Žodžio laisvė ir kolegų solidarumas. Didžiuojuosi ir sakau AČIŪ

Šiuo metu esu išvykęs iš Vilniaus. Jau kelintą dieną tenka nuolat gauti kolegų elektroninius laiškus arba sulaukiu skambučių, kurie reiškia solidarumą ir stiprų palaikymą dėl Vito Tomkaus bandymų teisinėmis priemonėmis ir savo medijose persekioti mane už teisingą kritiką ir sąžiningai reikštą nuomonę.

Tačiau šiandien nuoširdžiai nudžiugau, kai pamačiau savo kolegų ir bendražygių išplatintą palaikymo laišką ir viešą pareiškimą. Nekomentuosi jo labai, o parašysiu savo jausmus. Visada svajojau apie du dalykus mūsų žurnalistų bendruomenėje. Ir siekiau jų. Tai – kolegiškas solidarumas ginant žodžio laisvę ir drąsa savo vardu atvirai pasakyti savo palaikymą. Kartais to trūksta, bet šį kartą esu tiesiog laimingas. Ir įkvėptas 🙂 AČIŪ kolegoms ir sėkmės mums visiems.

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGA
PRANEŠIMAS SPAUDAI
2011 09 29
Vilnius

DĖL VIEŠŲ IŠPUOLIŲ PRIEŠ LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGĄ

Lietuvos žurnalistų sąjungos Taryba, aukščiausias LŽS valdymo organas tarp suvažiavimų, reiškia didelį susirūpinimą dėl kelių žiniasklaidos priemonių mėginimų skleisti akivaizdžiai melagingą ir tendencingą informaciją apie LŽS ir jos vadovybės veiklą.

Lietuvos žurnalistų sąjunga yra didžiausia profesionalius žurnalistus vienijanti organizacija, kuri ypač daug dėmesio skiria visuomenės etinių vertybių puoselėjimui, etiškos ir profesionalios žurnalistikos skatinimui ir masinės komunikacijos priemonių savireguliacijos stiprinimui.

Aktyvi LŽS Tarybos, Valdybos, pirmininko ir jo pavaduotojų, Sąjungos skyrių ir klubų veikla ginant Sąjungos narių teises ir puoselėjant kokybiškos ir profesionalios žurnalistikos praktiką, padeda įgyvendinti Lietuvos žurnalistų sąjungos svarbiausius tikslus bei uždavinius. Pastoviai pritraukdama gausų būrį naujų narių, Lietuvos žurnalistų sąjunga yra susirūpinusi, kad pastaruoju metu sulaukia didelio pasipriešinimo iš tų žiniasklaidos priemonių, kurios turi rimtų problemų dėl savo reputacijos ir etikos.

Dienraštyje „Lietuvos žinios” ir tiesiogiai ar netiesiogiai žiniasklaidos priemonių grupės (dienraščiai „Vakaro žinios”, „Respublika”, naujienų agentūra ELTA ir kt.) leidiniuose pastoviai skleidžiama šališka ir tendencinga informacija apie LŽS ir jos vadovybės veiklą. Tai menkina Lietuvos žurnalistų sąjungos, Tarptautinės žurnalistų federacijos narės, dalykinę reputaciją bei pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą.

Tokie veiksmai yra negarbingi ir akivaizdžiai daro takoskyrą tarp tų žiniasklaidos priemonių, kurios laikosi etikos principų ir objektyviai nušviečia įvykius, ir tų, kurios atstovauja ne viešam, o siauriems kai kurių leidėjų ar asmenų interesams, kelia ne tik žurnalistų bendruomenės pasipiktinimą, bet turi įtakos ir žurnalistikos, kaip vienos svarbiausių visuomenės intereso gynėjos, vertybiniam vertinimui.

LŽS Taryba patvirtina, kad žurnalistų profesinė sąjunga veikia skaidriai, viešai ir etiškai, sudarydama galimybes visiems organizacijos nariams dalyvauti priimant sprendimus. Visi profesinės bendruomenės iššūkiai sprendžiami demokratiškai ir bendromis žurnalistų pastangomis. Visa tai galima matyti Lietuvos žurnalistų sąjungos viešosios komunikacijos priemonėse pateikiamoje informacijoje. Viešumas ir atskaitomybė yra pagrindinis Sąjungos skaidrios ir dalykiškos veiklos garantas.

Todėl viešai skleidžiama melaginga informacija apie LŽS ūkinę ir finansinę veiklą, valdomą turtą bei LŽS pirmininko veiklą yra neetiška ir pažeidžianti ne tik didžiausios Lietuvos žurnalistų profesinės sąjungos dalykinę reputaciją, bet ir kiekvieno jos nario garbę ir orumą.

Leidėjo Vito Tomkaus ir LŽS pirmininko Dainiaus Radzevičiaus ginčas dėl kai kurių žiniasklaidos priemonių veiklos skaidrumo, yra teisinis ginčas. Jį kol kas sprendžia teismai, kurie ir paskelbs galutinį sprendimą. Tai – demokratinis ginčo nagrinėjimas. Todėl bet koks išankstinis bandymas kai kuriose žiniasklaidos priemonėse asmeninį ginčą paversti neetišku užgauliojimu ir kitą nuomonę turinčio oponento žeminimu bei išankstinio spaudimo teisėsaugos institucijoms darymu yra akivaizdus Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimas. Kodeksas aiškiai nurodo, kad žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas, leidėjas, skelbdamas kritinius kūrinius, neturi suvedinėti asmeninių sąskaitų. Be to, žurnalisto, viešosios informacijos rengėjo, profesinė pareiga – informacijos laisvę ir kitas demokratines vertybes ginti sąžiningu ir garbingu būdu.

LŽS taryba viešai patvirtina pasitikėjimą savo organizacija, jos veikla bei jos vadovybe. Mes remiame sąžiningą ir etišką žurnalistiką ir smerkiame asmeninių ineteresų dominavimą viešoje erdvėje. Taip pat norime priminti leidėjams, redaktoriams ir žurnalistams, kad, kurdami savo Etikos kodeksą, dar 1996 metais Lietuvos žurnalistai ir leidėjai yra aiškiai deklaravę svarbiausius veiklos principus:

• teisinga ir sąžininga žurnalistika galima tik tada, kai žurnalistas naudojasi įstatymais užtikrinta saviraiškos laisve;
• didžiausias visuomenės informavimo priemonės turtas yra pasitikėjimas ja, kurį sukūrė ne tik dabartiniai žurnalistai ir leidėjai, bet ir ankstesnės kartos, skleidusios laisvą žodį;
• tokio pasitikėjimo pagrindas yra nepriklausomumas, teisingumas, nešališkumas;
• pagarba tiesai ir visuomenės teisei į tiesą yra svarbiausioji žurnalisto pareiga;
• mūsų siekis – stiprinti žurnalisto profesijos prestižą ir atsiriboti nuo tų viešosios informacijos rengėjų, kurie toleruoja nesąžiningą žurnalistiką ar negarbingos konkurencijos principus;
• mes jaučiame profesinę pareigą ir atsakomybę už žodžio, informacijos laisvę kaip vieną svarbiausių demokratinės visuomenės institutų.

LŽS Tarybos nariai:

Audrys Antanaitis (l.e.p. LŽS pirmininkas)
Audronė Nugaraitė (LŽS pirmininko pavaduotoja)
Juozas Šalkauskas (LŽS pirmininko pavaduotojas)
Aldona Žemaitytė-Petrauskienė (LŽS pirmininko pavaduotoja)
Aldona Armalė
Gerimantas Statinis (LŽS Kelionių ir pramogų klubo pirmininkas)
Jolanta Mažylė
Vidas Mačiulis (LŽS Kauno skyriaus pirmininkas)
Viktoras Denisenko (LŽS Vilniaus skyriaus pirmininkės pavaduotojas)
Aurelija Arlauskienė (LŽS Vilniaus skyriaus pirmininkė)
Arkadijus Vinokuras
Jūratė Sobutienė (LŽS Šiaulių skyriaus pirmininkė)
Jonas Staselis
Aida Vėželienė
Aušra Garnienė
Regina Germanavičiūtė
Edmundas Juškys
Lilija Stoškienė
Austė Korbutė
Kristina Lukoševičiūtė
Šarūnas Mažeika (LŽS Spaudos fotografų klubo pirmininkas)
Danielius Mickevičius
Virginija Motiejūnienė (LRT Žurnalistų klubo pirmininkė)
Valentinas Pečininas
Evaldas Petrauskas
Angelina Liaudanskienė
Viktoras Trofimišinas (LŽS Regioninės žiniasklaidos ir žemės ūkio žurnalistų klubo pirmininkas)
Rimantas Šalna
Ramunė Vlasenkienė
Gerūta Sodeikienė
Algimantas Jazdauskas
Gražina Paukštienė
Algimantas Degutis
Daiva Budrienė
Stanislovas Pleskus
Tautvydas Vencevičius
Vytautas Žeimantas
Alma Mosteikaitė

Žinau, kad pareiškimas neskirtas masėms ir „Lietuvos žinios”, „Vakaro žiniios” ar kitos V. Tomkaus įtakoje esančios žiniasklaidos priemonės tikrai nespausdins jo pirmame puslapyje.

Tiek to. Bet moralinis palaikymas yra tai, kas svarbiausia.

18 komentarų

 1. Dainius Radzevicius

  tata, rašai Respublikos stiliumi ir nesąmones. Nediskutuosiu apie briedą

  Atsakyti
 2. tata

  Kur suklydau? Gal ne 50-70, gal tik 30 sukasi tavo versliuke, Dainiuk? Ar tai visa „Sąjunga”? Patikslinsiu: dauguma jų – menkos sieliūkštės tebetampančios po gyvenimą savo būsimą lavoną.

  Atsakyti
 3. Dainius Radzevičius

  tata, jei esi žurnalistas, užjaučiu tave dėl tavo nesėkmių ir nepripžinimo. Laikyksi ir nepasiduok.

  Atsakyti
 4. Dainius Radzevičius

  tata, matosi, kad esu nuskriaustas gyvenimo, tad kalbi nesąmones ir dar žmones šmeiži.

  Atsakyti
 5. tata

  Abu labu tokiu – apie Tomkų, atrodo, gerai kalbėti nedera. BEt ir apie Radzevičių – taip pat. Po atsiskyrimo nuo Maskvos LŽS visą laiką buvo ne itin talentingų apsukruolių šėrykla. Ir dabar – tik Dainiuko „modernizuota”. LŽS versliuke sukasi koks 50-70 žmogelių ir grybauja sau po žurnalistikos vėliava – už žodžio laisvę, demokratišką žiniasklaidą, žurnalistų teises ir t.t., ar kokias premijas už „kūrybą” pasidalija, pašalpas pasiskirsto, vienam kitam numeta trupinį leidybai… Ten nieko nevyksta ir nieko nedaroma, tik dulkės keliamos kaip šiuo atveju. į sąrašą dar kartą – ar daug jų pažįstat iš kūrybos? garbės?patriotizmo, rūpesčio šalimi ir tauta? Dauguma, kaip sakoma, menkos sieliūkštės tebetampančios po gyvenimą savo lavoną.

  Atsakyti
 6. Marius

  Dainiau, egocentriškų upelių ( asmenybių) susikirtimai viešoje erdvėje yra neišvengiami ir tai yra gerai. Susikirtimai gyvenime su kliūtimis yra neišvengiama.

  Bet reakcijos į tas pačias kliūtis gali būti visiškai priešingos, skirtingos. Ir tai yra nuostabu.

  Nuostabu iki ribos. O už ribos prasideda destrukcija ir patologija.

  Todėl netgi viešo interso gynėjas gali spekuliuoti ir siekti privačių intersų.

  Yra dar tokia kategorija kaip spekuliantai viešu intersu.

  Bet spekuliantai viešu intersu irgi gali tapti viešu intersu.

  Atsakyti
 7. Marius

  KAS NAUJO LIETUVOS ŽINIASKLAIDOJE? IR NE TIK…

  Mes gyvename visuomenėje, kurią valdo egocentriški stimulai.
  O įstatymai tik nubrėžtos linijos, kurios saugo, kad nebūtų peržengta riba.
  Egocentriškus stimulus galima sulyginti su daugybe sraunių upeliukų tekančių iš visų pusių ta pačia kryptimi, o krantus su įstatymais.
  Todėl susidūrimai ir kova dėl vieno ir to paties neišvengiami.

  Kas vyksta šiandien Lietuvos žurnalistikoje?

  Kova dėl lyderystės viešoje erdvėje!
  Lyderystė yra kiekvieno egocentriško upeliuko svajonė. Juk tai tekėjimas be kliučių!

  Skaičiuoja žiniasklaidos biznierius pelną kai nėra konkurentų.
  Pakylėtas garbėtroška ir karjeristas kai jo veidukas nuolat šmėruoja televizijos ekrane.

  “Kur jūsų sąžinė, moralė, etika, jus purvasklaidinikai?“ – rėkia egocentriškas upeliukas, pretenduojantis į tekėjimą be kliučių!

  “Mane dergia, žemina purvasklaida ir kenkia mano dalykinei reputacijai!“ – ieško palaikančių mąsės egocentriškas upeliukas, pretenduojantis į didesnį svorį!

  “Mane šmeižia, naikina mano verslą!“ – kreipiasi į teismą egocentriškas upeliukas, niekas neturi teisės drumsti mano ramaus tekėjimo be kliučių.

  Dviejų egocentriškų upeliukų susidurimas.
  Tik vieni kovoja, kad išsaugoti tekėjimą be kliučių o kiti pretenduoja.

  “Per ilgai tylėjome ir leidome užimti apsišaukėliams viešas erdves!“ – kviečia į kovą egocentriškų upeliukų lyderis , pretenduojantis į milijoninę auditoriją ir svaresnį žodį.

  Jis šmeižia Lietuvos žiniasklaidą! Tai tik buvęs teisingumo ministerijos klapčiukas, kuris interpretuoja viską kaip jam naudinga. Nepasiduokime! Duokime jam atkirtį – gynasi egocentriški garbėtroškos ir karjeristai ir žiniasklaidos biznieriai trokštantys išsaugoti savo riebias vietas.

  Aš ne garbėtroška ir karejristas, ne dėl savęs o dėl visuomenės gerovės – spekuliuoja egocentriškas upeliukas žmogiškomis vertybėmis vardan tekėjimo be kliučių.

  Negi jus nenorite laimės ir geresnio rytojaus Lietuvos žmonės? Išsirinkite mane! Žada gyvenimą be kliučių priėjusiems ribą – pretenduojantis į privilegijas!

  “Kur teisingumas?“ – puola trokštantys gyvenimo be kliučių.
  Jus patys esate kalti, atšauna besimaudantis riebaluose!

  “ Mylėkite savo artimą!” – agituoja prekeivis žmogiškomis vertybėmis išstatęs meilę vertybių turguje.

  “ Kaip mylėti?“ – klausia pavargę nuo gyvenimo be pozityvių emocijų.

  “Ateikite pas mane ir aš jus išmokysiu mylėti ir padarysiu jus laimingais!” – siūlo savo paslaugas aferistai, besipelnantys iš kitų nelaimių.

  Egocentriškų stimulų visuomenėje nieko naujo – riba. Žiniasklaidoje taip pat.

  Jeigu riba prieita, tai su tuo pačiu intelektu, kuris ir atvedė prie ribos išeitis…

  Atsakyti
 8. idomu

  Labai idomu kuom užsiima D.Radzevičius – seka kas kur ką komentuoja ir kokiais IP adresais. Tkrai LŽS pirmininko verta veikla. Beje, kas draudžia komentuoti ir čia ir kitur?

  Atsakyti
  1. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

   Įdomu, keistas tavo mąstymo vingis 🙂 Taigi IP adrsų tikrinimas yra kelių sekundžių reikalas ir jis turi prasmę tik tuo atveju, kai matai pilamą purvą. Tuomet svarbu žinoti, kas ir iš kur. Visais kitais atvejais, kai nėra rizikos dėl įstatymų pažeidimo, nors IP adresas ir taip matomas, bet tikrinti nėra jokio tikslo tikrai nėra. Ir tai jau tikrai nesusiję su mano veikla LŽS 🙂 Tai darau tik savo asmeninio interneto dienoraštyje 🙂

   Atsakyti
 9. Dainius Radzevičius

  Mielas mano gerbėjau ir komentatoriau iš „Respublikos”, kuris pasivadini komentaruose Tomu ir ttt, ir dar kitais vardais. Esi vienas ir tas pats asmuo, tik vis skirtingais vardais. Čia toks Jūsų stilius? Sudaryti įspūdį, kad daug žmonių mąsto panašiai? 🙂 Prašau apsispęsti, kas esi. Nes tavo pėdsakų pilna visa viešoji erdvė, įvairūs portalai vis su tuo pačiu IP adresu. Ten tu rašai ir labai negražių dalykų. Ir čia daug ko mokai kitus, dar ir bandydamas žeminti kolega,s kad jie ne žurnalistai. Jei atidžiau pasidairytum savo aplinkoje, galėtum rasti dar daugiau nežurnalistų. Mielai leisiu tave komentuoti, jei čia ir kitose vietose tavo komentarai nebus įžeidinėjantys žmones.
  Beje, apie sovietizmą man gali nepasakoti – nebuvau net pionieriumi, nors dar teoriškai galėjau. Tad jei prisiminei nepadorią propagandą, atsiversk pastarojo meto leiidnius „Vakaro žinios” ir „Respublika”. Turėsi ką veikti kritikuodamas.

  Atsakyti
 10. Tomas

  D.Radzevičiau, jei dar pamatysiu tavo tekste tiek gramatikos klaidų ir tokių svetimybių kaip MEDIJOS, MEDIJŲ, kreipsiuosi į Lietuvių kalbos komisiją. Gal gerbk jei ne save, tai bent skaitytojus – Lietuvoje rašyk lietuviškai!

  Atsakyti
 11. ttt

  O, ir A.Vinokuras pasidarė žurnalistu, ir A.Vėželienė, ir J.Staselis. Va tau ir naujienos. O laiškas tai iš tokių netolimų laikų – gilaus sovietmečio, kai darbo kolektyvai rūsčiai pasipiktindavo kokiu žmogeliu, kuris vaiką bažnyčioje pakrikštydavo. D.Radzevičius lyg ir jaunas žmogus, o galvoje – SSRS

  Atsakyti
 12. Marius

  Tavo kolegų pozicija labai aiški, kad V. Tomkus, Lietuvos žinios menkina tavo kolegų dalykinę reputaciją ir daro takoskyrą tarp žurnalistų. Ir takoskyrą jie įvardija kaip blogai. O tavo pozicija – takoskyra yra gerai. Būtent šis ne visiems pastebimas momentas ir parodo aiškai, kad jus save laikote profais o V. Tomkų purvinu žiniasklaidos biznieriumi, kuris menkina jūsų dalykinę reputaciją.
  Tai negi V. Tomkus ar Lietuvos žinios trugdo profams kūrti? Kaip jis gali sumenkinti jūsų dalykinę reputaciją ir sutrugdyti kūrybai? Nebnt jus pretenduojate perimti iš V. Tomkaus bizniuką, kurio jis neatiduoda jums profiai…

  Atsakyti
 13. Dainius Radzevičius

  Mariau, m,anau, kad kolegos tieiosg pareiškė savo poziciją. Nematau niekur parašymo, kad kas nors yra šventuoliai ar blogiukai. Tieiosg įvertinamas vienas momentas veiklos. Tik tiek.
  Beje, nemačiau niekur kolegų jokio skundo 🙂 Jie tik pasako savo poziciją.

  Atsakyti
 14. Marius

  Jeigu ant sąžiningo žmogaus ar profesionalaus žurnalisto yra pilamas purvas, tai jo nemenkina.
  O atvirkščiai, reikia džiaugtis, nes tai didina takoskyrą. Kaip auksas tarp mėšlo tik dar labiau žiba, taip ir profesionalus žurnalistas apipiltas purvu tik dar labiau spindi. Švaraus viduje purvas iš įšorės negali paliesti.
  Pavyzdžiui.; V. Tomkus skundžiasi, kad per D. Radzevičių buvo suduotas smūgis jo verslui, mažiau pajamų. O ko skundžiasi sąžininga, etiškų žurnalistų sąjungą kai ant jų Lietuvos žinios, respublika pila purvą man nesuprantama?
  Reiškia jie tokie pat kaip ir V. Tomkus tik siekia perimti iš V. Tomkaus, Lietuvos žinių privilegijas , baksnodami į V. Tomkų pirštu koks jis purvinas o mes pažiūrėkite kokie švarūs – atiduokite mums V. Tomkaus privilegijas ir Lietuvoje bus žiniasklaidos rojus…

  Atsakyti
 15. Marius

  „Dienraštyje „Lietuvos žinios” ir tiesiogiai ar netiesiogiai žiniasklaidos priemonių grupės (dienraščiai „Vakaro žinios”, „Respublika”, naujienų agentūra ELTA ir kt.) leidiniuose pastoviai skleidžiama šališka ir tendencinga informacija apie LŽS ir jos vadovybės veiklą. Tai menkina Lietuvos žurnalistų sąjungos, Tarptautinės žurnalistų federacijos narės, dalykinę reputaciją bei pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą.
  Tokie veiksmai yra negarbingi ir akivaizdžiai daro takoskyrą tarp tų žiniasklaidos priemonių, kurios laikosi etikos principų ir objektyviai nušviečia įvykius, ir tų, kurios atstovauja ne viešam, o siauriems kai kurių leidėjų ar asmenų interesams, kelia ne tik žurnalistų bendruomenės pasipiktinimą, bet turi įtakos ir žurnalistikos, kaip vienos svarbiausių visuomenės intereso gynėjos, vertybiniam vertinimui.”

  Beje Dainiau pasiskaityk įdėmiai: Tu kaip ir sieki takoskyros, sakai, kad ji gerai, o šiame moraliniame žurnalistų sąjungos palaikyme aiškiai rašoma, kad takoskyra yra blogai.
  Gaunasi, kad arba skiriasi tavo ir žurnalistų sąjungos požiūriai į vieną ir tą patį, arba tiek tu ir žurnalistų sąjunga siekiate parodyti visuomenei kokie yra blogi ir purvini V. Tomkus, Lietuvos žinios ir k.t. O jus esate tiesiog šventuoliai. Šventuoliai pretenduojantys į tas privilegijas, kurias turi purvini žiniasklaidos biznieriai…

  Atsakyti
 16. Dainius Radzevičius

  akoskyra. Beje, ta grupo4, kur palaiko Tomk7, ji vie6ai yra atsiribojusi nuo savireguliacijso. Tad jie patys kol kas i6sibrauk4, o n 5sitrauk4. Gaila j7. Tokia pozicija kenkia visiems.

  Atsakyti
 17. Marius

  Na, va turime dvi priešingas puses palaikančiųjų žurnalistų sarašą. D. Radzevičių palaiko vieni o V. Tomkų kiti. Dabar teliko kiekvienam žurnalistui atskirai suderinti etikos kodeksą su reitingais ir pinigais…

  Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *