Naujų kriminalinių bausmių žurnalistams įteisinimas – smūgis tiriamajai žurnalistikai

Kovo 1 dieną Seimo narės Rimantė Šalaševičiūtė ir Irena Šiaulienė įregistravo Baudžiamojo kodekso pataisą, kuria siūloma numatyti naujas bausmes žurnalistams ir redakcijoms. Šį kartą – baudžiamąją atsakomybę fiziniam ir juridiniam asmeniui, kuris atskleidė arba viešai paskelbė, pasinaudojo ar kitų asmenų labui panaudojo neviešą baudžiamosios, civilinės arba administracinės bylos medžiagą.

Nauju projektu siūloma įtvirtinti, jog už nurodytą nusikalstamą veiką galėtų būti taikomos ypatingai griežtos bausmės žurnalistams ir redakcijoms: teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas, viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas arba areštas.

Tokios naujos kriminalinės bausmės, akivaizdu, nukreiptos į teismų ir teisėsaugos institucijų veikla besidominčius žurnalistus. Nors Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija (ESBO) Lietuvą jau ne kartą ragino dekriminalizuoti bausmes žodžio laisvės srityje, šis įstatymo projektas yra aiškus noras eiti ne demokratiniu dekriminalizavimo keliu, o naudoti diktatūroms būdingas priemones – persekioti ir bausti žurnalistus naujomis sankcijomis.

Žurnalistų bendruomenei kyla klausimų, kodėl kriminaline bausme gali būti baudžiamos redakcijos ar žurnalistai, o kai kuriais atvejais net ir atimama teisė dirbti žurnalistinį darbą ar leisti laikraštį, jei viešumoje pasirodytų informacija, kad koks nors asmuo padarė, pvz., kelių eismo taisyklių pažeidimą. Minėtu BK projektu siūloma numatyti dar griežtesnę baudžiamąją atsakomybę, jeigu buvo atskleisti arba paskelbti duomenys, susiję su nepilnamečio veikla. Tai reiškia, kad jei dėl viešo intereso visuomenei būtų pranešta apie kokį nors nepilnamečio daromą nusižengimą ir to asmens duomenys, redakcija galėtų būti uždaryta, o jos žurnalistams atimta teisė dirbti savo darbą. Siūlymas kriminalizuoti Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse (39 str.) įtvirtintą žurnalisto pareigą skelbti ikiteisminio tyrimo surinktą informaciją, jei ji turi visuomenės (viešą) interesą, yra nutolimas nuo demokratijos. Galiausiai tokio projekto priėmimas taptų paskutiniu smūgiu ir taip Lietuvoje vos egzistuojančiai tiriamajai žurnalistikai.

Nors įstatymo projekto rengėjai tvirtina, kad „priėmus įstatymo projektą bus sudarytos sąlygos stipresnei bei veiksmingesnei žmogaus (ypač vaiko) teisių apsaugai“, tačiau tikruosius tikslus atskleidžia pačių autorių aiškinamajame rašte nurodytas siekis: „Įstatymo projektas turės prevencinį poveikį ir stabdys asmenis, potencialiai linkusius nusikalsti, nuo nusikalstamų veikų, susijusių su neviešos bylų medžiagos (jos dalies) atskleidimu“. Šis paaiškinimas rodo, kad bus bandoma iš esmės „prevencine priemone“ pavadinti ir įteisinti Lietuvoje (savi)cenzūrą.
LŽS visais atvejais smerkia bet kokius bandymus riboti žurnalistų teisę rinkti informaciją ar diskriminuojant juos atsisakyti teikti akreditacijas. Ypač smerkiamas neteisėtas persekiojimas už kritiką. LŽS taip pat atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Konstitucija nurodo, jog riboti teisę rinkti ir skleisti informaciją galima tik įstatymu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad jau dabar yra įvairių kriminalinių bausmių žurnalistams ir redakcijoms (pvz., už šmeižtą, už įžeidimą ir t.t.), o kiti teisės aktai numato ir daugiau atsakomybės formų už privatumo pažeidimą. Todėl bet kokių naujų normų įvedimas būtų akivaizdus noras tik papildomai gąsdinti žurnalistus ar redakcijas bei bausti juos už jų profesinę pareigą viešai kalbėti apie viešą interesą turinčius reiškinius ir įvykius.

Apie naują Seimo narių grupės iniciatyvą LŽS artimiausiu metu informuos ESBO atstovę žodžio laisvei Dunją Mijatovič ir jos vadovaujamą ESBO padalinį. Žurnalistų bendruomenė tikisi, kad tokie projektai nebus skubotai svarstomi, o panašios naujos kriminalinių bausmių inciatyvos bus iš anksto aptariamos ir įvertinamos su žmogaus teisių gynėjais teisės bei žiniasklaidos ekspertais.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius

Lietuvos žurnalistų draugijos centro valdybos pirmininkė Gražina Petrošienė

139 komentarai

 1. Marius

  Bendravimas laiškais visai kas kita, tame buvo romantikos, o virtualiame bendravime romantiką išstumia mechaniškumas. Aš atsimenu kai iš armijos rašiau laiškus savo primai meilei ir palyginus su virtualiu bendravimu yra didžiulis emocinis skirtumas. Virtualus bendravimas turi privalumų, kad vyksta greitai, gali staigiai prisijungti daugiau internautų. Informacija pasiekiama staigiai. Bet kadangi viskas turi savo ribą, tai virtualus bendravimas irgi ją turi. Ta riba ir yra mechaniškumas. Mechaniškas informacijos rijimas. Mechaniškumas visiškai ne pozityviai veikia organizmą, priešingai skurdina emociškai ir sekina gyvybingumą. Todėl virtualus bendravimas yra netgi pavojingas, nes peržengus ribą gresia virtualaus bendravimo patologija. Yra netgi pirminiai virtualaus patologinio bendravimo simptomai. Žmogus pradeda skustis nuoboduliu, o paskui ir pykinimu. Pykinti ima nuo skaitomos informacijos. Taip pat virtualus bendravimas gali sukelti ir psichozę perdozavus kažkokios informacijos, pavyzdžiui globalių katastrofų temomis. Virtualiame bendravime žmogaus dėmesys sukoncentruotas prote, jis tarsi izoliavęs save nuo išorinio pasaulio ir kaip kokiame mechaniniame tanke randasi savo prote. O jeigu bendravimo metu tame tanke (prote) vyksta neigimas ? Žmogaus organizmas yra vientisa sistema, todėl izoliuoto neigimo nebūna. Neigimas vyksta visame organizme. Todėl virtualus bendravimas priėjus ribą gali tapti netgi ligų priežastimi. Gerai kai žmogus jaučia ribą. Pas kiekvieną yra asmeninė riba. Be to žinome ir vaikų buvimo virtualiame pasaulyje pasekmes. Peržengus ribą prognozės ne kokios. Todėl kompiuteris, technologijos, virtuali erdvė yra gėris tik iki ribos.

  Atsakyti
 2. Dainius Radzevičius

  Mariau, sutinku, kad toks susirašinėjimas primena laikus, kai žmonės laiškais bendravo. Ir gal net smagiau taip nei gyvai. Kartais. Bet ramanauskam geriausias atkirtis yra ne gyvai duoti į dūdą, jios bet kur ignoruoti.

  Atsakyti
 3. Marius

  Dainiau, virtualus bendravimas nuo gyvo skiriasi ir labai stipriai. Pavyzdžiui, koks nors A. Ramanauskas už savo žodžius gautų į nosį, todėl nedrįstu pasakyti to ką leidžia virtualiame ir t.t. Beje virtualiame bendravime dominuoja protas, nedalyvauja rega, klausa, uoslė,pojūčiai, biolaukai.Todėl virtualus bendravimas tai proto, mastymo kultūra.

  Atsakyti
 4. Marius

  Regina, tau neatrodo keičiuos. Bet tuo pačiu yra ir dar kitaip. Mes bendraujame čia protu, todėl emocijos čia faktiškai tik dvi. Nors gali susidaryti iliuzija, kad jų daug.
  Aš galiu rašyti formaliai, atlikdamas kažkokios proto rūšies matematinę operaciją. Panašiai kaip 2+2=4, arba 2+2= 5. Pavyzdžiui, linijinis – hierarchinis protas telpa į šią matricą.
  1. (+)(+) = (+).
  2. (–)(–) = (+).
  3. (+)(–) = (–).
  4. (–)(+) = (–).
  Alternatyvus protas bus veidrodinis variantas:
  1. (+)(+) = (–).
  2. (–)(–) = (–).
  3. (+)(–) = (+).
  4. (–)(+) = (+).
  Čia tereikia sudėlioti žodžius, kur pliusas teigiami žodžiai, o kur minusas neigiami ir viskas.
  Pavyzdžiui, linijiniame – hierarchiniame prote konkurento žlugimas yra gerai. Formaliai tai bus punktas numeris du iš pirmos scehemos: – – = +. O pavyzdžiui alternatyviame prote punkte numeris du bus konkurento žlugimas yra blogai, formaliai – – = -. Ir t.t.
  Už tat tau ir atrodo šaltas bendravimas. Kadangi aš atlieku formalias skirtingų rūšių proto operacija ir nusišalinu, nebendrininkauju linijiniam – hierarchiniam protui, pasišalinu iš ten kur prasideda neigimas. Todėl iš šalies ir atrodo, kad šaltas arba ne savas,keistokas, paplaukęs, ne prie mūsų chebros, svetimkūnis ir t.t. Tai normali linijinio proto reakcija.
  Bet viskas yra kitaip, bet ne viską įmanoma paaiškinti arba suprasti.

  Atsakyti
 5. šiaip skaitytoja

  Marius man,kaip gaivaus oro gūsis.Nenorėčiau,kad tas mano oras užsiterštų. 😉

  Atsakyti
 6. Dainius Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Mariau, bet gal mes nesame jau tokie dideli pionieriai :-0 Tieisog technologijų pionieriai musm suteikė šansą mūsų bendravimą perkelti į kitą erdvę .

  Atsakyti
 7. Dainius Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Regina, man atrodo, kad mes mažai keičiAmės. Keičiasi tik mūsų elgesys. ir tai priklauso nuo mūsų prioritetų, svajonių, norų ir t.t. Tad gal kažkas šioje srityje pas kažką pasikeitė. O visa kita yra labai gražu. Mariaus minčių skaityti visada labai įdomu 🙂

  Atsakyti
 8. Regina

  Mariau, man atrodo, kad tu džiaugsmingai vėl sugrįžai į čia ir kažkuo pasiketęs pats į gera. Anksčiau buvai toks šaltas kaip ledukas, – parašydavai po kokį nors esė ir pasislėpdavai…Labai retai rodydavai emocijas… Dabar daug daugiau ir šilčiau bendrauji…Ar tu keities, ar man taip atrodo?

  Atsakyti
 9. Regina

  Qwerty, tiesa, k1 Marius sako 🙄
  😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

  Atsakyti
 10. Marius

  Regina, Qwerty pasiekė savo protinių galimybių viršūnę, krizę. Todėl kai galva nebe padeda lieka galvutė 😀

  Atsakyti
 11. Marius

  Virtualus bendravimas yra gan naujas reiškinys ir nėra susiformavusio bendravimo kultūros. Todėl kažkas pavyzdžiui, apie A. Račą ir pasakė, kad jis kaubojus laukiniuose vakaruose. ( atsišaudantis nuo dundukų, čia aš dadėjau 🙂 )

  Mes ir esame tos naujos bendravimo kultūros kūrėjai. Pionieriai, atradėjai, išradėjai.

  Atsakyti
 12. Regina

  😆 😆 😆 Qwerty, į ką apeliuoji? Tu manai, kad man nedapi*sitas? 😳 😳 😳

  Atsakyti
 13. qwerty

  Kartais, kad nusiraminti, atrasti save ar kitą užtenka tik gerai pasitrachinti.Bet taip audringai, žvėriškai, kaip moterys mėgsta…

  Atsakyti
 14. qwerty

  Regina, jei koks A.Račas ar Marius yra jau galutinai susiformavę, pasiekę savo galimybes, tai tu dar besiblaškanti dūšelė. Tikiu, kad pasikeisi, neliksi tokia, kokia esi dabar…

  Atsakyti
 15. Marius

  Qwerty, ribinė situacija yra nei gėris, nei blogis, jis už šių kategorijų ribą. Ribinėje situacijoje vyksta paieška kaip išgyventi, naujo paieška. Todėl ribinė situacija yra šansas pratęsti gyvenimą arba išeiti ant naujovės, naują. Arba supūti sename ir įprastame kas atvedė iki ribos.

  Atsakyti
 16. Regina

  Kažkada pernai, Mariau, kitaip giedojai….Apie mane rašei kaip apie maskulinizuotą beširdę ir bejausmę bobą, per kurią du kartus buvai supykęs ir dingęs 😛

  Atsakyti
 17. Regina

  Jo, jo – nuo to ir prasideda, jeigu mokės rašyti, jeigu mokės pritempti, jeigu turės pinigų ir priėjimą prie teisėjų… O jeigu kartą įtvirtinta trijų pakopų teismų sistema, tai tegul tai ir būna be jokių išvedžiojimų. Nors ir tsi dar negarantuoja teisingumą.

  Atsakyti
 18. Marius

  Beje, kažkas yra gerai parašęs, kad A. Račas tai kaubojus atsišaudantis laukiniuose vakaruose. Nuo dundukų! 🙂 Jei žvelgiant gyliau, tai A. Račo stilius irgi žavus, bet jis kitoks nei pav. Dainiaus.
  Man asmeniškai labai patinka ši charakterių įvairovė. Kodėl turi būti visi vienodi? Jokiu būdu ne.

  Atsakyti
 19. Marius

  Qwerty, pamąstyk ko reikalauji iš Dainiaus? 🙂
  Dainiaus stilius neatsitiktinis, pas jį charakteryje nėra intensyvaus, stipraus neigimo kaip pavyzdžiui, pas kokį A. Račą. Beje, yra toks posakis: lašas po lašo ir akmenį pratašo. Štai ši posakis ir atitinka Dainiaus stilių. Švelniai, mikštai, neužgauliai, bet į taikinuką, į taikunuką. Man patinka jo stilius, kodėl jis turi būti agresyviame puolime, neigime ir t.t. Nereikia, tokių charakterių pilna. Dainius taikus, bet tai nereiškia, kad jis silpnas ir nuolaidžiaujantis. Tikrai ne! 🙂

  Atsakyti
 20. qwerty

  Dainiau, esi žurnalistas, o ne etikos mokytojas, todėl jei jau rašysi apie tą nedorą Druskininkų valdžios norą,ta parašyk „ant ribos”, parašyk taip, kad jų vadas sureaguotų (gal net grąsintų teismas).O jei ne, tai geriau visai nerašyk.

  Atsakyti
 21. qwerty

  Regina, AT ir dabar sėkmingai sprendžia fakto klausimus. Pavyzdžiui fakto klausimai, nagrinėjant bylą kasacine tvarka, analizuojami tiek, kiek reikia nustatyti, ar bylą nagrinėję teismai teisingai taikė materialiosios teisės normas byloje nustatytų faktinių aplinkybių aspektu, ar tinkamai taikė procesines teisės normas, reguliuojančias įrodinėjimą.Todėl mokantys rašyti kasacinius skundus jiems reikiamus fakto klausimus sėkmingai sprendžia AT be problemų.

  Atsakyti
 22. šiaip skaitytoja

  Taip,Mariau,man tai didžiulis atradimas.Ne tas žodis,kaip džiaugiuosi.

  Atsakyti
 23. Marius

  Štai Dainiaus replika: „amžina gėrio ir blogio kova”. Tai rodo, kad Dainius yra linijinio – hierarchinio proto civilizacijos atstovas. Ir neturi jokios reikšmės ar jis toje sistemoje propaguoja etiką, gėrį ir t.t. ar atvirkščiai, pavyzdžiui ne etiką, blogį ir t.t. Tai ne turi jokios reikšmės. Jis vis tieks tarnauja tai pačiai linijinio – hierarchinio proto sistemai.

  Atsakyti
 24. Marius

  Qwerty, aš niekados nerašiau, kad įtikimas yra blogis. Tu taip supratai nes skaitai hierarchiniu protu. Aš pastoviai akcentuoju tokią sąvoką kaip riba. Todėl be abejo, kad įtikimas yra gėri, bet tik iki ribos. Nes peržengus ribą prasideda agresija ir prievarta, štai ir viskas. Iki ribos linijinis – hierarchinis protas yra gėris ir t.t.

  Atsakyti
 25. šiaip skaitytoja

  qwerty,aš jau dabar suprantu,kad tu prie savo brangaus proto,niekaip nenori priimti Mariaus proto,nes bijai,kad jis gali užimti tavo proto vietą.
  Tiksliau tavo protas yra vienintelis tau ir jis kovos su visokiais tau neįrodytais Mariaus protais.

  Atsakyti
 26. Dainius Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Regina, tikrai vertas. Nes pvz bylose dėl šmeižto kasacija privataus kaltinimo bylose apskritai negalima. Tai ką daryti žmogui jei jį nutrisia net neapklausęs teisėjas. Man tai teki patirti, todėl Venckienės siūlymas yra tikrai labai teisibgas. Bet… Ar norės A teismas daugiau papildomo darbo? Jaučiu, kad ne. Tad bus stabdomas.

  Atsakyti
 27. Marius

  Šiaip skaitytoja, vienas ir tas pats linijinis – hierarchinis protas, bet tik kituose asmenyse, ar tai D. Radzevičius,A. Račas, Regina 🙂 ir t.t. Keičiasi temų pavadinimai, komentatorių, žurnalistų, politikų vardai, pavardės, nikai, bet visur to paties linijinio – hierarchinio proto savybės. Todėl yra sakoma: milijardas turinčių vienodą protą, tai tik vienas žmogus. Milijardas vienodai mąstančių, mastymo kokybės nepakeis. Tipinis vienas ir tas pats protas tik skirtingai įsipakavęs ir skirtingose, bet vieno ir to paties savo esme variacijose. Nėra abejonių, kad jau įkerti. 🙂

  Atsakyti
 28. qwerty

  Mariau, mano nuomone, kalbant tavo terminais, tas įtikimas protui yra naturalus dalykas.Tavo kontekste įtikimas protui visuomet bandomas pavaizduoti negatyvia prasme, kaip blogis. Bet kartais tai gali būti ir gėris, pagalvok apie tai.

  Atsakyti
 29. qwerty

  ŠS, čia tau tik taip atrodo. Yra truputį sudėtingiau.Vėliau suprasi ką sakau.Viskas keičiasi.

  Atsakyti
 30. šiaip skaitytoja

  Kadangi Marius man įlindo į galvą ir dabar ten sėdi,tai pagal mano Marių,pasirinkus bet kokią temą ir pastebėjus kas vyksta matosi pokalbis:teisus-neteisus,kaltas- nekaltas,protingas-kvailas,gražus-negražus.Keičiasi tik temų pavadinimai,veikėjai,komentatoriai.

  Atsakyti
 31. Regina

  Šitą palyginimą padariau vien dėl to, kad jie skiriasi tuo, jog vienas turi kuo didenį suvaržymo tikslą, o kitas suteikia kaip tik didesnius šansus žmogui įrodyti tiesą. O ko valdžiai reikia? Aišku, kuo didesnių suvaržymų. Todėl labai tikėtina, kad Venckienės siūlymas bus atmestas, o Šalaševičiūtės priimtas.

  Atsakyti
 32. Marius

  Qwerty,
  1. Įrodymai reikalingi tik protui.
  2. Kokia proto rūšis ( savybės) tokie ir įrodymai.
  3. Stebimi gyvenimo faktai yra analizuojami proto. Kokia bus pasirinkta proto rūšis, tokios bus ir išvados.
  4. Žinios iš skirtingų proto rūšių gali būti prieštaringos.
  5. Todėl įrodančiu bus tik tai kas neprieštarauja pasirinkto proto rūšiai.
  Paprastais žodžiais tariant, reikalaujantis įrodymu pats išstato savo proto rūšį teisėjo vaidmenį, o įrodinėjantis turi įtikti, atitikti prašančio įrodymų proto matricą. Kas į tos proto matricos rėmus nesusipakuoja, netelpa laikoma neįrodytu faktu, o kas susipakuoja, sutelpa, atitinka – įrodymu. Nėra blogų ar gerų proto rūšių, bet yra prieštaringos. Ir vienos matricos sugrūsti į kitą neįmanoma. Todėl pavyzdžiui esančiam linijiniame – hierarchiniame prote teiginiai iš dialektinio proto rūšies bus nesuprantami. Nėra su kuo suprasti. Todėl galima pasakyti tu man negali įrodyti. Tai, kad nėra su kuo suprasti, panašiai kaip norinti priimti radijo bangas reikia turėti radiją, o jeigu jos neturi, tai gali neigti, kad radijo bangų nėra, jos neegzistuoja ir t.t.

  Atsakyti
 33. Regina

  Kita, į Seimą patekusi taip pat per Garliavos istoriją narė, N.Venckienė, siūlo civiliniame procese keisti kasacinio skundo sampratą, įtvirtinant, kad Aukščiausiasis Teismas spręstų ne tik teisės, bet ir fakto klausimus. Savo siūlymą ji grindžia, kad faktinės aplinkybės dažnai iškraipomos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. AT teisėjai jaučiasi Dievais. Ten yra susikurta bylų atrankos komisija, kuri visai neaiškiais kriterijais atmeta apie du trečdalius kasacijų. Be to, kasacinį skundą privalo rašyti tik advokatas. Tuo diskriminuoja kitus teisininkus ir besikreipiančius žmones. Manau, kad jos pasiūlymas tikrai vertas dėmesio, bet per teisėjų klaną jis nepraeis.

  Atsakyti
 34. Regina

  A, filosofai su filosofėm, prisikimšusiom bulkučių, dar miega. Tai galima protingą mintį vystyt toliau 😀

  Atsakyti
 35. Regina

  Tai va, apie tą BK papildymą 247‘1 sraipsniu. Vien pasižiūrėjus į pataisos autorę, buvusią VTAT vyriausiąją kontrolierę, kurios vadovavimo metu ir įvyko garsioji Garliavos drama ir per kurią poniai teko atsistatydinti, tampa aiškūs tikslai. Tačiau Aiškinamąjame rašte teigiama, kad projekto rengimą paskatinusios priežastys yra neva siekiant užtikrinti žmogaus (ypač vaiko) asmeninio ir privataus gyvenimo, kitų duomenų slaptumo apsaugą Tokiu atveju reikėtų atsakyti į klausimą, kas yra tas vaiko asmeninis ir privatus gyvenimas? Ar vaikas turi kažkokį atskirą privatų gyvenimą, nuo šeimos, globėjų, globos įstaigos. Tikrai kad neturi. Vaikas iki kokių dešimties metų iš viso nelaikomas asmenybe, nes jo nuomonės dažniausiai niekas nepaiso. Jo privatumą saugoja tik pati šeima. Kiek yra privati vaiko aplinka, tiek yra ir to vaiko gyvenimas privatus. Jeigu šeimoje yra viskas tvarkoje, tai į jos gyvenimą kištis niekas negali. „Tvarkoje“ reikia suprasti, kad vaikui turi būti užtikrinami jo fiziologiniai poreikiai ir jis turi būti auklėjamas ir auginamas kaip sociali asmenybė. Jeigu šitie poreikiai neužtikrinami, tuomet jau įsikiša valstybė ir tai jau tampa viešu reikalu. Taip, kad akivaizdu, kad neva po privatumo skraiste, nori pasislėpti tos institucijos, kurios tinkamai neatlieka savo darbo ir netgi slepia nusikaltimus. Spėju, kad čia Šalaševičiūtės pirmoji pasiūlyta pataisa. Tačiau, kodėl VTAT, pasimokę iš Garliavos, pirmiausia nenustato tvarkos, kaip tokiais kriziniais atvejais vaiką izoliuoti nuo abiejų besidrąskančių pusių ir taip užtikrinti vaiko ramybę ir gerovę.

  Atsakyti
 36. Regina

  Dainius gerai padarė, kad nutrenkė savo blogą ir pasiuskit…. Tuo tarpu jo kolega A.Račas taikė visiems labai griežtą cenzūrą – filtravo, košė, centrifūgavo, blokavo ir išplūsdavo jam netinkančius komentarus.To rezultate paaukojo savo gerą reputaciją ir karjerą.
  Nors Dainiaus bloge ir beviltiška ką nors parašyti į temą, bet kol „filosifai” nusikalę miega, pabandysiu 😉

  Atsakyti
 37. qwerty

  Klausi ką reiškia įrodymas, kas yra įrodymas ir siūlai pamąstyti kam tokiam jis turi prasmę? Vėlgi, kokiu aspektu tai klausi:moksline, filosofine, teisine ar istorine prasme? Tarkime teisine prasme įrodymai yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remiantis galima konstatuoti, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių tavo teiginius apie proto rūšis, arba kad jų nėra. Taigi įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia tavo teiginius (arba bent vieną turinčią reikšmės aplinkybę, siekiant šiuo klausimu nuspręsti teisingai). Tas pats ir dėl prasmės, kam tokiam tai turi prasmę.

  Atsakyti
 38. Marius

  Pamąstyk Qwerty ne tik apie tai kas yra įrodymas, bet ir kam tokiam jis turi prasmę?
  Labanakt. 🙂

  Atsakyti
 39. Marius

  Pamąstyk Qwerty ką reiškia įrodymas, kas yra įrodymas..?

  Atsakyti
 40. qwerty

  Mariau, mes visi tave mylim ir gerbiam.Kad žinotum 😉
  Tačiau su visa pagarba, tavo patikinimas „tai faktas, o ne prasimanymas”, primena vienos čigonės „mano akys nemeluoja” ar tokios violetinės juokdarės „aš niekada nemeluoju”.
  Čia faktas moksline, filosofine, teisine ar istorine prasme? Nes yra skirtumas. Faktams ir duomenims taikomas tiesos kriterijus, jų egzistavimas gali būti patikrintas įrodymais ir objektyviai nustatytas. Kaip šiuo atveju su faktų egzistavimo ir įrodomumo kriterijum?

  Atsakyti
 41. Marius

  Beje, hierarchinio proto baimės visiškai nepagrįstos nes jam niekas negresia, priešingai žmogus save padaugina, vietoj vieno hierarchinio proto jis jau turi du alternatyvų ir hierarchinį. Vienintelis dalykas, kad hierarchinis protas netenka diktatoriaus privilegijų. Ir viskas! Jis užima savo garbingą vietą pagal lygiateisiškumo principą ir bus naudojamas pagal savo prigimtinę paskirtį, nesikišdamas ne į savo funkcijas. Jis tinka mechanikai, specialybėje ir t.t. Bet pavyzdžiui, jis visiškai netinka sveikatai pataisyti, santykiams su aplinkiniams ir t.t. Bet netgi alternatyvus protas yra ne pabaiga, toliau yra dar dialektinis protas ir netgi jis ne galas yra dar vienas ir dar vienas. Egzistuoja skirtingos proto rūšys. Tai faktas, o ne prasimanymas.

  Atsakyti
 42. Marius

  Šiaip skaitytoja, hierarchinis protas siekia save išsaugoti. Todėl pavyzdžiui teiginiai iš alternatyvaus proto jam bus svetimkūnis. Instinktu jis ginsis nuo svetimkūnio. Ginasi jis tik neigimu. Kritika, pasišaipymai tai lengva neigimo forma. Nuvertinti, nukainuoti ir netgi humoras tai neigimas. Stipriausia neigimo forma tai agresija su jėgos panaudojimu. Jeigu rankomis ar įstatymu pasiekti negali, tuomet jis ir stengiasi neigti, mušti žodžiais. Aišku, metodus jis naudoja tik tuos, kuriems pats jautrus – hierarchija. Jis tikisi, kad ir alternatyvus protas (kitas) yra jautrus hierarchijai, todėl muša stengdamasis pažeminti žodžiais, nukainuoti, nuvertinti, išjuokti ir t.t. Žinoma, esančio alternatyviame prote visa tai nepasiekia, nes jis nejautrus hierarchijai, nei įžeidimams nei pagyrimams. Todėl bergždžias reikalas.

  Atsakyti
 43. Regina

  ŠS, būk rami, ryk bulkutes, aiškinkis iki dugno ir kaifuok, kaifuok, kaifuok…Spaudžiu like 🙂

  Atsakyti
 44. šiaip skaitytoja

  Vėl laukiu patvirinimo.Nes Linijinis protas negali gyventi be patvirtinimų.Jei Regina,ar Qwerty man paspaustų „like”.Tai aš vėl džiaugiuosi,vėl sėdžiu ramiai ir ryju bulkutes.Bet jei Dislike?Tada šaukiu gelbėkit,mane „ryja”,mane nori užčiaupti,bet „aš „nenoriu.Mane netgi nori numarinti..Bet kas nori numarinti?Tik mano pačios protas?Nes aš tai sėdžiu rami ir ryju bulkutes.

  Atsakyti
 45. Marius

  Šiaip skaitytoja,
  Dialektika tokia, kad gynyba ir yra puolimas. Ginasi ir puola tik hierarchinis protas. Komplimentų, įvertinimo, pažymio, pripažinimo, teisybės patvirtinimo trokšta tik hierarchinis protas. Pastebėti savyje hierarchinio proto paskatas, reakcija ir nebendrininkauti joms jau yra psicho – praktika. Nebendrininkauti.

  Atsakyti
 46. šiaip skaitytoja

  Sėdžiu toliau ir laukiu..laukiu,kad mane Marius apgintu.Prieš ką? Save pačią?Man viskas gerai,spaudau kaviatūros mygtukus..ryju bulkutes..
  Taigi gaunasi ginyba irgi tik proto poduktas?

  Atsakyti
 47. šiaip skaitytoja

  Regina,mano prioritetai,ne kiti.Bet čia vėl gi gaunasi linijinio proto produktas.Prioritetai.
  Kas yra prioritetai,nustato tik mūsų gerbiamas ir mylimas protas.

  Atsakyti
 48. Regina

  O-o-o-o-o, čia gyvenimas jau seniai verda…Gerai, išsidūkit iki soties…
  P.S. Qwerty, tu čia ne vietoj ir ne laiku…ŠS prioritetai kiti 😳

  Atsakyti
 49. šiaip skaitytoja

  Įtarumas.Kas yra įtarumas?Tai dar vienas proto produktas.Jei ne pagal mane,tai gal žolę rūko?Ar koks nenormalus,gavęs vaikystėje su kibiru per galvą?
  Na jei netelpa į mano suvokimo ribas,tai atmetame.
  Tada gaunasi ,kad viskas turi būti,pagal mane.O kas čia ,tik pagal mane? Prievarta?

  Atsakyti
 50. šiaip skaitytoja

  Todėl ir nebandau.Svarbiausia tu žinok ko trokšti.

  Atsakyti
 51. qwerty

  ŠS, suprasti, ar net atspėti, ko trokštu aš, tau bus sudėtinga…

  Atsakyti
 52. qwerty

  ŠS, trokšti įvertinimų ir pagyrimų yra natūralu, žmogus-socialinė būtybė, todėl šie dalykai yra svarbūs.
  Kitas klausimas ar man asmeniškai tai yra taip svarbu, kad net „trokštu”? Nemanau 😆

  Atsakyti
 53. šiaip skaitytoja

  O tu norėtum, pvz kad: būtų žolė”qwerty”?Suprantu.Bet padėt negaliu.

  Atsakyti
 54. šiaip skaitytoja

  Beje dar galvoju,kad viena iš hierachinio proto savybių yra baimė.Baimė būti nesuprastam,neįvertintam,nemylimam,nelaimingam.Todėl šaukiame suprask,įvertink,mylėk,būk laimingu.Bet vėlgi čia gautusi kaip proto produktas.Čia tik protas nustatė,kad turi būti laimingas,mylimas,įvertintas.Gerai Marius rašo-laimingas nežino kas yra laimė,laisvas nežino,kas yra laisvė..ir t.t

  Atsakyti
 55. šiaip skaitytoja

  Beje,qwerty,jei tu taip trokšti įverinimų ir pagirimų,kodėl bendrauji su Mariumi?Jis gi rūko žolę ❗ ❗ (nusprendei tik tu,nes rašo ne pagal tave?)
  Tai ir tu parūkyk,gal kas kitaip pasimatys.Bijai? Ko?
  Savęs?

  Atsakyti
 56. qwerty

  ŠS, žolė gali turi įvairias formas, kvapus, spalvas, pavadinimus (pvz. žolė „Marius”), tai tokia transcedentinė sąvoka 😆

  Atsakyti
 57. šiaip skaitytoja

  Taip herachinis protas dirba savo darbą,net qverty,bando Mariui pasakyti,kad jis žolę vartoja.
  Bet aš nevartoju žolės,o vaizdelis piešiasi puikus.

  Atsakyti
 58. qwerty

  Mariau, gal tau ir geriau žinoti, kad nekaltumo prezumpcija ir teisinė valstybė man yra tuščios sąvokos, kad esu nemokantis jausti ir pats mąstyti valdomas gyvūniukas,kuriam uždrausta svarstyti, jautrus tik aksiomoms. Belaukiantis, kad jas patvirtintų prokuroras ar teisėjas, kad tą patvirtinimą nuryti mechaniškai, o vėliau ginti automatiškai 😆
  Kur rasti tokios žolės, kurią tu vartoji?

  Atsakyti
 59. Marius

  Qwerty, tave pripratino tau pačiam nepastebint prie aksiomų “nekaltumo prezumpcija“, “teisinė valstybė“ ir t.t. Todėl tau nebereikia nei jausti, nei mąstyti pačiam. Tu jautrus tik toms aksiomoms. O jas patvirtina prokuroras, teisėjas. Kaip tau patvirtino tą tu nurijai mechaniškai. Kam tau mastyti pačiam, jausti!? Bereikalingos apkrovos. O paskui automatiškai ginsi savo aksiomas. Jos nesvarstomos. Svarstyti tau uždrausta, panašiai kaip zombiams. 🙂

  Atsakyti
 60. šiaip skaitytoja

  Man dabar faktas piešiasi tik vienas.Ar Įstatymų pataisų iniciatorė bus Rimantė Šalaševičiūtė,ar koks Petras,Jonas ar Monika,esmės tai nekeičia.Galime kaltinti vieni kitus iki begalybės.Tai proto produktas.Hierachinio proto produktas ir priėjęs ribą.Taip man nusipiešė.

  Atsakyti
 61. šiaip skaitytoja

  Beje niekaip nesuprantu kas tai yra saviriaguliacija.
  Ar tai dar vienas skambus žodis,sukurtas kažkam pasirodyti ar parodyti,kad kažką daro?Vėl proto produktas,kad apginti ir išsaugoti save?
  Na suprantu,kad jei taip patinka save reguliuoti,tai reguliuok.Bet gi su ta savirialuacija bandoma kitą sureguliuot.
  Tai kas čia ?Prievarta?

  Atsakyti
 62. Marius

  TIRIAMOJI ŽURNALISTIKA NEATSIGAUS dėl labai paprastos priežasties. Ne dėl to, kad finansavimas mažas, ar žurnalistų entuziastingai nusiteikusių, trokštančių tirti trūksta, o DĖL TO , KAD NEBUS KAM ŽIŪRĖTI REPORTAŽŲ.
  Hierarchinis protas nieko bendro neturi su sąžine. O neturintys sąžinės nusikaltimų, žudynių, skerdynių ir t.t. matyti negali. Nėra su kuo matyti. Hierachinis – mechaninis protas tampa filtru. Todėl ką matome žiūrėdami per TV mes perleidžiame tą informaciją per protą, filtrą. O jis gi mechaninis – bejausmis. Todėl galite rodyti kokį tik norite reportažą, informacija praryjama mechaniškai ir viskas tuo baigiasi. Pavyzdžiui per TV rodo Irake, Afganistane taikių gyventojų, moterų, vaikų skerdynes, o į tribūną išeina Amerikos prezidentas Bušas arba kokia nors sekretorė H. Klinton su šypsena veide ir pasako atsiprašome ir t.t. Jei sąžinės nėra, tai žiūrintis nieko nemato, eilinė informacija, kurią mechaninis, bejausmis protas nurija ir viskas. Bet paskelbkite per TV, kad pirmas šimtas žiūrovų, kurie per valandą atbėgs prie prezidentūros gaus po 100eurų prizą, tai pamatysite kiek susirinks žmonių. Štai kam jautrus hierarchinis – mechaninis protas! Ar įkertate?

  Atsakyti
 63. qwerty

  Mariau, o kaip tau tas faktas, kad ji buvo kaltinama nepagrįstai?

  Atsakyti
 64. šiaip skaitytoja

  Beje dar sėdintys hierachinio proto piramidės viršūnėje,visais įmanomais būdais to neleis ir trukdys.Ką jau ir dabar daro.

  Atsakyti
 65. šiaip skaitytoja

  Ačiū,Regina.
  Mariau( aš neprievartauju,tu pats atėjai 😆 )
  Bet pratęsiant Dainiaus pasiūlytą temą.
  Dainius rašo,kad tiriamoji žurnalistika tuoj atsigaus.Galvoju,kad gal jos ir dar nebuvo.Tada gali susikūrti naujai.Bet jei ji buvo po to”susirgo”t.y priėjo riba,tai kaip ji atsigaus?Tada ji turi užgimti naujai.Bet,kad tai įvyktų ,turi pažinti hierarcinį protą,pamatyti ar pajausti tą prieitą ribą.Kažkaip labai čia sudėtingai gaunasi.

  Atsakyti
 66. Marius

  Faktas, kad viena iš šio įstatymo pataisų iniciatorė yra Rimantė Šalaševičūtė. Faktas, kad Garliavos istorijos metu ji buvo viešai kaltinama neatitinkanti užimamo posto, nevykdanti pareigų ir t.t. Todėl ir galime daryti prielaidą, kad šis įstatymo projektas ir yra gynyba. Nuo ko instinktyviai ginasi R. Šalaševičiūtė?
  Be abejo, gynybinės reakcijos yra maskuojamos todėl ginamasi vardan vaikų gerovės ir t.t. O gal šis įstatymo projektas, tai gynybinė reakcija nuo žurnalistų? Suprantama, kad žurnalistai instinktyviai ginasi nuo apribojimų, suvaržymų. O gal žurnalistu saviriaguliacija neveiksminga , kai vardan reitingu pažeidžiama žurnalistinė etika?

  Atsakyti
 67. Regina

  Duodu laiko jums iki vakaro – atsivalgykit vienas kito kaip deserto,… Atsilaižykit, kaip chupa-chups, kaip ledų, kaip banano, kaip ko tik norit, ką mėgstat…juk taip seniai susikomunikavot…O vakare grįšim rimtai prie konkrečių dalykų 🙂

  Atsakyti
 68. šiaip skaitytoja

  Atsiprašau. Per ilgai aš čia. 😀 Regina nori dėmesio.Mariau padėk jai. 😆

  Atsakyti
 69. Marius

  Šiaip skaitytoja, kai vaikas gimsta jis laiko pirmą išgyvenimo egzaminą, o antras tai jau sociumas su močiutėmis, darželiais, medicina, mokyklomis, tai yra su savo hierarchinio proto metodais. Tai viena iš esminių vaikų ligų priežastis.

  Atsakyti
 70. Regina

  🙂 😀 🙁 😮 😯 😕 😎 😡 😛 😐 😉 😆 😳 😥 👿 😈 🙄 ❗ ❓ 💡 ➡ :mrgreen:
  P A U Z Ė

  Atsakyti
 71. Marius

  Regina, o kas yra visuomenė arba žmonija? Tai ir yra to paties proto globali kategorija. Pavyzdžiui, jeigu vienas žmogus mirs, tai dar ne taip baisu, o jeigu visa žmonija!? Nors šios globalios proto kategorijos (žmonija) prote neįmanoma nei sumažinti nei padidinti. Todėl žmonės, kurių protas subrendo iki globalizmo stadijos išgyvena dideles baimes. Ir jie kitus gąsdina globaliomis kategorijomis: kosmosu, apokalipse ir t.t. Ar pastebėjote, kad tokių žmonių, kurių protas subrendo prie globalizmo stadijos daugėja? Būten jiems pirmiems ir “nuvažiuos stogas“. Protas gi turi vystymosi stadijas ir ribą. Globalizmas ir yra paskutinė linijinio – hierarchinio proto vystymosi stadija. Jeigu vystymais bus harmoningas, tai žmogus gali tapti religingu, tuomet hierarchijos nebėra. Pavyzdžiui, religingam visi lygūs ( vieno dievo tėvo vaikai), bet jeigu protas užstrigs tuomet globalizmo stadijoje laukia psichozė, didelė baimės, nes kategorijos keliančios baimę, siaubą, košmarus čia didelės.

  Atsakyti
 72. šiaip skaitytoja

  Tada,Mariau,gaunasi taip,kad hierarhcinis protas nusprendė,kad kažkam reikia šviesesnės ateities,gerovės,taikos?O gal tam kažkam nereikia nieko.Tada taip, gryna prievarta.
  Tai kaip kokia mama,nusprendė,kad vaikui reikia košės ir grūdą ją per prievartą ir dar močiūtė pritaria stovėdama šalia.O vaiko tai neklausia,nes jis tipo gi nieko nesupranta.Taip įdomiai čia gaunasi viskas.

  Atsakyti
 73. Marius

  Šiaip skaitytoja, būtent kaltinti nieko negalime ir netgi hierarchinio proto tai pat. Nes iki ribos jis yra gėris, progresas ir tik priėjus ribą jis tampa blogiu. Blogiu todėl, kad jis tampa privilegijuotu. Jis trokšta tą privilegiją pratęsti iki begalybės. Jis gi mechaninis ir neturi ribos jausmo. Todėl prievartautojas niekados nejaučia savo vykdomos prievartos. Protas loginiais argumentais pagrindžia bet kokią prievartą. Prievarta tampa įteisinta proto. Todėl prievarta visados yra vykdoma tik vardan teisybės, gėrio, vaikų gerovės, šviesesnės ateities, taikos ir t.t.

  Atsakyti
 74. Regina

  Destruktyvu, griaunama, bet ta kryptim ir einama. Aš turiu omenį ne konkretų asmenį, su jo išgyvenimais, nervų ligom, etc., bet visą visuomenę.

  Atsakyti
 75. Marius

  Regina, žmogus nėra vien hierarchinis protas, o dar ir biologinis organizmas. Biologinis organizmas ir hierarchinis protas funkcionuoja visiškai skirtingais principais, dėsniais. Kas bus jei hierarchiniam protui suteiksime privilegijas? Jis gi išprievartaus biologinį organizmą. Todėl gydytojai ir sako, kad visos ligos nuo nervų. O nervai dėl hierarchinio proto diktatūros. Jis gi užsakovas, o biologinis organizmas turi vykdyti užsakymus. Pavyzdžiui, sportininkai yra linijinio – hierarchinio proto mechanizmai. Todėl ir įvyksta tarp mechaninio proto ir biologinio organizmo konfliktas. Iš čia neigiamos emocijos, įtampa, apkrauta psichika, ligos. Iš čia ir norėjom kaip geriau, o iš kur gavosi blogiau. Todėl išgyvenimą sieti tik su hierarchinio proto instinktų tenkinimu gaunasi destruktyvu.

  Atsakyti
 76. šiaip skaitytoja

  Tada,Mariau,gaunasi taip,kad negalime nieko kaltinti,nes tų pačių „prastų” specialistų ar jų tėvų,o tik hierachinį protą.Nes tam protui svarbu pinigai,prestižas.Ir tada gaunasi,kad tas mūsų brangus išliaupsintas protelis,tiek daug pridirbo.Ir tada aišku,kad dirba toliau.Ir pasikeist jis nenorės tikrai.Kas norės atsisakyti pinigų ar prestižo.Niekas.

  Atsakyti
 77. Regina

  Mariau, bla-bla-bla…Dabar sustatykim viską į vietas. Turim pripažinti, kad tas hierarchinis protas šiai dienai egzistuoja…Ne tik protas, bet pati realybė…Gyvenime yra taip- yra tie, kurie priima sprendimus, ir yra tie, kurie juos vykdo…Grubiai ir schematiškai – valdžia ir piliečiai. Tas pats, valdžioje esantis žmogus, iš kitos pusės yra ir pilietis, privalantis laikytis taisyklių…Bet valdžioje esantis, aišku, dar priklauso nuo jo rango, tas taisykles kuria. Jas paprastai kuria, ne visuomenei naudingas, bet sau, savo aplinkai, savo klanui. Taip gimsta tie vadinami sisteminiai dalykai. Tagrandinė yra tampriai susieta visų valdiškų institucijų solidarumo, subsiadiarumo, lojalumo ir kt. principais. Tam tarnauja konkrečiai administraciniai teismai. O ką tu teigi, kad „Tėvai auklėja savo vaikus orientuodami į vertinamas hierarchijos skalėje, šiltas, pelningas profesijas”, tai čia yra instinktai- išgyventi, įsitvirtinti, pasidauginti. Ką tu savo vaikams skiepiji, ne tą patį?

  Atsakyti
 78. Marius

  Šiaip skaitytoja, puikia pasakei: „pats to nenorėdamas”. Hierarchinis protas valdo instinktu. Nėra blogų žmonių, yra hierarchinio proto vergai. Vergas nepažįsta savo pono, jis paklūsta instinktu.

  Atsakyti
 79. šiaip skaitytoja

  Tada,Mariau,mes tas pasekmes visi puikiai matome,nes beveik kiekvienas esame pasakę „prastas” gydytojas,mokytojas,teisėjas.O kodėl jis prastas,nes ne pagal talentą,o pagal hierachija ten atsirado,gal net ir pats to nenorėdamas.Na taip sudėtingai čia gaunasi.

  Atsakyti
 80. Marius

  Hierarchinis protas lenda ne į savo vietą, bet į vertinamą visuomenėję, prestižinę, aukštesnę hierarchijos skalėje. Pavyzdžiui, sportininkas, šokėjas arba verslininkas lenda į aukštesnį laiptelį politiką. Tėvai auklėja savo vaikus orientuodami į vertinamas hierarchijos skalėje, šiltas, pelningas profesijas. Turtingi tėvai prastumia, įkiša savo vaikus per prievartą į vietą ne pagal talentą, bet pagal hierarchiją. Taip ir atsiranda krūva piktnaudžiaujančių profesine privilegija. Tai hierarchinio proto pasekmė.

  Atsakyti
 81. Marius

  Regina, piktnaudžiavimas profesine privilegija ir yra savo proto savybių nepažinimo pasekmė. Tuomet bus temos apie moralę, sąžiningumą ir t.t. Protui tai nepriklauso, bet savo hierarchijos skalėje jis iš to padaro vertybes, kurias pats sau ir priskiria. Iš čia nesibaigiantys badymaisi pirštais vienas į kitą, priekaištai, apeliavimai į kito sąžinę ir t.t. O instinktu tarnystė tam pačiam hierarchiniam protui, kurio savybės nematomos. Gaunasi, kad priešas viduje ir dar nematomas.

  Atsakyti
 82. Marius

  Šiaip skaitytoja, jeigu mes nepažįstame savo proto, nematome jo savybių, tai gaunasi, kad jis gali mus valdyti. Valdyti kaip privilegijuotas diktatorius. Mes instinktu vykdysime jo komandas.

  Atsakyti
 83. šiaip skaitytoja

  Tada,Mariau,aš suprantu,kad pirmiausia turiu pažinti savo hierarchinį protą ir matyti visas jo savybes?

  Atsakyti
 84. Regina

  STOP, STOP, STOP…Klausykit, jūs simpatulkos, ŠS su Marium, su filosofijom varykit į temą Global forum…Vat ten galit mąstyt globaliai. O čia yra tema Naujų kriminalinių bausmių žurnalistams įteisinimas – smūgis tiriamajai žurnalistikai…Tai čia mąstysim lokaliai…Aš moderuosiu diskusiją. Vat tep…Dabar Dainius turi atsakyti į Mariaus paklausimą – kas yra piktnaudžiavimas profesine privilegija? Gal kažkokia prostitucijos atmaina?

  Atsakyti
 85. Marius

  Šiaip skaitytoja, taip su tuo pačiu protu, ( jo metodais), kuris ir atvedė iki ribinės būsenos išeities nėra. Tai bus tik ribinės būsenos gilinimas. Tai analizuojam toliau pasitelkdami savo protą stebėtoją. Kokia visuomenėje dominuoja stimuliacija? Tai daiktai, prestižas, pinigai, materialinė gerovė, vartojimas ir t.t. Tai užsivėrimo poliarizacija. Buržuazinė ideologija. Ji paremta hierarchinio proto savybėmis.

  Atsakyti
 86. šiaip skaitytoja

  Mariau tu rašai,kad pirmiausia turi būti ideologija.Bet kokią ideologija galima sukurti su tuo pačiu hierarciniu protu?Tik pavadinimą pakeisti ir viskas?Nes tu rašai,kad su tuo pačiu protu nieko naujo nesukursi.

  Atsakyti
 87. Regina

  Mariau, jeigu čia bandai sulyginti su Biblijos personažais, tai Dainius yra Petras, nes jis gina tik siaurus profsąjunginius interesus….Tuo tarpu aš esu Magdalena…su meile visiems….

  Atsakyti
 88. Marius

  Dainiau, o kas yra piktnaudžiavimas profesine privilegija? Pavyzdžiui, žurnalistai besivaikydami reitingų dažnai piktnaudžiauja profesine privilegija. Arba koks nors teisėjas, prokuroras, politikas, policininkas, VSD darbuotojas ir t.t. O jeigu ištisos grupuotės piktnaudžiaujančių profesinėmis privilegijomis.

  Atsakyti
 89. Regina

  Atsiprašau, pirmą sakinį blogai surezgiau… Praleidau „…ne tam, kad smagu” 🙂

  Atsakyti
 90. Regina

  Mariau, užtikrinu tave, kad aš gyvenime „loju”, kad man smagu. Pas mane yra mąstymas, ideologija, tvirti įsitikinimai, praktinis patyrimas ir matymas kas vyksta. Aš galiu atsisakyti dėl to ne tik „riebaus kaulo”, bet ir gyvenimo. Tu manęs neįvertini, bet man to ir nereikia. Ir nestabdyk manęs 👿

  Atsakyti
 91. Marius

  Regina, aš tais palyginimais noriu pasakyti, kad ideologija pirmiausia turi būti. Jeigu tu losi be ideologijos, tai tas pats, kad iš pavydo kritikuotum kaimyną. Bet tik tave dalininku paimtu ( kaulą riebų gautum) ir lotum jau ant kitų.

  Atsakyti
 92. Marius

  Regina, Šventame rašte yra aprašomas epizodas Kai Petras Kristui aiškina, kad jis su juo bet kur pasiruošęs… bet Kristus matė kiaurai, kad Petras instinktu vis dar hierarchinio proto tarnas. Todėl kai Kristu suėmė, kažkokia turgaus boba į Petrą pirštu parodė surikusi, kad ir jis buvo kartu , tai Petras tris kartus ir išsižadėjo – nebuvau, aš nebuvau jis teisinosi. Štai ir viskas. Išsipildė Kristaus pranašystė, kad dar gaidžiams nesugiedojus tris kartus išsižadės Kristaus.
  O štai Magdelena ( prostitutė) neišsižadėjo Kristaus. Meilė stipresnė už hierarchiją. Hierarchijos tarnai bailiai, pavojai juos patikrina, o meilė už hierarchinio proto ribų.

  Atsakyti
 93. Regina

  Mariau, aš galiu save pavadinti bendriniu vardu – KALĖ, man tas pats. Tačiau, kokios kitiems kils asociacijos?

  Atsakyti
 94. Marius

  Regina, tu gi nepasivadinai „balonkė”, bet instinktyviai save išstatei kaip „pitbulę”. Tai vyksta instinktyviai. Hierarchijai tarnaujama instinktu. Bet tereikia paskelbti, kad nuo šiandien balonkės ir pitbuliai bus maitinami skirtingu maistu, gyvens skirtingose sąlygose ir tu instinktyviai parsiduosi šeimininkui, kuris tau pasakys komplimentą, pagirs pakels tave hierarchijos skalėje aukščiau kitų „sabakų”. Tai normalu, hierarchinis protas valdo.

  Atsakyti
 95. Regina

  Pradėsime nuo Aiškinamojo rašto. Jau iš pirmo punkto daug kas tampa aišku, – kas rengia?- Projekto pirminis siūlytojas ir rengėjas – Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Kas siūlo? R. Šalaševičiūtė, buvusi VTAT vyriausioji kontrolierė, kurios vadovavimo metu ir įvyko garsioji Garliavos drama ir per kurią poniai teko atsistatydinti. Kokius nepatogumus ponia dėl to patyrė? Gal kas pakomentuotumėt?

  Atsakyti
 96. Dainius Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Mariau, lygybė turi būti. Šiuo atveju kalba ne apie lygybę. Kai kalbame apie profesinę veiklą, reikia ėriminti ir įstatymo bei Konstitucijos teikiamad kai kurias specifines teise ir pareigas. Ir jų yra. Pvz., valdžios žmonėms tokių daug. Galima net sakyti, kad tai ir yra nelygybė, Bet tai yra ne asmenų, o profedinė privilegija. O kiekviens asmuo turi teisę pretenduoti į tsm tikras pareigybed. Ts pats ir su žurnalidtika.

  Atsakyti
 97. Regina

  Dabar štai, – Dainius užvedė šitą temą, aš pagalvojau, o mes visi, rašantys ir skaitantys, pradėsim aktyvų stebėjimą, kaip gimsta įstatymo pataisa. Mes pabūsime, tais Mariaus įvardintais „šuniukais”, kurie kabinasi į valdžios klešnes…Aš net pasirenku veislę, kuria apdovanojo mane ŠS…Esu pitbulė 😀
  Startuojam 😈

  Atsakyti
 98. Marius

  Reikia rašyti antrą konstituciją ir įstatymų kodeksą. Esantiems aukštesniame ir žemesniame hierarchinės piramidės sluoksnyje. Tai ne visiems patiktų, bet būtų sąžininga. Nes dabar konstitucijoje deklaruojamas lygiateisiškumas yra nerealus. Realybė dvigubi standartai. Tai ir įteisinkim įstatymu tuos dvigubus standartus, laikas legalizuotis chebryte. Gėjai gi irgi neiškarto legalizavosi, bet po truputi, reikia varyti ir varyti, kartoti ir kartoti per masines informacijos priemones, televiziją. Pradžioje nepriims, bus pasipiktinimas, pasipriešinimas. Bet tai palakstys su plakatais, parėkaus per mikrofoną ir baigsis. Galime pradėti žiemos metu prastūminėti šį projektą, kada šalta eiti kažkur į gatves. Labai norint ir dedant pastangas prie visko galima pripratinti.

  Atsakyti
 99. Regina

  Čia, Mariau, parašei tiksliai – į ką sufokusuota mūsų teisėkūra…Ir tiktai į tai! Bet tai ir yra mūsų tragedija. Dar labai gerai, kad yra tokių „kibių šuniukų” ( vienas iš jų esu aš), bet daugumoj,- tai tavo vadinami pūstantys rudenio lapai, ta trąša, kuri nesuvokia kas, iš kur ir kaip gimsta. Ir tie „lapai” įsitikinę, kad pakeisti nieko negalima, o hierarchinei piramidei, tokie įsitikinimai yra labai naudingi. Jie aiškina, kad taip reguliuoja įstatymas, Lietuva yra teisinė valstybė; įstatymų reikia klausyti ir juos vykdyti. Tačiau nutylima ta pusė, kaip įstatymai gimsta,visa ta virtuvė, kad tai yra žmogaus kolektyvinės kūrybos padarinys. Tai nėra nei nuo Dievo , nei gamtos faktas fiziniame pasaulyje, todėl tai nėra objektyvu. Štai nuo ko reikia pradėti.

  Atsakyti
 100. Marius

  Būna maži šuniukai, bet taip aršiai loja, jie nieko padaryti negali, bet baisu, kad firminių džinsų “padalkas“ neįsikabintų arba bato už kuriuos 500Lt mokėjau neiškastų. Būna ir tokių aršių, kad visa kaimą iš miegų prikelia, šviesos languose užsidega, visa „reikaliuką” sugadina. Jei su koja užsimoji spirit, tai jie spėja atsitraukti ir jau tuomet taip aršiai pradeda loti, o čia žiūrėk ir kiti kaimo šunys iš paskos įsijungia. Jau visa kaimo šunauja loja.
  O dabar įsivaizduokite, kad jus esate turtingas žmogus, turite visokių ne tik šviesių „reikaliukų”, bet ir tokių neaiškiai tamsių, bet jus pastoviai tie „šikniukai” lojantys persekioja. Ir rėkiat jus ant jų ir bandote įspirti ir bėgate, o jie vistiek ir vistiek paskui jus. Tai ką daryti? Įstatymas juos gina, liesti, spardyti negalima, bus dar blogiau. Ką darom chebra? Taigi reikia įstatymu nuo jų atsiriboti. Padaryti tokią įstatymu sukurpta tvorą, kad jie negalėtų arti prieiti prie mūsų, mano veiklos lauko. Tegul loja ten už kelių kilometrų nuo mūsų veiklos lauko. O reikalui esant mes juos galėsime užsiundyti ant tų, kurie į mūsų vieta bandys pretenduoti.

  Esmė labai paprasta, kad prieš įstatymą nėra visi lygus, tai realus faktas. Esantiems hierarchinės piramidės sluoksnyje galioja kitos taisyklės. Žinoma, veltui irgi nieko negausi, bet yra “stavkės” kiek turi susimokėti ir laisvas, arba paslauga už paslaugą. Iš čia ir patarlė varnas varnui akies nekerta ir t.t.

  Atsakyti
 101. Dainius Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Regina, teisėkūra Lietuvoje seniai yra chaotiška ir situacija blogėja. Štai paskaitykite minėto BK straipsnio projekto aiškinamąjį raštą. Absurdas, kurio net nesigėdinama.

  Atsakyti
 102. Regina

  Dabar aš galvoju, jeigu R.Šalaševičiūtė pasiūlė tokią pataisą (I.Šiaulienė čia dėl kompanijos), tai Garliavos byla, nežiūrint į tas dvi stovyklas, iš valdžios pusės yra labai nešvari byla….Vat taip ir išsidavė. Ir tik pasitvirtina tas dalykas, kad į Seimą daugumoj papuola, žmonės, kurie įpareigoti atidirbti.
  Aplamai, toje įstatymų kalvėje, man ten toks jomarkas, kaip Kaziuko mugėje. Ar yra kokia nors studija,kokie tyrimai, kur būtų nuolat sekama situacija, gal kurie įstatymai pasenę, gal neatitinka laikmečio, gal jie neveikia taip kaip buvo užplanuota, gal reikia naujo įstatymo. Sudėlioti prioritetus ir atitinkamai dirbti prie tokių įstatymų. O dabar, kaip į turgų, suneša visi prekes ir bando iškišti, t.y. kažkam atidirbinėja. Galų gale kur numarinti tokio įstatymo kaip Viešojo intereso gynimo įstatymo projektas? Kur numarintos tų CK pataisų projektas, pagal kurias viešąjį interesą galėtų ginti fiziniai asmenys ir NVO? Kodėl įkišami į stalčius visuomenei iš tiesų reikalingi įstatymai? Kas galėtų atsakyti? Gal kartais eksministras Šimašius žino apie tą „manufaktūrą”?

  Atsakyti
 103. šiaip skaitytoja

  qwerty,puikiai pastebėjai ŠS ryšį su filosofija 😆 O tiriamosios žurnalistikos,matau tik pavadinimą.Kol kas 😆 Taigi ir qwerty,galėtų save pavadinti tiriamaja žurnalistika,tai būtų tiksliau. 😀

  Atsakyti
 104. Regina

  Vien už tokį pasiūlymą kriminalizuoti tokias veikas reikėtų atspardyti toms Seimo narėms užpakalius. Taip norima įbauginti ne tik žurnalistus, bet visiškai atriboti visuomenę nuo jos teisės žinoti. Jeigu bus priimta šita pataisa, žymiai padaugės bylų, kurios bus nagrinėjamos už uždarų durų. Tas bus panaudota nagrinėjant įtakingų asmenų bylas, arba nuslepiant valstybės tarnybų labai blogą darbą. Garantuoju!

  Atsakyti
 105. qwerty

  Priešingai nei Dainius, manau, kad Seimo narių pasiūlymas kriminalizuoti tokias veikas yra adekvatus, reikalingas ir būtinas. Esmė tame, kad Lietuvoje po tiriamosios žurnalistikos priedanga veikia neaiškios bei neskaidrios moralės ir interesų veikėjai, pseudožurnalsitai, kurie su žurnalistika, juo labiau tiriamaja, turi tiek pat bendro, kiek mūsų ŠS su filosofija 😆

  Atsakyti
 106. Regina

  Radau pagaliau Cinino puslapį…Tikrai keistoka savigyra…Vairuoja vaikinas į paaukštinimą,- kiek metų galima skursti apylinkės teisme….

  Atsakyti
 107. qwerty

  Dainiau,ne teisėjo bendravimo su visuomene šaunumas yra teisėjo vertės rodiklis.Veikiau kas kita.Labai kas kita. Aš čia apie tavo užsimintą tą „kitą” temą ir bandžiau pasakyti, todėl bendravimo šaunumo pavyzdys čia niekuo dėtas…Jei atvirai, tai gal pervargo žmogutis nuo savo pačio atvirumo 😆

  Atsakyti
 108. Regina

  Ne, nu čia tai įdomiai…Gal tos dvi bobos visai trenktos….Nu ir kaip ta Šalaševičiūtė į Seimą pateko… Bet tai Dainiau, jeigu posėdžiai slapti, teismo sprendimai neviešinami, tai iš kur žurnalistai sužinos? Tai už ką juos reikės bausti? Nėra informacijos – nėra žinių…A – kažkas nutekina? Tai tegul ir ieško nutekintojų…

  Atsakyti
 109. Regina

  Taip, po ta fraze „vyksta ikiteisminis tyrimas”, nuo visuomenės paslepiama daug dalykų. Savaime suprantama, iki teismo byloje daug ko viešinti negalima. Tačiau, kai tuo prisidengaiama net tada, kai tas ikiteisminis tyrimas net nevyksta, o viskas velkama į senatį…Apie ką tada?

  Atsakyti
 110. Regina

  Dainiau, ar teisėjo pareigos nesikerta su bendravimu facebook’e?

  Atsakyti
 111. Regina

  Neprieinu prie šitos informacijos. Arba pateik išbaigtai, arba pletkų nevedžiok.

  Atsakyti
 112. qwerty

  nueik pas Dainiu į facebook, ten rasi tarp draugų tą teisėją, jo tinklapyje ir paskelbtas 😆

  Atsakyti
  1. Dainius Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

   qwerty, tai tas teisėjas, kurio blogą skaitau ir veiklą seniai stebiu. Manau, kad jo bendravimas su visuomene yra geras pavyzdys kitiems jo kolegoms. Gal kaip teisėjas jis irgi daro kokių klaidų, bet tai jau kita tema.

   Atsakyti
 113. qwerty

  Prisipažinkit, kas man čia like padėjo. Tu,Dainiau? Manau,kad tu, todėl pakomentuok šį atvejį.

  Atsakyti
 114. Edvardas

  Jei neklystu, vaikų veidai turi būt ‘tušuojami’ bent jau neigiamo atspalvio straipsniuose. Nežinau tik, tai – rašyta, ar nerašyta taisyklė.

  O šiaip, įdomu, koks bus ESBO atsakas.

  Atsakyti
  1. Dainius Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

   Edvardai, asmens duomenys turi būti saugomi, kai aklbame apei aukas, nepilnamečius neigiamame socialiame kontekste. Bet nepamirškime, kad viešą interesą turintys dalykai negali kartais būti anonominiai. Pagalvokite, kiek temų ir problemų liktų ir liks paslėptos po skraiste „vyksat tyrimas” ir „už šitos istroijos paviešinimas Jums bus byla”? Jau ir taip gasdina ir grasina kas netingi, po teismus tampo, akreditacijas atima arba visai neduoda. Tyčiojamasi iš žmonių. Tai kas toliau?

   Atsakyti
 115. qwerty

  Mano asmenine nuomone, tokio veikėjo per patrankos šūvį negalima prileisti prie bylų, kur viena iš pusių (ieškovas, civilinis ieškovas, atsakovas ir t.t.) yra valstybės institucija, nes dar taip tą biudžetą papildys, kad…

  Atsakyti
 116. qwerty

  Vienas teisėjas, Audrius Cininas,šiandien paskelbė rašinėlį, kurio pavadinimas priverčia pakraupti:”Valstybės biudžetą papildėm 700000 Lt”…
  Esminis žodis „papildėm”, suprask „mes” su kaltinimu biudžetą papildėm.
  Pasirodo ne teisė, teisingumas, nešališkumas,įrodymai, gynybos ir kaltinimo argumentai, šių dviejų proceso šalių lygiateisiškumas rūpi tūlam Lietuvos teisėjui, o kaip čia tą biudžetą papildžius…

  Po tokio pareiškimo kitas ir teisėjo grandinę nuo kaklo ant stalo padėtų.

  Atsakyti
 117. Regina

  Šiandien girdėjau truputį diskusijos per LRT apie vaikų namus…ten ryšium tipo su ta penkis kg sveriančia septynmete, kaip ji buvo vaiknamy „nuganyta”. Tai atkreipiau dėmesį į Graužinienės žodžius, kad tipo žurnalistai, jūs nerodykit tos mergaitė, kad ir pridengę veidą. Tyrimas vyksta, institucijos išsiaiškins, tik jūs nerodykit. Pagal mane, tai tokio amžiaus vaikui dzin ar jį rodo ar nerodo….Čia tik nori pasislėpti suaugusieji -atsakingi asmenys, politikai, sukūrę tokią gerą sistemą, kad net jau vaikai išsekę. Todėl tik viešinimas tokių dalykų dar gali ką nors padėti.

  Atsakyti
 118. Regina

  Nežinau, ar žurnalistai labiausiai turėtų dėl to jaudintis, kadangi straipsnyje kalbama apie neviešame teismo posėdyje nagrinėjamas bylas. Šita pataisa turbūt išplaukia iš Garliavos bylos patirties, kada apsišiko daug institucijų- pradedant VTAT, policija, prokuratūra ir baigiant pačiais teismais. Tai tokias bylas aišku daug patogiau nagrinėti už uždarų durų, viską nuslepiant nuo visuomenės ir sudarant tik iliuziją, kad teisingumas įvykdytas.

  Atsakyti
 119. Atgalinis pranešimas: Naujų kriminalinių bausmių žurnalistams įteisinimas – smūgis tiriamajai žurnalistikai | ww.lt - keletas įdomių blogų pasiskaitymui

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *