Etikos sargai mano, kad "Lietuvos žinios" apsivalė. Sveikinu dienraštį

Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas

Vakar Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija nusprendė, kad dienraštis „Lietuvos žinios” nusipelnė būti išbrauktas iš neetiškų žiniasklaidos priemonių grupės. Nuoširdžiai sveikinu „Lietuvos žinių” kolektyvą po metų pertraukos sugrįžus į profesionalią žurnalistiką.

Prisipažinsiu, kad dar praėjusią savaitę man kilo įvairių minčių dėl šio leidinio ir jo vietos žurnalistikoje. Po to, kai Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija priskyrė televiziją TV3 tai pačiai neetiškų žiniasklaidos priemonių grupei, dienraštis „Lietuvos žinios” ėmėsi iš esmės advokatauti „kolegoms”. Mano galva, nelabai etiškai ir bandant iš dalies „suvesti sąskaitas” dėl praeities dalykų.

Tokia reakcija man suprantama: „Lietuvos žinios” ilgą laiką nesitaikstė su suteiktu neetiškos medijos statusu, bandė kvestionuoti tokį etikos sargų sprendimą. Todėl visai natūrali yra jų reakcija ginant tokį patį likimo brolį ar sesę.

Tačiau vakar posėdžiavusi LŽLEK nusprendė, kad per beveik metus laiko „Lietuvos žinių” turinys nesulaukė jokio didesnio pagrįstų skundų antplūdžio, o keli etikos pažeidimai nebuvo tokie, dėl kurių būtų buvę verta leidinį dar metams palikti neetiškų leidinių grupėje.

Todėl tai reiškia, kad nuo šiol „Lietuvos žinios” ir jų darbuotojai vėl gali lygia greta su kitomis žiniasklaidos priemonėmis dirbti ir vadintis žurnalistais, gauti valstybės paramą iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo, kitų valstybės finansuojamų programų. Žodžiu, normaliai dirbti

O aš (be jokių ir su visais asmeniškumais) nuoširdžiai tikiuosi, kad toks etikos sargų sprendimas bus rimtas impulsas „Lietuvos žinioms” sėkmingai derinti aštrią žurnalistiką ir profesionalią etiką. Kartais tam tikrai reikia labai nedaug. Ir nors pasitikėjimas atkuriamas nelengvai, noriu tikėti „Lietuvos žiniomis” ir jų kolektyvo ambicijomis dirbti profesionaliai.

P.S. Visada maniau, kad žurnalisto veikloje etikos pažeidimai – beveik neišvengiamas „šalutinis” veiklos produktas. Skuboti, kartais neapgalvoti dalykai priverčia suklupti. Tačiau svarbiausia yra paties žurnalisto ar redaktoriaus reakcija į klaidas – visada galima bandyti jas taisyti, atsiprašyti ir mokytis iš skaudžios patirties.

30 komentarų

 1. Marius

  P.S.
  „Visi, kurie pretenduoja į ETIŠKŲ ŽURNALISTŲ IR LEIDINIŲ ELITĄ arba save tokiais laiko jau yra NE ETIŠKI. Sąžiningam ar etiškam, būti pripažintu sąžiningu ir etišku yra gėda, tokio dėmesio ir pripažinimo gali trokšti tik tie kas išties to nevertas.” O išties sąžiningas ir etiškas tyliai dirba savo darbą, kuria, daro tai ką jis moka geriausiai ir netrošta nesivaiko už tai jokių apdovanojimų, padėkų, pripažinimų nes jis net nežino, kad yra sąžiningas ir etiškas tai jo natūralus egzistavimo būdas.”

  Atsakyti
 2. Marius

  Dainiau, niekas nėra sau priešas ir kiekvienas atlieka kažkokius veiksmus tikėdamasis, kad būtų geriau bet iš kur atsiranda blogiau!?

  Yra elementarūs mastymo dėsniai, kurie jau iš anksto ir nulemia rezultatus. Nesuvokti tų dėsningumų ir yra naivumas, mąstymo ribotumas.

  Pavyzdžiui.; tavo lozungas: etišku būti apsimoka, automatiškai pasmerkia visus žurnalistus ir leidinius būti skirstomus tik į etiškus ir ne etiškus.

  O tai ir yra klaikus primityvumas, kuriame nėra absoliučiai nieko naujo.

  Papulti į etiškų leidinių ir žunalistų tarpą taps prestižu – VERTYBĖ.

  Bet argi sąžiningam sažinė yra vertybė?
  Argi mylinčiam meilė yra vertybė?
  Argi etiškam, moraliam, etika ir moralė yra vetybė?

  Ne, jie jau tuo gyvena, jie jau tame, tai jų natūralus egzistavimo būdas!

  Sąžiningas nežino, kad jis sąžiningas,
  etiškas nežino, kad jis etiškas,
  šventasis nežino, kad jis šventasis ir t.t.

  Ar suvoki Dainiau, ką noriu pasakyti!?
  Kas gi tuomet tokie pretenduos ir veržte veršis į sąžiningų, moralių, etiškų žurnalistų ir leidinių gretas???

  Būtent, kad visi melagiai, ne etiški, lengvai paperkami, kyšininkai, amoralūs žurnalistai ir leidiniai!

  Jeigu yra vertybė ir krūva pretenduojančių į ją, tuomet tai dar viena nuostabi terpė SPEKULIACIJOMS!

  Ir jokios komisijos niekados neužkirs kelio toms spekuliacijoms, nes tai primityvaus intelekto sukurta ir pasmerkta SISTEMA.

  O žurnalistai, leidiniai, komisijos tebus tik tos sistemos pasmerkti sraigteliai.

  Taigi, visi žurnalistai ir leidiniai, kurie laikui bėgant paklius į etiškų leidinių ir žurnalistų elitą taps DRAKONU.

  Beje, pakliūti į etiškų elitą laikui bėgant taps vis sunkiau, bus vis stiprinama kontrolė – FILTRAS!

  Bet visus ne etiškus leidinius ir žurnalistus privers nesikeisti savo viduje bet imtis GUDRYBIŲ, kad kaip kupranugariams žūt būt pralisti pro adatos skylutę į ten kur prestižas, elitas.

  Šioje vietoje irgi bus puiki dirva SPEKULIACIJOMS.

  Turintiems daug pinigų ar įtakos bus lengviau, jie išmastys kaip pergudrauti ir nusipirkti vietą ELITE.

  Kiti stambesni leidiniai ar televizijos imsis kurti savo etikos kmodeksus ir komisijas, kad pastatyti priešpriešą ir nepriklausyti nuo kažkokios vienintelės komisijos sprendimo.

  Prasidės visiška painiava ir spekuliacijos.

  Žmonės visiškai susipainios kas teisinga kas ne , etiška, ne etiška. O leidiniai, žurnalistai, kiekvienas rėks savo iš skirtingų barikadų pusių.

  Jokio progreso, atsinaujinimo mąstyme, pasulėžiūroje ir žurnalistikoje NEBUS!

  Atsakyti
 3. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Mariau, tavo mąstymas apie paperkamus komisijos narius, man nepriimtinas, jei tu nepateiki nė vieno fakto. tai yra šmeižtas.

  Atsakyti
 4. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Mariau, nepainiok naivumo su noru ir viltimi. ir dar nepainiok pinigų ir etikos. Tai tikrai tiesiogiai nesusiję. Jei kas mano, kad turėdamas poinigų gali būti etiškas, o kol jų neturi, gali uždibri neetiškai, yra net ne naivuolis, o tieiosg nelabai protingas žmogus.
  Beje, netikiu, kad žmogus pats gali pasikeisti. bet tikiu, kad gali pakeisti elgesį. nes tai naudinga. Visime sakiau ir dar pakartosiu, kad būti etišku – apsimoka.

  Atsakyti
 5. Marius

  P.S. Kai perskaitau tokius dalykus, kad Lietuvos žinios jau apsivalė ir dabar D. Radzevičius jas jau skaitys tai parodo tik naivumą ir mąstymo ribotumą.

  Ką reiškia apsivalyti? Turi pasikeisti žmogaus, konkrėčių žurnalistų charakteris ir mąstymas!!! O Dainius mano, kad tai gali , pavyzdžiui,; Vasiliauskas pasikeisti per 1metus, šiais metais blogas o kitais jau geras…

  Pakliūti į etiškų elitą laikui bėgant bus vis sunkiau, reiks labai daug pinigų ir įtakos, o kas ant tų piniguočių ir turinčių valdžią nedirbs tas ir nepaklius.

  Atsakyti
 6. Marius

  Primityviai skirstidami žurnalistus ir leidinius tik į etiškus ir ne etiškus jus patys iš anksto pasmerkiate amžiną priešpriešą tarp etiškų ir ne etiškų leidinių, žurnalistų.

  Kadangi, automatiškai ne etišku leidiniu ar žurnalistu bus būti blogai, visi norės būti pripažintais etiškais. Tai ir yra etiškų elitas.

  Tu Dainiau manai, kad noras pakliūti į elitą vers tobulėti, apsivalyti atsiras sveika konkurencija ir t.t. Aš tavo mastymą puikiai suprantu, deja to viso nebus o bus štai taip:

  Vieni norėdami pakliūti į elitą bandys papirkti komisiją ar pastatyti joje savus žmones o kiti pripažinti ne etiškais susivienys ir sukurs savo etikos komisiją. Atsiras tokia painiava dar didesnė priešprieša nei iki šiol, niekas nebesupras kas yra ta teisinga etika. Vieni žmonės palaikys vieną pusę, kiti kitą ir vieni ant kitų dar daugiau rėks, kad pastarieji neteisingai masto, daro, kad jų etikos kodeksas purvinas, ne teisingas ir t.t.

  Jus darote permainas žurnalistikoje nekeisdami savo mąstymo bet norėdami pakeisti kitus pagal savo supratimą. O tai sukels tik priešpriešą ir dar didesnę painiavą o ir šventų komisijų nebūna, viskas paperkame. Žmones reikia šviesti, kad jie patys skirtų o ne komisijas etiškas ir ,,šventas” kurti. Jeigu žmonės patys skirs jų nepapirksi…

  Atsakyti
 7. dainius radzevicius

  Mariau, nepyk, bet niekalais ir nihilizmu užsiimi tu. Fragmentuotos ir be aiškios logikos pateiktos mintys. Niekas nekuria jokio eliti. Juolab kažkieno sąskaita. Kieno? Manau, kad etika kaip sutartinis dalykas yra privslomas. Ir jei laikaisi to – ok. Jei – ne, tsda esi neetiškas. O visa kita yra beletristika, tad net nekomentuosiu

  Atsakyti
 8. Marius

  P.S.
  Jus užsiminėjate niekalais, kuriate žurnalistų ir leidinių elitą kitų žurnalistų ir leidinių sąskaita. Visa tai skatina priešpriešą ir kyšininkavimą.
  Reikia sugrupuoti žurnalistus ir leidinius pagal paskirtį o ne lyginti jų hierachijos skalėje.

  Atsakyti
 9. Marius

  Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija yra gerai bet kol jus rūšiuosite žurnalistiką į etišką ir ne etišką tai ji tokia ir bus.
  Primityvu skirstyti tik į du polius, tai jau atgyvena. Netgi politikoje jau plačiai kalbama apie daugiapoliškumą. Pasaulis margaspalvis, tautos su įvairiais papročiais ir tradicijomis ir netgi gamtoje yra keturi metų laikai, todė rūšiavimas tik į juodą ir baltą, gėris-blogis, etiška – neetiška ir t.t. yra primityvi atgyvena.

  Neišmintinga yra neigti ir kovoti su neetiška žurnalistika!

  Reikia ne kritikuoti, ne kovoti o grupuoti žurnalistiką!

  Pavyzdžiui.; mes negalime pasakyti, kad vasara yra svarbiau, aukščiau už rudenį bet mes aiškai skiriame vasarą nuo rudens.
  Lygiai taip pat reikalinga švietėjiška veikla, kad žmonės pradėtų skirti žurnalistiką. Bet ne kaip blogą – gerą, etišką – ne etišką o kaip vasarą nuo rudens, žiemą nuo pavasario.
  Tokiame grupavime nėra hierachinio vertinimo bet yra aiškus skirimas be jokio pasipiktinimo, neigimo, kovos, priešpriešos.

  Galima būtų pradėti, kad ir nuo paprasto aiškinimo žmonėms kuo skiriasi bulvarinė žurnalistika nuo patikimų žinių. Apie tai kalbama, bet su kažkokiu neigimu, pasipiktinimu ant bulvarinės spaudos..

  O Sovietmečiu padaryta įtaka, žmonės vis dar linkę tikėti tuo kas parašyta laikraštyje ar rodo per televiziją. Todėl reikalinga švietėjiška veikla, galima būtų pradėti, kad ir nuo kaimo. Apšviesti, kad žmonės pradėtų skirti bet be hierachinio skirstimo, neigimo. Jeigu yra bulvarinės spaudos poreikis tegul būna bet neturi būti suplakta viskas į vieną kokteilį kaip dabar.

  Atsakyti
 10. dainius radzevicius

  Sigitai, manau, kad LŽ neapsimoka būti vėl priskirtiems neetiškų leidinių grupei. Juolab, jei dirbtų profesionaliai tas pačias temas gali ir etiškai rašyti

  Atsakyti
 11. sigitas

  man patiko Dainiau paties subtilus jumoras – jie įsipareigojo rimtai dirbti. Jie apsilanke tavo bloge pasisemti medžiagos ateities „rimtiems darbams”. Dabar jau lauk … bus

  Atsakyti
 12. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Sigitai, net jei avansu, vistiek tai yra romtas ipareigojimas gerai dirbti, nes dabar jau juos bent dalis zmoniu stebes per padidinamaji stikla. Stai ir siame bloge per diena apsilankyta is LZ redakcijos. Reiskia, rupi kazkam. Tai ir yra gerai

  Atsakyti
 13. sigitas

  atvirai , tarp mūsų – berniukų , LietŽinios , etiko, moralės, ir kitomis prasmėmis, nepasikeitė nei per milimetrą. Gal net pablogėjo. Na, bet , skaitykime, kad šis LŽLEK sprendimas avansas nabašnikui. Pasakysiu , kad LŽ paskeitė iš esmės gerum link , kada Vasiliauskas šiame dienraštyje parašys kokį kritinį straipsnį apie Lubį. Pajuokavau , žinoma ….

  Atsakyti
 14. HyperBass

  Jo, tamsta esate nepatenkintas komisijos darbu? 😀 Tai gal galite plačiau ir konkrečiai dėl ko turėtų būti gėda, ar ko ten nė lašo nėra?

  Atsakyti
 15. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  jo, nesmerkime iš anskto. Metus laiko jie tokie buvo, o dabar gavo šansą. Pažiūrėkime, kaip keisis leidinys. Jei vėl bus pažeidimai, LŽLEK galės pakartoti sprendimą. Nors to labai nesinorėtų.

  Atsakyti
 16. jo

  labai gaila, kad toks sprendimas priimtas. etikos, sažinės, moralės šiame laikraštpalaikyje nė lašo. gėda, kad toks save vadina dienraščiu

  Atsakyti
 17. HyperBass

  Na tarkim organizacija LŽLEK daugiau Lietuvos žinių nebaus ir per artimiausią mėnesį aš per „Labas rytas” prie arbatos puodelio galėsiu paklausyt ką rašo šis dienraštis. O nemanyti galima daug ką 🙂

  Atsakyti
 18. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  hyperbass, tai galima apie daugelį kitų taip sakyti. Nemanau, kad taip yra. Be to, apžvalgas daro skirtingi žmonės, kurie gali pasirinkti. Netikiu, kad LRT taip yra.

  Atsakyti
 19. HyperBass

  Subjektyviai. Tarkim nemėgsta Vasiliausko, nes tas visada apšepęs. Ant Siaurusevičiaus negražiai buvo parašęs, kai tas lindėjo skydinėj… Priežasčių – „hot prud prudi” 🙂

  Atsakyti
 20. HyperBass

  Kai kurie laikraščiai yra regioniniai, kai kurie platinami šalies mąstu. Tai jei tos laidos kažkuris darbuotojas asmeniškai nemėgsta kažkurio leidinio, jis turi pilną teisę neapžvelgti ir nepaminėti jo? 🙂 Nes dabar kaip pasakyt – etikos komisija davė nors ir neteisinį, bet sprendimą 🙂

  Atsakyti
 21. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  prižiūri :-0) Yra redaktoriai, etikos sargai. Bet Trayba tikrai nenurodinėja, kokį laikraštį apžvelgti, o kurio – ne. LT leidžiama keli šimtai pavadinimų laikraščių ir dar daugiau žurnalų. Negi manote, kad LRT taryba turi pateikti apžvalgininkams sąrašą? Aš taip nemanau, nes jaučiu savo atsakomybės ribas. Todėl nereguliavau ir nieko nesakiau, kai visus metus V. Vasiliauską, tuomet neetiško leidinio redaktorių, kvietė į laidas. Nori ir kviečia. Tokia demokratija.

  Atsakyti
 22. HyperBass

  Nacionalinio transliuotojo misija… blah blah blah. Rytinis talk-show yra autorinė laida, kurios formato, turinio niekas neprižiūri? 🙂

  Atsakyti
 23. HyperBass

  Bet iškelti galima, ar ne? Nereikės man iš ryto laptopą atsiverst pažiūrėt lzinios.lt, o galėsiu pusryčiaudamas paklausyt iš ekrano. Patogu, o juolab jei etiškas leidinys.

  Atsakyti
 24. HyperBass

  O gal galite kaip LRT tarybos narys pasirūpinti, kad šis laikraštis patektų į Labas rytas laikraščių apžvalgą netgi? 🙂

  Atsakyti
 25. HyperBass

  p. Radzevičiau, tai dabar jau pradėsite skaityti šitą leidinį?

  Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *