"LRT 2012" – startuoja nauja strategija. Tikiuosi, ir naujos galimybės

pagal | 2012/05/09

Vakar Lietuvos radijo ir televizijos taryboje įvyko istorinis sprendimas – pirmą kartą per Nepriklausomybės laikotarpį LRT Taryba patvirtino ilgalaikę valstybinę LRT programų strategiją. Patvirtinta bendru sutarimu – Taryba nubalsavo vienbalsiai.strong>

Prisipažinsiu, kad šis sprendimas simboliškai sutapo su kitu įvykiu – bemaž dvejus metus rengta strategija kaip tik patvirtinta tuo metu, kai LRT Tarybą paliko 4 nariai, o juos pakeis nauji, Prezidentūros deleguoti žmonės. Iki rugsėjo 8 dienos LRT administracija parengs konkretų veiksmų planą, pagal kurį bus dirbama. Beje, dėl LRT programų ir naujos strategijos realaus įgyvendinimo bus galima ir toliau diskutuoti portale www.ateitieslrt.lt.

Viešajam interesui LRT tarnauja įgyvendindama 5 esminius visuomeninius uždavinius:

1. Skatinti demokratiškos, darnios, bendruomeniškos ir pilietiškos Lietuvos visuomenės kūrimąsi.
2. Puoselėti nacionalinę kultūrą, tautinę savigarbą, stiprinti tautos tapatybę.
3. Būti Lietuvos žmonių, regionų, bendruomenių tiltu į pasaulį – pristatyti Lietuvą pasauliui ir pasaulį Lietuvai.
4. Skatinti visuomenės kūrybiškumą, savarankišką kritinį mąstymą, siekį mokytis visą gyvenimą.
5. Būti naujoviškų idėjų, kūrybinių sąjūdžių ir moderniausių technologijų taikymo iniciatore.

Atsižvelgiant į nūdienos aktualijas numatyta siekti ženklių LRT kūrybinių, organizacinių ir struktūrinių pokyčių:

Naujo požiūrio į LRT programų turinį bei jo pateikimo formas;
Įtinklintai žiniasklaidai būtinų darbuotojų ir žurnalistų kompetencijų plėtotės;
Modernaus požiūrio į informacijos ir komunikacijos vadybą;
Atnaujintos darbuotojų profesinės karjeros skatinimo politikos;
Glaudesnio bendradarbiavimo tarp televizijos, radijo ir interneto;
Efektyvios struktūrų pertvarkos, racionalaus išteklių panaudojimo, kad gerėtų programų kokybė;
Veržlesnio LRT tarptautinio bendradarbiavimo, ypač su kaimyninėmis šalimis.

Todėl dabar viskas priklauso, mano galva, tik nuo trijų dalykų: nuo skiriamo finansavimo (Seimo ir Vyriausybės „namų darbai”), nuo administracijos ir kitų LRT darbuotojų kompetencijos ir LRT Tarybos efektyvaus pažangos vertinimo.

Visą strategijos tekstą jau artimiausiu metu galite rasti www.lrt.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *