Žaidžiame demokratiją rajonuose? Jurbarko atvejis

Jurbarke gyvena žurnalistė, kuri yra Lietuvos ir Jurbarko rajono politinė bei visuomenės veikėja. Žodžiu – trys viename. Tai – Daiva Bartkienė. Liepos 13 dieną Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija pasakė, kad D. Bartkienė, dirbdama žurnalistės darbą ir Jurbarko rajono savivaldybės Taryboje, pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 straipsnio nuostatas.

Būčiau ir pamiršęs toliau tęsti įžvalgas apie demokratijos situaciją Lietuvos rajonuose. Ne kartą rašiau, kokie pavojai iškyla rajonų demokratijai, kai vienose rankose sukoncentruota vietinė valdžia, dalis verslo ir dar žiniasklaida. Tuomet nei politiniams oponentams, nei konkuruojančiam verslui ar žiniasklaidos priemonei normaliai gyventi tampa nebeįmanoma. Ką jau bekalbėti apie žmonių galimybes spręsti probleminisu klauimus su valdžia. Nebelieka nei kam, nei kur pasiskųsti.

Net Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos Etikos komisija nebesupranta, kas yra kas. Todėl kreipėsi į žurnalistų ir leidėjų etikos sargus klausdama dėl žurnalisto darbo ir Tarybos nario veiklos suderinamumo.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija prašė išnagrinėti UAB „Didelis pliusas” direktorės O. Mazur raštą savivaldybei, kuriame teigiama, kad Tarybos narė D. Bartkienė dirba ir laikraščio „Šviesa” korespondente. Tuo metu, kai vyko vienas iš Tarybos posėdžių, D. Bartkienė rinko medžiagą savo straipsniui.

O. Mazur teigimu, vadovaujantis Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu, žurnalistas negali turėti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui. Tarybos Etikos komisija ir prašė išaiškinti, ar Tarybos narės veikla yra suderinama su žurnalisto darbu?

Etikos komisija aiškiai pasisakė dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 str. nagrinėdama D. Bartkienės skundą. Anot komisijos, taip pažeidžiamos žurnalisto etikos nuostatos. O dėl to, ar Tarybos narė gali posėdžių metu vykti į įvykį, imti interviu ar kitaip dirbti žurnalistinį darbą – čia jau Tarybos darbo organizavimo klausimas. Be abejo, turėtų būti taisyklės ir Tarybos nariai jų turėtų laikytis, tačiau tai jau ne Komisijos kompetencijos klausimas.

Komisijai toliau neberūpi, tai savo pasvarstymus surašysiu ir pats.

Štai praėjusių metų spalį skaičiau tos pačios Daivos Bartkienės (laikraščio „Ūkininkų patarėjas” korespondentė) straipsnį apie tai, kad „Jurbarko rajono savivaldybės valdininkai darbo metu klijuoja albumus”. Kaip supratote, kritiškas požiūris į valdininkiją. Tikrai žurnalistinis požiūris.

Tačiau ta pati D. Bartkienė irgi kreipėsi į Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją ir skundėsi dėl publikacijų kitame Jurbarko laikraštyje „Mūsų laikas”. D. Bartkienė prašo įvertinti kovo 31 laikraštyje išspausdintą publikaciją „Balandžio 1-oji – juokų ir melagių diena. Nusišypsokite, Jus pagavo…”. D. Bartkienės teigimu, jos nuotrauka ir prierašas po ja yra neetiški, nes nuotrauka nekokybiška arba specialiai deformuota, o tekstu po nuotrauka tyčiojamasi iš laikraščio „Šviesa”, kuriame ji dirba korespondente. taip pat skųstasi ir kita to paties laikraščio publikacija – „Ne visos mokyklos politikams mielos…”. D. Bartkienės teigimu, buvo pateikta tendencinga informacija.

Be to, anot D. Bartkienės, laikraščio „Mūsų laikas” leidėjų elgesys skundžiant ją Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos Etikos komisijai ir siekiant uždrausti rašyti apie savivaldybės Tarybos veiklą siekia susilpninti konkurentą laikraštį „Šviesa” ir padaryti jam neatitaisomą žalą.Nuspręsta:

Na, etikos komisija pasakė, kad nė vieną minėta publikacija nepažeidžia politikės ir žurnalistės viename asmenyje (ar taip įmanoma?) interesų.

Bet kaip dabar pasielgs D. Bartkienė, jei, anot komisijos, dirbdama žurnalistės darbą ir Jurbarko rajono savivaldybės Taryboje, ji taip pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 straipsnio nuostatas? Atsakymas paprastas – turi atsisakyti arba vienų, arba kitų pareigų. Kurių? Spręsti tik jai pačiai.

Savo išvadas apie minėtą situaciją turėtų pasidaryti ir politikai, ir redakcijos. Ir ne tik Jurbarko rajone. Juk tokių atvejų yra ir kitur.

10 komentarų

 1. Janina

  Perskaičiua Daivos Bartkienės atsakymą į Gerb. pirmininko Dainiaus pamąstymus ir nustėrau… Mane išgąsdino ne tik pati atsakymo kultūra bet ir neišmanymas, kas yra blogas. Vadinasi, Žurnalistų sąjungos pirmininkas išsakydamas mintis, savo nuosavoje svetainėje, privalo atsiklausti Daivos Bartkienės apie ką jis čia gali rašyti, o apie ką ne. O štai pati rajoninio spaudos leidinio atstovė rašydama straipsnius savo mintis gali dėstyti kaip jai atrodo tinkama. Tikrai keistas požiūris į žurnalistiką.

  Atsakyti
  1. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

   Manęs seniai negąsdina jokie kreipiniai 🙂 tačiau dienoraštis net ir internete iš tieųs yra tik mano subjektyvus požiūris apie tai, kas vyksta. beje, jei kas atidžiai žiūri, tai paio dienoraščio tituliniame puslapyje viršuje taip ir parašyta 🙂

   Atsakyti
 2. INGA LEONAVIČIŪTĖ

  Džiugu, kad LŽS pirmininkas neabejingas panašioms situacijoms. Drįstu pastebėti, jog Jurbarko r. savivaldybės tarybos etikos komisija šiais metais Daivos Bartkienės elgesį svarsto jau ne pirmą kartą. 2009 m. vasario 19 d. priimtas sprendimas Nr. T24-1. Štai jo citata: „Į Etikos komisiją 2009 m. sausio 19 d. prašymu kreipėsi Jurbarko rajono verslininkų organizacijos vardu tarybos pirmininkas Gintaris Stoškus, nurodydamas, kad 2009 m. sausio 15 d. 15 val. jis, kaip rajono verslininkų organizacijos tarybos pirmininkas, dalyvavo VšĮ Jurbarko verslo informacijos centro susirinkime, kuriame buvo svarstoma centro strateginės veiklos plėtros 2009–2011 metų planas. Susirinkime dalyvavo ir savivaldybės Tarybos narė, „Šviesos“ laikraščio korespondentė Daiva Bartkienė. Ji fotografavo, rašėsi pastabas. Nepabuvusi iki susirinkimo pabaigos, susiruošė išeiti ir į Gintario Stoškaus klausimą, kodėl išeina neišklausiusi Verslininkų organizacijos pasiūlymų dėl svarstomo plano, atsakė, kad laikraščio „Šviesa“ redakcija nepripažįsta Jurbarko rajono verslininkų organizacijos. Tą girdėjo susirinkime dalyvavęs meras, jo pavaduotojai. Tas teiginys įžeidė Verslininkų organizaciją, kuri mano, kad Daiva Bartkienė, būdama savivaldybės Tarybos narė ir rajoninio laikraščio „Šviesa“ darbuotoja, formuoja visuomenės viešąją nuomonę, todėl sausio 15 d. redakcijos vardu pateikdama pašaliniams girdint tikrovės neatitinkančią žinią, pasielgė neetiškai.
  UAB „Jurbarko „Šviesa“ atsakė į Etikos komisijos užklausimą, kad jos pozicija neturi nieko bendro su laikraščio darbuotojos pasakytais žodžiais, atsikertant į Gintario Stoškaus pašaipiai pasakytą frazę.
  Etikos komisijos nariai savo pasisakymuose savivaldybės Tarybos narės Daivos Bartkienės pasakytus žodžius vertino atlaidžiai, kaip neapgalvotą nuomonės pareiškimą, ambicijų proveržį, tarpusavio apsižodžiavimą ir nelaikė tai Valstybės politikų elgesio kodekso pažeidimu.
  Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija n u s p r e n d ė:
  1. Apsiriboti Jurbarko rajono verslininkų organizacijos prašymo svarstymu komisijoje.
  2. Komisijos sprendimą paskelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir savivaldybės interneto tinklapyje http://www.jurbarkas.lt/„.
  TAIGI IŠ TIESŲ STEBINA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NERYŽTINGUMAS IMTIS RIMTESNIŲ PRIEMONIŲ. PER PUSMETĮ DAIVOS BARTKIENĖS ELGESYS SVARSTOMAS DU KARTUS, TAČIAU ABU KARTUS APSIRIBOJAMA VIEN TIK POKALBIAIS KOMISIJOJE.
  Beje, Daiva Bartkienė teigia: „Dalyvaudama 2007 m. savivaldybių rinkimuose kaip pamatinį savo principą rinkėjams deklaravau viešumą: “Rajono valdžia turi atstovauti žmonių interesams, nemeluoti ir nevogti. Visada rašiau tai, kas rūpi mūsų rajono žmonėms . Viešumas – geriausia užkarda korupcijai.”
  Už mane balsavęs 481 rajono gyventojas gerai žinojo, kad esu žurnalistė ir būtent dėl to, kad visada ginu jų interesus, buvau išrinkta į savivaldybės tarybą”. TAIGI NORIU INFORMUOTI, KAD ŠIOS TARYBOS NARĖS RINKĖJAI, PASTARĄJĄ Į TARYBĄ RINKĘ BŪTENT TODĖL, JOG JI YRA LAIKRAŠČIO KORESPONDENTĖ, TURĖTŲ DABAR JAUSTI NERIMĄ – NETRUKUS JURBARKO KABELINĖS TELEVIZIJOS INFORMACINĖJE LAIDOJE „JURBARKO ŽINIOS” BUS GALIMA IŠVYSTI, KAIP TA PATI DAIVA BARTKIENĖ ETIKOS KOMISIJOS POSĖDYJE IŠRĖŽIA, JOG JEIGU JAI BŪTŲ MOKAMA UŽ DARBĄ SAVIVALDYBĖS TARYBOJE, TAI KORESPONDENTĖS DARBO JI MIELAI ATSISAKYTŲ… TAD KIENO GI INTERESUS IŠ TIESŲ ATSTOVAUJA NET KOMENTARO NESUGEBANTI PARAŠYTI BE KLAIDŲ DAIVA BARTKIENĖ? RAGINU PAMĄSTYTI. 😉

  Atsakyti
 3. Atgalinis pranešimas: Reakcija: Žaidžiame demokratiją rajonuose? Jurbarko atvejis « Dainius Radzevičius

 4. Bartkiene

  Gerbiamas Žurnalistų sąjungos pirmininke,
  gal prieš rašant tokias nesąmones reikėtų laikytis Visuomenės informavimo įstatymo ir suteikti teisę savo nuomonę pasakyti antrajai konflikto pusei.
  Nesu girdėjusi, kad Lietuvoje būtų priimtas įstatymas, draudžiantis žurnalistams naudotis konstituucine teise rinkti ir būti išrinktam.
  Dalyvaudama 2007 m. savivaldybių rinkimuose kaip pamatinį savo principą rinkėjams deklaravau viešumą: “Rajono valdžia turi atstovauti žmonių interesams, nemeluoti ir nevogti. Visada rašiau tai, kas rūpi mūsų rajono žmonėms . Viešumas – geriausia užkarda korupcijai.”
  Už mane balsavęs 481 rajono gyventojas gerai žinojo, kad esu žurnalistė ir būtent dėl to, kad visada ginu jų interesus, buvau išrinkta į savivaldybės tarybą. Drįstu teigti, kad ir dabar esu viena iš tų tarybos narių, kur gauna daugiausiai skundų, nes kaip gyniau taip ir tebegimu juos nuo valdininkų savivalės.
  Gal prieš rašant tokį komentarą reikėjo pasidomėti konkrečia situacija – tada būtumėte žinojęs, kad Bartkienė kaip tarybos narė negauna atlyginimo už darbą, nes pareigos taryboje yra visuomeninės. Antras dalykas, kurį būtų pravartu Jums žinoti, kad Bartkienė nepriklauso jokiai politinei partijai ir gina – ir dirbdama taryboje, ir viešindama žmonių problemas – tik viešąjį interesą.
  Tapęs politiku žmogus nsavaimje netampa blogu. Jei Žurnalistų sąjunga pastebi, kad teisės aktai nėra tobuli, niekas jai nedraudžia teikti pasiūlymus seimui ir tobulinti įstatymus. Tik vargu ar kas Lietuvoje ryžtųsi uždrausti žurnalistiką kaip profesiją ir iš žurnalistų atimti konstitucines teises.
  Pagarbiai –
  Lietuvos demokratijai didžiausią pavojų kelianti Daiva Bartkienė

  Atsakyti
 5. BARTKIENĖ

  Gerbiamas Žurnalistų sąjungos pirmininke,

  gal prieš rašant tokias nesąmones reikėtų laikytis Visuomenės informavimo įstatymo ir suteikti teisę savo nuomonę pasakyti antrajai konflikto pusei.

  Nesu girdėjusi, kad Lietuvoje būtų priimtas įstatymas, draudžiantis žurnalistams naudotis konstituucine teise rinkti ir būti išrinktam.

  dalyvaudama 2007 m. savivaldybių rinkimuose kaip pamatinį savo principą rinkėjams deklaravau viešumą: „Rajono valdžia turi atstovauti žmonių interesams, nemeluoti ir nevogti. Visada rašiau tai, kas rūpi mūsų rajono žmonėms . Viešumas – geriausia užkarda korupcijai.”

  Už mane balsavęs 481 rajono gyventojas gerai žinojo, kad esu žurnalistė ir būtent dėl to, kad visada ginu jų interesus, buvau išrinkta į savivaldybės tarybą. Drįstu teigti, kad ir dabar esu viena iš tų tarybos narių, kur gauna daugiausiai skundų, nes kaip gyniau taip ir tebegimu juos nuo valdininkų savivalės.

  Gal prieš rašant tokį komentarą reikėjo pasidomėti konkrečia situacija – tada būtumėte žinojęs, kad Bartkienė kaip tarybos narė negauna atlyginimo už darbą, nes pareigos taryboje yra visuomeninės. Antras dalykas, kurį būtų pravartu Jums žinoti, kad Bartkienė nepriklauso jokiai politinei partijai ir gina – ir dirbdama taryboje, ir viešindama žmonių problemas – tik viešąjį interesą.

  Tapęs politiku žmogus nsavaimje netampa blogu. Jei Žurnalistų sąjunga pastebi, kad teisės aktai nėra tobuli, niekas jai nedraudžia teikti pasiūlymus seimui ir tobulinti įstatymus. Tik vargu ar kas Lietuvoje ryžtųsi uždrausti žurnalistiką kaip profesiją ir iš žurnalistų atimti konstitucines teises.

  Pagarbiai –
  Lietuvos demokratijai didžiausią pavojų kelianti Daiva Bartkienė

  Atsakyti
  1. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

   Mielas 1, Kaip tik nepamiršau. Todėl ir rašau. Nors etikos komisija niekada nieko tuo klausimu nesakė ir tikrai laidose stengiausi kritiškai žiūrėti į teisinę sistemą, tačiau… Galimą interesų konfliktą jaučiau ir todėl palikau valdsybės tarnybą. Nors man buvo labai labai įdomu ten dirbti. Bet… reikia rinktis.

   Atsakyti
 6. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Mums turi rūpėti. Būtinai parašysiu ir apei Biržus. Juo labaiu, kad ten geritai vyks žurnalistų sąskrydis. jau rugpjūčio 8 dieną.

  Atsakyti
 7. Inga

  Tegaliu patvirtinti, kad toki7 atvej7 yra ir daugiau. Pavyzdžiui, Biržuose. Kęstutis Slavinskas yra ir Tarybos narys, ir rajono laikraščio žurnalistas.
  Pažeidžiamas etikos kodeksas, bet ar tai rūpi patiems pažeidėjams? Vargu.
  Tad tikriausiai reikėtų žiūrėti į teisės aktus, susijusius su vietos savivalda, ir keisti jų nuostatas.

  Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *