nusikaltimo faktas – ikiteisminis tyrimas – teismas – bausmė. Rodos tokia grandinėlė turėtų būti? Policija yra jėgos struktūra, kuriai nepriklauso prokurorų, saugumiečių ir teisėjų funkcijos.
  „Užkirsti kelią grąsinimams”, aš vat sumąsčiau pagrąsinti, kad kažkada kuris nors korumpuotas faras atsakys už savo niekšybes, bet nespėjau nė prasižioti ir grąsinimas neišėjo iš mano burnos, nes buvo užkirsta tam galimybė.
  Žaiskime pagal taisykles.

  Atsakyti
 25. Simas

  Mariau, o Jūs, kaip suprantu, nepastebite, kad esate užsimūrijęs kitoje matricoje… Keista skaityti Jūsų išvedžiojimus, kurių visai netaikote sau… Nuoseklumo nebuvimas griauna visas sąmokslo teorijas. Šioje vietoje reiktų Jums ir visiems kitiems šios istorijos šalininkams pasimokyti iš politikų. Jie daug nuoseklesni, nes siekia tik politinės naudos ir juos su Jumis sieja tik vienas dalykas – noras vėl patekti į Seimą… Paminėsite mano žodžius po rinkimų

  Atsakyti
 26. HyperBass

  Gerbiamas demagoge, argumentų prašau – kokių įstatymų ir kam nebereikia?

  Atsakyti
 27. HyperBass

  Simocha, ačiū, kad jaučiatės užkalbintas. Ponui Dainiui nespirčiau, nes kam teptis švarius butus? Esmė yra, kad turime faktą, ponas Dainius jį mato vienaip, aš – kitaip. Aš stengiuosi tada į faktą, pažiūrėt kaip ponas Dainius, tada aš tarp pasisveikinimo ir spyrio į šikną aš skirtumo nebematau. Struktūros kreipėsi į impotentų etiketo komisiją, vietoj to kad galėtų už chuliganizmą supakuoti žurnalistę. O ir savo pareiškime jie išlipa iš savo kompetencijos ribų… „Informuojame, kad pareigūnai toliau labai atidžiai stebi viešąją erdvę, renka medžiagą apie neteisėtus kai kurių asmenų veiksmus ir, išanalizavus juos, imsis visų teisėtų priemonių užkirsti kelią bet kokiems grasinimams, nesantaikos kurstymui ar Lietuvos Respublikos piliečių įžeidinėjimams. ” Chmmm… užkirsti kelią? Čia ne policijos reikalas.

  Atsakyti
 28. Marius

  Simai, tu irgi užsimūrijęs tik vienoje ir toje pačioje matricoje kaip ir Dainius ir jokio progreso į tą patį reiškinį pažvelgti tiems kam nepritari akimis. Ne per savo proto prizmę, bet kitos pusės akimis.

  Atsakyti
 29. Simas

  Juokingiausia dalis, kad R. Janutienė vėl daro nesąmones. Va, galėtų ir savo darbdavį K. Krivicką pasodinti už tokius žodžius ir, matyt, veiksmus:

  http://www.alfa.lt/straipsnis/12450165/Krivickas..jei.nepaimsi.dirzo.vaikui..jis.paims.sautuva=2011-09-16_12-01/

  Melagiai ir paprasčiausi kvailiai būna nenuoseklūs. Jų tiesos pernelyg selektyvios… Tas pats hyperpass nesuvokia, kad su savo metodu (duoti į snukį) jis iš esmės nieko naujo nesiūlo – kas nesutinka su jo nuomone, tam reikia įspirti. Tačiau jis taip gina NUOMONĘ. O policija ir kitos struktūros TUO PAČIU METODU gina ne NUOMONĘ, o ĮSTATYMUS…

  Atsakyti
 30. HyperBass

  Tomkus gi taip ir padarė – padavė Tamstą į teismą ir nesikreipė dėl Wikileaks į impotentų etikos komisiją? Beje, ar būsit nubaustas ar išteisintas man iš esmės nėrūpi, nematau kad čia kautųsi gėris su blogiu, ar bent geresnis ir blogesnis. Man įdomu, kaip yra traktuojamas Wikileaks – ar tai gali turėti kokį nors teisinį statusą byloje? Nes jei ne…

  Atsakyti
 31. HyperBass

  Ponas Dainiau, p. Rūta Janutienė komisaro prieš tai ATSIPRAŠĖ, ir pasiūlė JEIGU KĄ AREŠTUOT? Tai pirmyn – smurtas prieš pareigūna, tegu nuteisia ir sodina. VAT KODĖL Agurkų organizacijai yra SLABO eiti teisiniu keliu? Įvykdytas nusikaltimas prieš komisarą! Prokuratūra tegu vykdo ikiteisminį tyrimą, o teisme žurnalistė Rūta atsakys už savo išpuolį, gal net ir savo laisve.
  Bet deja, patogiau kreiptis į kokią tai impotentų etikos komisiją ir toliau riekalus tvarkytis per tenai. Taip pat ir tamstai su „Lietuvos žinių” žurnaliste – drąsiai duokite civilinį ieškinį dėl šmeižto. Bet patogiau tegu komisija paskelbia, ar ne?

  Atsakyti
 32. Marius

  Mandagi, santūri, kukli ir nekerštinga policija gali būti tik tuomet kai ji nematoma. Bet atsirandanti laiku ir vietoje. O , ne viešai smurtaujanti prieš vaikus ir beginklius, besimeldžiančius, giedančius Lietuvos himną žmones.

  Atsakyti
 33. HyperBass

  Na jei Garliavoje smurto prieš mergaitę nebuvo (kol nebus paviešintas antstolės video, tol manykime kad jo nebuvo), tai jei ponas Dainiau, susikirs kokiam prekybcentryje mūsų keliai, tai spirsiu tamstai įsibėgėjęs į sėdmenis, o kai atsisuksit – pasakysiu „už kampo nepykstama”. Nes manysiu, kad tai bus toks pats pasisveikinimas, kaip suploti rankomis „HI FIVE”.

  Atsakyti
 34. Dainius Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  🙂 Mariau, prisiminiau filmą apie katiną Leopoldą 🙂 Jo frazė „vaikai, gyvenkime draugiškai”, tobulai atspindi situaciją.

  Atsakyti
 35. Marius

  Po tokio straipsnio belieka tik sisikabinti visiems rankutėmis ir pasidžiaugti. Ačiū ačiū ačiū ačiu.

  Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *