Stabdykime pedofiliją ir spekuliacijas šia tema

Atviras laiškas politikams, teisėsaugai ir žiniasklaidai

Kovo pabaigoje Panevėžio miesto apylinkės teismas nusprendė, kad garsioji Kauno pedofilijos byla turi būti papildyta. Tai reiškia, kad galutinio teismo verdikto šioje byloje dar teks gerokai palaukti ir teisiniai atsakymai į viešai keliamus klausimus visuomenę pasieks vėliau nei norėtųsi.

Šios aplinkybės verčia mus labai atvirai prisipažinti, kad tokia bylos eiga verčia politikus, teisėsaugą ir ypač žiniasklaidą labai atsakingai vykdyti savo pareigas – atsiriboti nuo bet kokių bandymų spekuliuoti šia tema viešoje erdvėje, manipuliuoti viešai prieinama ar neskelbtina ikiteisminio tyrimo medžiaga, taip pat spekuliuoti visuomenės jausmais.

Tai privalome padaryti, nes teisinėje visuomenėje turime rimtą konstitucinį įpareigojimą – apsaugoti byloje minimus nukentėjusius, įtariamus, liudijančius ar kitus asmenis bei jų šeimų narius nuo bet kokio visuomenės spaudimo. Toks spaudiams ypač žalingas nepilnamečiams net ir tais atvejais, kai jų tėvai ar artimi giminaičiai nuolat rodomi ir vertinami subjektyviosios žurnalistikos laidose kai kuriuose komerciniuose televizijos kanaluose.

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas įpareigoja ir žurnalistus, ir žiniasklaidos priemonių vadovus bei savininkus suvokti visuomenės informavimo priemonių vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje bei atsakomybę už savo darbą.

Kaip žinia, minėtu Panevėžio teismo sprendimu, Vilniaus apygardos prokuratūra, tirdama Drąsiaus Kedžio mažametės dukters tvirkinimu pareikštus įtarimus Andriui Ūsui, padarė aiškių ir reikšmingų ikiteisminio tyrimo trūkumų. Teismo sprendime rašoma, kad „taip pat yra pažeista kaltinamojo A. Ūso teisė į tikslų, galutinai suformuluotą kaltinimą, tai yra teisė žinoti nedviprasmišką kaltinimų apimtį ir jo sunkumą bei atitinkamai ruoštis gynybai. Prokurorai, teismo manymu, paskubėdami kreiptis į teismą pažeidė nukentėjusios mergaitės ir jai atstovaujančios Neringos Venckienės bei įgaliotojo atstovo advokato Aido Venckaus teisės dėl rungimosi principo ikiteisminiame tyrime ir dėl teisingo ikiteisminio proceso“.

Toks teismo sprendimas reiškia, kad teisėsaugos laukia nauji iššūkiai – tinkamai užbaigti ikiteisminį tyrimą, kuris sulaukė milžiniško visuomenės ir ypač žiniasklaidos dėmesio. Kol vyks tyrimas žurnalistai ir žiniasklaidos priemonės vėl turės galimybę skleisti informaciją apie jį. Tačiau žurnalisto etika įpareigoja įgyvendinant šią teisę garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves. Atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti jų teisingos pusiausvyros.

Todėl stebint kai kurias viešas publikacijas ar televizijos laidas šiandien gali kilti pagrįstas įtarimas, jog kai kuriais atvejais visuomenė yra ne informuojama, o bandoma tiesmukai formuoti visuomenės nuomonę apie su rezonansine byla susijusius asmenis. Akivaizdu, kad nukentėjusiais jau dabar galima įvardinti ir su pedofilijos istorija siejamoje kitoje byloje esančias aukas – nužudytą Kauno teisėją ir vieną moterį bei šių asmenų šeimos narius.

Nukentėjo ir toliau patiria didelį psichologinį spaudimą ir tie amenys, kurių artimieji šiuo metu dar tik ruošiasi teisminiam bylos nagrinėjimui ir yra suinteresuotos bylos šalys.

Todėl norisi nuoširdžiai padėkoti tiems kolegoms, kurie etiškai dirba nušviesdami rezonansinės bylos eigą.

Tuo pačiu tenka viešai priminti kitiems kolegoms, jog norėdami gauti informaciją, jie neturi informacijos šaltiniui daryti spaudimo, taip pat piktnaudžiauti savo visuomeniniu statusu ir profesinėmis galimybėmis.

Be to, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai privalo rūpintis vaikų gerove, savo skelbiamojoje informacijoje nesukelti vaikams sielvarto ar baimės. Pateikdami informaciją žurnalistai privalo atskirti informaciją, kurios paskelbimą iš tikrųjų pateisina visuomenės (viešas) interesas nuo informacijos, kuri tik tenkina smalsumą.

Visiems žurnalistams turi būti žinoma, kad draudžiama skelbti patyrusio seksualinę agresiją asmens pavardę ar kitus duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti to asmens tapatybę. Akivaizdu, kad šio principo jau neįgyvendino ir neįgyvendina nė viena žiniasklaidos priemonė, kuri kalba apie rezonansinę pedofilijos bylą.

Todėl dabartiniu metu labai svarbu, kad kolegos žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai atsimintų, jog jie privalo ne tik gerbti nukentėjusiųjų asmenų teises, bet ir privalo laikytis nekaltumo prezumpcijos. Žmogų kaltu gali pripažinti tik teismas įsiteisėjusiu sprendimu arba nuosprendžiu.

14 komentarų

 1. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Aušra, todl ir prašau viešai, kad ypač teisėsauga ir politikai nemaititnų vsuomenės skandalais ir neeskaluotų tų reikalų ir nekentų žmonėms. Žurnalistai net įsijvėpusius dalykus kartais kaip kokį lavoną valkioja dar ilgai ir taip žeidžia žmonių jausmus.

  Atsakyti
 2. Aušra

  kaip pasakyt, mano akim ir ausim tai ta psichozė išsikvėpė. Visi kas norėjo išsirėkt- išsirėkė. Aš suprantu, kad uždaviau netinkamą klausimą

  Atsakyti
 3. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Aušra, nenoriu jokių aukų. Bet jei taip audrins kas nors toliau gali kam nors ta psichozė paveikti smegenėles.

  Atsakyti
 4. Aušra

  Dainiau, ar tu manai, jog esant dabartinio visuomenės susidomėjimo pedofilijos byla nuosmukiui galimos naujos aukos?

  Atsakyti
 5. Skaitytojas

  Pusė to mėšlo kepėjų yra ligoniai, įsijautę į misiją demaskuoti pedofilų ir žulikų klaną, kita pusė begėdiškai daro „greitus” pinigus. Kam ieškoti temos, kažkur važiuoti, vargti, kai panosėj guli „amžina” tema. Sužinojai, kad amžinąatilsį teisėjas turėjo kelis telefonus arba per atostogas skrido ilsėtis į tropikus – ir iš to pigi, bet efektinga, rėksminga laida, „užsakovai, laukiam reklamos”. Krizė, nuvertėjo ne tik litas, bet ir žurnalistika pinga.

  Atsakyti
 6. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  ušra, bet juk gali tas mauras dar nlogaiu padaryti. Tikrai ne vėlu. Blogiausia, kai gali būti per vėlu. Ačiū Dievui, kol kas daugiau aukų nėra.

  Atsakyti
 7. Aušra

  leitmotyvas visoje šitoje situacioje samba, rėte rėkia- per vėlai. Dainiau, daug protingų minčių, daug…bet per vėlu mauras savo darbą jau padarė.

  Atsakyti
 8. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Simai, atsakau: dabar todėl, kad byla grąžinta atgal ikiteisminima tyrimui ir paskutinės laidos rodo, jog situacija tik blogėja. Pirmoji manipuliacija – tai dar ne masinis reiškinys. Kiekvieno paksiro atevjo nei nei, nei LŽS kolegos viešaislaišaksi nenagrinės. Turi būti tendencija. beje, kritikos tam reiškiniui jau buvo ir mano vedamoje laidoje radijuje, ir viešai esu kitur apie tai kalbėjęs.

  Beje, šis laiškas buvo nusiųstas visoms redakcijoms, Seimo nariams, teisėsaugos struktūroms. Jau gavau ir atsiliepimąų. Pirmijei iš seimo suregavao R. Dagys ir G. Navaitis. Kiek mačiau, bent jau delfi.lt įdėjo laišką su rubrika Vox populi. Gal ir kiti paskelbs. Siūlau ir Jums tai daryti – platinti savo pažįstamiemies. jei manote, kad yra teisingų minčių. Ir net jei tik dalis politikų ar kita visuomenės dalis susimąstys apie tai, ką jie daro ir kaip jie vertina viešas spekuliacijas – tai jau bus tikrai nemažai.

  Atsakyti
 9. sigitas

  to Simas.
  Gal pabandykite paskleisti? Pamatysite, kas i6 to gausis. Paskui papasakokite- bus linksma 😉

  Atsakyti
 10. Simas

  Dainiau, o kodėl toks laiškas gimė tik dabar? Jis turėjo gimti po pirmos informacijos manipuliacijos… Be to jis turėtų būti labiau paskleistas – vien šiame bloge jis nieko nereiškia…

  Atsakyti
 11. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Hadrian, tai ne cenzūra. Jei supratai. laiškas viešas ir adresuotas politikams, teisėsaugai ir žiniasklaidai. Jų astakomybė yra didesnė. Beje, tik juo jų veikmsų ir sukyla rezonansas. Dažniausiai. Todėl tikrai nesu už cenzūrą. bandau tik pasakyti, kad tai kas dabar vyksta viešoje ardvėje, dažnai nėra tik nuomonės sakymas ar informacija. tai yra verslas – žiaurus.

  Atsakyti
 12. hadrian

  #1, VISOMS byloms turėtų galioti VIENODOS taisyklės: rezonansinėms ir ne; vienos bylos išskyrimas iš visų kitų ir reikalavimas, jog su ja būtų elgiamasi YPATINGAI yra akivaizdi diskriminacija likusių atžvilgiu;

  #2, išskyrus pareigūnus, turinčius slaptos informacijos bei politikus (veikiančius, kaip oficialūs asmenys ir galinčius įtakoti bylos eigą) – visi kiti turi pilną teisę išreikšti savo nuomonę (kaip ir bet kuriuo kitu klausimu) – toks žodžio laisvės apibrėžimas; žodžio lasvė nėra patogios tiesos sakymas, nėra net tiesos sakymas

  Autorius išsako savo poziciją, kas sveikintina, tačiau savo poziciją jis argumentuoja vien apeliacija į emocijomis (pvz. nekaltumo prezumcija reiškia, jog kol neįrodyta kitaip, žmogus laikomas nekaltu – TEISIŠKAI; tačiau tai nereiškia, kad aš negaliu laikyti jo klatu ar nekaltu (kaip asmeninė nuomonė) – ir negaliu to viešai pareikšti). Dainiui nepatiks, bet ką jis siūlo yra CENZŪRA (nesvarbu, kad vardan „kilnių tikslų”)

  Atsakyti
 13. Atgalinis pranešimas: Tweets that mention Stabdykime pedofiliją ir spekuliacijas šia tema at Dainius Radzevičius -- Topsy.com

 14. sigitas

  tai , kas dabar vyksta aplink šią bylą pavadinčiau laukinės žurnalistikos siautėjimu. Kažkas panašaus buvo tik paxogeito metu. Man kyla toks įtarimas , jog Lietuvoje yra grupė „žurnalistų” , kuriems ši byla yra pasipelnijimo šaltinis ir jie gyvybiškai suinteresuoti, kad ji kuo ilgiau testūsi. Gal ir komiška, bet galimas ir toks vaizdelis – pirmadienis, vyksta gamybinis pas vieną iš prokurorų , aplink rateliu sėdi Gaivenis, Krivickas, Grinevičiūtė , dar keletas žurnalistikos „torpedų”. Pasiskirsto vaidmenis ir „informaciją”- tu prieš, aš už ir tt. Po to draugiškai visi eina į kaboką.

  Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *