Druskininkų valdžios propagandinis laikraštis „Mano Druskininkai” leidžiamas neteisėtai

Vakar Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pripažino Druskininkų krašto savaitraščio ,,Druskonis” redaktoriaus E. Rutkausko ir savaitraščio ,,Druskininkų naujienos” redaktoriaus R. Sadausko skundą dėl Druskininkų valdžios leidžiamo leidinio ,,Mano Druskininkai” (interneto versija yra čia) leidybos pagrįstu.

Ką ir slėpti – džiaugiuosi aš ir daugelis mano kolegų, kad pagaliau buvo apginta spaudos laisvė, o Druskininkų valdantieji pripažinti kaip nesilaikantys teisinės ir demokratinės valstybės principų.

Kadangi vakar labai atidžiai skaičiau visą sprendimą, pasakysiu trumpai – mano įsitikinimu, tai vienas svarbiausių o gal net pats svarbiausias Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas nuo pat šios institucijos atsiradimo laikų. Juo valstybės pareigūnas apgynė demokratinės vakstybės vertybes – valdžia neturi valdyti žiniasklaidos ir tokiu būdu užgniaužti spaudos laisvę bei pliuralizmą.

Rekomenduoju visiems žurnalistams, leidėjams, studentams ir žiniasklaidos veikla besidomintiems asmenims atidžiai perskaityti labai išsamų ir motyvuotą sprendimą. Jame galima rasti labai daug peno pamąstymui. Štai čia yra pats sprendimas –ZEI sprendimas dėl laikraščio Mano Druskininkai leidybos 2013 12 03

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba taip pat nusprendė įspėti Druskininkų Švietimo centrą, Druskininkų savivaldybės tarybą ir administracijos direktorių bei savivaldybes administraciją dėl Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies ir 8 dalies I punkto pažeidimo. Paprastai kalbant, įstatymas labai aiškiai sako, kad valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos (išskyrus mokslo ir mokymo įstaigas), bankai, politinės partijos negali būti viešosios informacijos rengėjais ir (ar) jų dalyviais, bet gali leisti neperiodinius informacinio pobūdžio leidinius, turėti informacinės visuomenės informavimo priemones, skirtas visuomenei informuoti apie savo veiklą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. Šiuo atveju buvo pasakyta daugeliui ir taip akivazidi tiesa – Druskininkų valdžios sprendimu leidžiamas laikraštis „Mano Druskininkai” negali būti leidžiamas, nes tai iš esmės pažeidžia įstatymą. Kalbant paprasčiau – toks valdžios propagandinis leidinys buvo leidžiamas neteisėtai.

Tačiau bene svarbiausias sprendimo momentas – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pripažino, jog savo leidinį nutarusi leisti Druskininkų valdžia grubiai pažeidė įsttaymo nuostatą, kuri sako, jog viešosios informacijos rengėjai skleisdami informaciją visuomenei, neturi iškraipyti teisingos, nešališkos informacijos bei nuomonių ir panaudoti tai savanaudiškiems tikslams. Viešoji informacija yra nesuderinama su žurnalistinėmis kampanijomis, rengiamomis pagal išankstinius nusistatymus ar tenkinant grupinius, politinius interesus.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pareikalavo, kad  Druskininkų Švietimo centras, Druskininkq savivaldybes taryba, Druskininkq savivaldybes administracijos direktorius ir Druskininkų savivaldybės administracija pašalintų nustatytus pažeidimus. Tai reiškia, kad propagandinis „Mano Druskininkai” turi būti skubiai uždarytas. Apie minėto sprendimo (reikalavimo) įvykdymą vadinamieji „viešosios informacijos rengėjai (skleidejai)” turi informuoti Žurnalistų etikos inspektorių per 30 dienq nuo jo gavimo dienos.

Tiesa, Žurnalistq etikos inspektoriaus sprendimas gali būti skundžiamas teismui per 30 dienq nuo jo paskelbimo (gavimo) dienos.

Mano nuomone, pasirinkusi tokį kelią Druskininkų valdžia save galutinai diskredituotų visuomenės akyse. O jei dar ir pralaimėtų teisme, tuomet garbingas politikas turėtų nedelsiant palikti savo postą. Juk demokratinėje šalyje autokratiniam režimui būdingų valdiškų ruporų steigimu  užsiimantiems politikams tikrai ne vieta bet kuriame politiniame poste.

14 komentarų

 1. Marius

  Sustokit ir pamastykit!
  Demokratija, Stalinas, Dievas, Leninas yra simboliai, žodžiai yra simboliai, viskas yra simboliai! Bet šių simbolių tūrinį užpildo konkrečios proto savybės! Todėl kokios proto savybės lygiai tokia bus ir demokratija ar Dievas! Šitaip kiaurai matosi kas slepiasi po lozungais. Pavyzdžiui, po demokratijos lozungu slepiasi linijinis – hierarchinis – mechaninis protas ir jis vykdo demokratiją! Ar įkertate??? O jeigu ši proto rūšis priėjo ribą? Tuomet turėsime demokratijos krizę! O jeigu tą demokratijos krizę stengsimės įveikti, pašalinti su to paties proto metodais, kurie ir atvedė prie demokratijos krizės? Tuomet mes tik gilinsime demokratijos krizę! Gaunasi, kad visi kovotojai prieš neteisybę, ne etišką žurnalistiką, diktatūrą, korumpuotą valdžią ir t.t. yra krizės gilintojai! Ar įkertate??? Ir tie, kurie vagia slapta valdžioje ir tie, kurie šventai kovoja prieš korupciją ir tie, kurie skleidžia ne etišką žurnalistiką ir tie, kurie kovoja prieš ją visi jie gilina krizę, jie visi intensyviai veda greičiau link visiškos duobės, pelkės, griūties. Ir pergalės ir pralaimėjimai gilyn į pelkę. Bet koks demokratijos laimėjimas gilyn į pelkę. Priėjusi sistema yra pati savyje uždara, todėl esantis toje sistemoje aklas. Pavyzdžiui, Dainius įsivaizduoja, kad jis kovoja prie ne etišką žurnalistiką ir net kažkur pasiekia laimėjimų, po žingsnelį žengia pirmyn link šviesesnio rytojaus, demokratijos link ir jeigu nieko nedarysi, tai bus blogai, reikia kažką daryti ir t.t. Deja, tai tik intensyvins grimzdimą gilyn į pelkę! Neturi jokios reikšmės ar jus gerasis ar blogasis sistemos sraigtelis!!! Ir etiškasis ir ne etiškasis ir gerasis ir blogasis yra vienos ir tos pačios priėjusios ribą ir degraduojančios sistemos dalis! Ar įkertate???

  Atsakyti
  1. ŠS

   Mariau, jei įkirstume tai, apie ką tu nori pasakyti, tai manau kaltinimai ar teisybės ieškojimai dingtų per sekundę ar dar trumpiau. Kol kas sėdime apžvalgos rate sukamės, stebime kas apačioje, o kas viršuje, bet iš rato išlypt negalime.
   Dar reikia įkirsti, kad sukamės tame viename rate.

   Atsakyti
 2. Marius

  Dainiaus pastebėjimas taiklus “ kuo daugiau pliusiukų tuo sąžiningesnis“.
  Pliusiukai ir minusiukai yra renkami hierarchijos skalėje. Kuo aukštesnis hierarchijos laiptelis, tuo didesni reikalavimai skaidrumui. Hierarchinis elitas prokuratūroje, teisme, valdžioje, seime yra šventas. Jie visi praėję skaidrumo filtrus. Gaunasi, kad hierarchinio proto elitas ir yra skaidruolių, grynuolių, sąžininguolių elitas! Patys skaidriausi turi neliečiamybės teisę. Baudžiami visados yra esantys hierarchinės piramidės apačioje, visa smulkmė. O hierarchinio proto elitas tai jau retas atvejąs! Tegyvuoja hierarchinio proto demokratija! Kas aukščiau hierarchijos skalėje ir turi daugiau jėgos, įtakos, pinigų tas ir demokratiškiausias, pagal tą ir demokratija. Pavyzdžiui, demokratiją visam pasauliui pagal Ameriką. O jeigu kas nors nenori demokratijos pagal hierarchinio proto elitą?” – tuomet „būsi padarytas” hierarchinio proto demokratu su minuso ženkliuku.

  Atsakyti
 3. Marius

  Demokratija niekados nesuteiks abipusės pagarbos, draugystės, džiaugsmo už kitų piliečių sėkmę. Todėl demokratija žmogiškas vertybes išstato tik kaip lozungą ir spekuliuoja jomis. O realiai po šiuo spekuliaciniu lozungu slepiasi karjeristai, kurie miršta iš pavydo kai kitam piliečiui sekasi ir džiaugiasi kai jį ištinka nelaimė, vyksta arši kova dėl hierarchijos skalėje išstatytų vertybių, slaptos niekšybės, taikomi dvigubi standartai priklausomai nuo aukštesnio arba žemesnio laiptelio hierarchijos skalėje. Taip pat demokratijos vardu vykdoma prievartą ir žudynės! Kas stipresnis tas ir demokratiškesnis! Demokretiškesnis moko demokratijos neįtinkantį silpnesnį ginkluotu užpuolimu. Vienas iš demokratijos etalonų Amerika! Ji demokratijos liūtas, o Europos sąjunga šakalai!

  Atsakyti
  1. qwerty

   Mariau, kiti variantai dar blogesni. Taip.kad geriau jau geriausias iš blogiausių.

   Atsakyti
 4. Marius

  Reikia pripažinti faktą, kad demokratijos principai vis dar gyvi ir jų budrūs sergėtojai kol kas taip pat! Džiaukitės, valgykite gerkite, šokite ir dainuokite. 😀

  Atsakyti
  1. ŠS

   Faktas tas, kad Dainius moka džiaugtis ir Marius jį palaiko , o gal ir pats džiaugiasi. Tai smagu ir gražu. 🙂

   Atsakyti
 5. mumis

  >Kol gyvas Malinauskas, savivaldybė jų laikraščiams užsakymų neduos
  lygtais iki šiol duodavo

  Atsakyti
 6. Regina

  Nu pakrykštaukit, pakrykštaukit, kad laimėjot….
  Bet euforija praeis, ir Rutkauskas su Sadausku pamatys, kad liko ant ledo.
  Kol gyvas Malinauskas, savivaldybė jų laikraščiams užsakymų neduos, o kaip varyti savo propagandą, tikrai būdą suras.

  Atsakyti
  1. Dainius Radzevičius

   Regina, ne piniguose esmė. Jei taip manoma, tada labai gaila. Demokratija ne piniguose. Gal taip ir galvojo valdžia.

   Atsakyti
   1. Regina

    Dainiau, nesupratau, prie ko čia demokratija?
    Kaip tik, jeigu vietoj dviejų laikraščių gali skaityti tris tarpusavy konkuruojančius, – demokratijos yra tik daugiau. Gal tik reikia mokėti atsirinkti informaciją ir žiūrėti kas ją pateikia.
    Bet šiuo atveju yra elementarus Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimas, nes savivaldybė savo periodinio laikraščio leisti negali. O už šitų dalykų aiškiai slepiasi viešų ir privačių interesų painiojimas, savireklama už viešus pinigus ir mero ambicijų karas su neįtikusia žiniasklaida.
    Aš irgi esu už tai, kad tokiems vietiniams karaliukams būtų aplaužyti ragai, bet vargu ar pavyks,…….vargu…. Tiesiog per daug apsileidom:(

    Atsakyti
    1. Dainius Radzevičius

     Kur tau demokratija ir konkurencija, kai valdžia mūsų pinigais remia savo ruporą, kuris dar ir kritikus puola? Tai taip yra Rusijohe, Baktarudijoje. Tad Druskininkų situacijos su laisva demokratija neliginkim gal.

     Atsakyti
    2. Regina

     Dainiau, tavo blogas anksčiau buvo sąžiningesnis.
     O va dabar, ėmiau ir pasidėjau sau pliusą 😛

     Atsakyti
     1. Dainius Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

      Regina, tai pliusų dėjimas ir sąžinė labai susiję – kuo daugiau pliusų, tuo daugiau sąžinės 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *