Pedofilijos tema ir spekuliacijos kelia grėsmę žurnalistams

Prieš pusę metų, balandžio pradžioje, atviru laišku kreipiausi į politikus, teisėsaugą ir žiniasklaidą su paprastu prašymu – stabdykime pedofiliją ir spekuliacijas šia tema. Kas pasikeitė nuo to laiko?

Gero įvyko mažai. Greičiau, atvirkščiai. Naujos aukos, naujos bylos, nauji skandalai. O štai prieš porą dienų gavau vieno kolegos žurnalisto laišką. Jame atvirai kalbama jau apie naujas skandalingos istorijos skandalizavimo pasekmes – nesaugu tampa ir patiems žurnalistams. Pacituosiu laiško tekstą:

„Rugsėjo X d. X televizijos laidoje „AAAAAAA“ didelėmis raidėmis ekrane buvo parodyta mano pavardė, tuo metų vedėjui X. Y. teigiant, esą vienas dienraštis ir jo žurnalistas dirba už pedofilų mestus pinigus.

Kitą dieną vakare lankiausi prekybos centre, po to išvykau į savo namus. Iškart pastebėjau, kad mane ėmė sekti automobilis, šviesdamas į galinį langą. Lynojo, buvo rūkas, vairavimas tapo pavojingas. Man pasukus į šalutinį kelią, automobilis posūkyje mane aplenkė ir blokavo kelią, sustodamas skersas. Iš jo iššoko vyriškis, atplėšė mano automobilio dureles ir pagrasino: „tai ką, žurnaliste, dar rašinėji? Ūsas užverstas, advokatė jau atsisakė ginti pedofilus, nutildysime ir tave!“ Automobilyje buvo ir antras vyriškis. Išjungęs šviesas, kad nepamatyčiau numerio, automobilis apsisuko ir nuvažiavo atgal į miesto pusę.

Apie šį incidentą informavau leidinio vadovybę ir prokuratūrą. Neturiu faktų šį užpuolimą sieti su išvakarėse laidoje paviešinta mano pavarde. Visai nekreipiu dėmesio į jau atsibodusį šmeižtą, esą man moka pedofilai. Bet tai, kad šįkart žurnalistas mane, savo kolegą, atidavė neprognozuojamos minios teismui – precedento neturintis įvykis Lietuvos žurnalistikoje. Gal tai verta žurnalistų bendruomenės apmastymo?”

Pasakysiu atvirai – ne tik verta, bet yra gyvybiškai būtina. Ir tokio baisaus precedento neastimenu. Tačiau suvokti savo atsakomybę žurnalistams galbūt geriau būtų prisiminus netolimą minimos pedofilijos istorijos praeitį.

Priminsiu, kad kovo pabaigoje Panevėžio miesto apylinkės teismas nusprendė, kad garsioji Kauno pedofilijos byla turi būti papildyta. Tai reiškė, kad galutinio teismo verdikto šioje byloje dar turėjome gerokai palaukti ir teisiniai atsakymai į viešai keliamus klausimus visuomenę pasiekti turėjo vėliau nei daugeliui norėtųsi.

Minėtu Panevėžio teismo sprendimu, Vilniaus apygardos prokuratūra, tirdama Drąsiaus Kedžio mažametės dukters tvirkinimu pareikštus įtarimus Andriui Ūsui, padarė aiškių ir reikšmingų ikiteisminio tyrimo trūkumų. Teismo sprendime rašoma:

„taip pat yra pažeista kaltinamojo A. Ūso teisė į tikslų, galutinai suformuluotą kaltinimą, tai yra teisė žinoti nedviprasmišką kaltinimų apimtį ir jo sunkumą bei atitinkamai ruoštis gynybai. Prokurorai, teismo manymu, paskubėdami kreiptis į teismą pažeidė nukentėjusios mergaitės ir jai atstovaujančios Neringos Venckienės bei įgaliotojo atstovo advokato Aido Venckaus teisės dėl rungimosi principo ikiteisminiame tyrime ir dėl teisingo ikiteisminio proceso“.

Toks teismo sprendimas reiškė, kad teisėsaugos laukė nauji iššūkiai – tinkamai užbaigti ikiteisminį tyrimą, kuris sulaukė milžiniško visuomenės ir ypač žiniasklaidos dėmesio. Kol vyks tyrimas žurnalistai ir žiniasklaidos priemonės vėl turėjo galimybę skleisti informaciją apie jį. Tačiau žurnalisto etika įpareigoja įgyvendinant šią teisę garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves. Atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti jų teisingos pusiausvyros.

Šiandien jau sunku pasakyti, kiek žurnalistų ir žiniasklaidos priemonių viešas kalbėjimas apie šią bylą paveikė ir istorijos dalyvių likimus. Tačiau yra faktai – sunkius moralinius išbandymus patyrę D. Kedys ir A. Ūsas yra nebegyvi. Jie turėjo šeimas, vaikų, juos mylinčių ir jų likimams neabejingų žmonių.

Šios aplinkybės įpareigojo ir dar ilgai įpareigos labai atvirai prisipažinti, kad tokia bylos eiga verčia ir politikus, ir teisėsaugą ir ypač žiniasklaidą labai atsakingai vykdyti savo pareigas – atsiriboti nuo bet kokių bandymų spekuliuoti šia tema viešoje erdvėje, manipuliuoti viešai prieinama ar neskelbtina ikiteisminio tyrimo medžiaga, taip pat spekuliuoti visuomenės jausmais.

Man ir tuomet, ir ypač dabar aišku, kad tai privalome padaryti visi, nes teisinėje visuomenėje turime rimtą konstitucinį įpareigojimą – apsaugoti byloje minimus nukentėjusius, įtariamus, liudijančius ar kitus asmenis bei jų šeimų narius nuo bet kokio nepagrįsto visuomenės spaudimo. Toks spaudimas ypač žalingas nepilnamečiams net ir tais atvejais, kai jų tėvai ar artimi giminaičiai nuolat rodomi ir vertinami subjektyviosios žurnalistikos laidose kai kuriuose komerciniuose televizijos kanaluose.

Maža to, jaučiau pareigą priminti kolegoms, kad Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas įpareigoja ir žurnalistus, ir žiniasklaidos priemonių vadovus bei savininkus suvokti visuomenės informavimo priemonių vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje bei atsakomybę už savo darbą.

Todėl stebint kai kurias viešas publikacijas ar televizijos laidas šiandien gali kilti pagrįstas įtarimas, jog kai kuriais atvejais visuomenė yra ne informuojama, o bandoma tiesmukai formuoti visuomenės nuomonę apie su rezonansine byla susijusius asmenis. Net ir po jų mirties. Akivaizdu, kad nukentėjusiais jau dabar galima įvardinti ir su pedofilijos istorija siejamoje kitoje byloje esančias aukas – nužudytą Kauno teisėją ir vieną moterį bei šių asmenų šeimos narius.

Nukentėjo ir toliau patiria didelį psichologinį spaudimą ir tie amenys, kurių artimieji šiuo metu dar tik ruošiasi teisminiams naujų bylų nagrinėjimams ir yra suinteresuotos bylos šalys.

Todėl dar kartą norisi nuoširdžiai dėkoti tiems kolegoms, kurie etiškai dirba nušviesdami rezonansinės istorijos raudos eigą.

Tuo pačiu tenka viešai priminti kitiems kolegoms, jog norėdami gauti ir skleisti informaciją, jie neturi informacijos šaltiniui daryti spaudimo, taip pat piktnaudžiauti savo visuomeniniu statusu ir profesinėmis galimybėmis.

Be to, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai privalo rūpintis vaikų gerove, savo skelbiamojoje informacijoje nesukelti vaikams sielvarto ar baimės. Pateikdami informaciją žurnalistai privalo atskirti informaciją, kurios paskelbimą iš tikrųjų pateisina visuomenės (viešas) interesas nuo informacijos, kuri tik tenkina smalsumą.

Visiems žurnalistams turi būti žinoma, kad draudžiama skelbti patyrusio seksualinę agresiją asmens pavardę ar kitus duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti to asmens tapatybę. Akivaizdu, kad šio principo jau neįgyvendino ir neįgyvendina nė viena žiniasklaidos priemonė, kuri kalba apie rezonansinę pedofilijos bylą.

Keista ir tuo pačiu nebekeista, kad praėjus vos pusei metų po viešo laiško, vėl sulaukiame naujų iššūkių. Panašu, kad kai kurių žurnalistų „įsijautimas” į pedofilijos istoriją kelia naujas grėsmes. Baisiausia, kad tai gali būti susiję ir vėl su kitų žmonių sveikata ir net gyvybėmis. Ar apie tai kolegos visada pagalvoja?

35 komentarai

 1. marius

  Beje, yra simptomų, kad ši ,,pamišusi minia” gali tapti politine jėga. Žinoma, kiekvienoje situacijoje atsiranda ir spekuliantai tokie kaip pavyzdžiui.;S. Stoma ir visokie kitokie prisiplakėliai siekiantys asmeninės karjeros. Tad negalima statyti visų po vienu grybu, reikia konkrečiai kalbėti pavardėmis.

  Atsakyti
 2. marius

  Dainius Radzevičius,
  Ar atsilaikysime, lietuviai, nuo kedofilų? Privalome, jei gerbiame savo valstybę Ke(pe)dofilija jau tapo politika blogąją ta žodžio prasme. Neatsakingi atsakingų politikų, nedidelės dalies teisėsaugos ir didelės dalies žiniasklaidos biznierių (prodiuserių) veiksmai leido subujoti naujam judėjimui. Tokiam, kurį kai ju dabar skambiai vadina Drąsiaus Kedžio keliu ir kuriam greitu metu gal net kai kas rinks pinigus. Gal iš kontrabandos, gal iš naivių lietuvaičių, kurie neš savo paskutines santaupas. Pamenate EBSW? Istorija, panašu, kartojasi.

  Čia gi ištrauka iš tavo straipsnio Dainiau, kuriame tu ciniškai šaipaisi iš susibūrusių žmonių, toliau savo straipsnyje išvadini juos pamišėliais darančius linčo teismą ir t.t. Deja jų dėka aukštesnė teismo instancija panaikina ankstesnį teismo sprendimą, už kurio nevykdymą tokie kaip tu apkaltino šiuos žmones pamišusiais, griaunančiais valstybės pamatus ir t.t.

  O ko verti teisėti sprendimai, kuriuose nėra teisingumo? Beje Venskienė akivaizdžiai yra šio judėjimo vienas iš simboliu, gal vėliava, skaitant tavo pasisakymus, gaunasi, kad tai pamišusios minios vėliava…
  Prašydamas įvardyti konkrečius asmenis siekiu nutraukti spekuliacijas „mistine minia”, kuria tu baugini visuomenę, kad ji griauna pamatus ir t.t.

  Atsakyti
 3. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Beje, mariau, jei tave domina minia, tai pasakysiu paprasati – minioje vardų neklausiau. Bet kai mačiau kai kuriuos mitnguotojus Kaune prie Karo muziejaus (pats ten buvau pažiūrėti mitingo) ir ten kalbėjusį Seimo narš Saulių Stomą – butent ten dalis žmonių, kuri buvo susuirinkusi, atrodė mažų mažiausiai keistai. neslėpsiu, man labai keistas tavo noras kažkodėl priversi mane pasakyt kažkurias pavardes. Ko tuo sieki? Kodėl vardini pavardes žmonių, apie kuriuos teisi nerašiau.

  Atsakyti
 4. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Mariau, dėl tavo minimų pavardžių pasakysiu, kad tu klysti. Nelaikau tų žmonių pamišėliais. Tačiau apie jų teisinę veiklą jau rašiau anksčiau. Gali paskaityti, jei netingi.

  Atsakyti
 5. marius

  Dainiau, tu kaip gražuolių konkurso dalyvės esi per daug susirūpinęs savo teigiamu įvaizdžiu ir vinguriuoji uodegą – išsisukinėji, kad tik apie tave kas ko negero nepagalvotų.

  Atsakyti
 6. marius

  Kai asmenys neįvardijami konkrečiai tai po Lietuvą pradeda skraidyti „paslaptingas pamišusios minios debesis”. Į tą debesį nukreipiamas visas dėmesys. Atsiranda „nekonkretus kaltininkas”, kuris yra pamišęs ir griauna valstybės pamatus. Kadangi nėra konkretumo tai į „tą debesį” gali būti įtrauktas kiekvienas neparankus, kuris reiškia nepasitenkinimą teisėsauga, valdžia. Sekantis etapas represijos! Žinoma su skambiu šūkiu: kovojame su pamišėlių minia, kuri griauna valstybės pamatus!
  Pavyzdžiui.; Ukmergėj neblogas pavyzdys kai apsaugos firma tampa jėgos struktūra, kuri yra panaudojamas savo verslo interesams. Purškiamos pensininkėms į akis dujos ir naglai meluojama, kad to nebuvo.
  Tas naglas melas jau veržiasi per kraštus! Paimkime Vilniaus merą Navicką – meluoja naglai į akis, prokuroras Betingis, Kliunka meluoja naglai , Zuokas meluoja naglai, dėl laiko ir vietos stokos bet reikia įvardyti visus apsimelavusius pavardėm – konkrečiai. Pavyzdžiui.; prokuroras Kliunka darydamas viešą pranešimą apie pedofilijos bylą perskaito kažkokį laišką tipo iš liaudies, eilinio piliečio prašymą, kuris tipo prašo stabdyti pamišusią minią ir t.t. Naglas priveligijuotų biespridielščikų melas varo Lietuvos žmones į neviltį! Yra daug, kurie iš bejėgiškumo ir šleikštulio palieka Lietuvą ir emigruoja.
  Kalbama apie kažkokią demokratiją kai į valdžią visi eina dėl pinigų ir valdžios – išsigimimas o ne demokratija – atsibuskite žmonės!

  Atsakyti
 7. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Inga, manau, kad tu beveik dėl visko teisi. Tragedija, kruią gali sukelti toks meidjų elgesys, gali būti ta, jog dalis žmonių atbuks šiai pedofilijos temai ir nusispjaus. Tada jau bus tikrai baisu, nes dalis visuomenės pradės abejoti kalbančiais apie tai.

  Atsakyti
 8. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Sigitai, Marius kelia teisingus klausimus, tik jie neusiję su mano pasakymais. Man, kai kalbu apie kažkurią dalį žmonių, jis lyg ir teigia, kad tuos požymius priskiriu didesnei auditorijai. O aš jam norėjau pasakyti, kad kai kalbu apie pamišusius žmons, tai turiu tik juos omenyje. O tų, kurie nėra pamišę, tokiais nevadinu.

  Atsakyti
 9. Inga*

  Patys zurnalistai kalti. Ispute kazkoki burbula, pedofilu, kedofilu klanai. Nesamones rasineja, per telika rodo, nieko svento nebera.
  Labiausiai patiko kazkada istrauka is kazkokio straipsnio XYZ „Kedys buvo nuzudytas – tai patvirtino ekstrasensas su burejomis”, Afrikos gentys irgi tikedavo, kad zmogus gali i pauksti pavirsti. Kaip faina butu pavirsti mazu kolibriu. Zinote, galvoju geriau Sventa Rasta skaitytu zurnalistai, apie gerus darbus rasytu negu zmoniu sventa ramybe drumstu. Sunkmetis zmonem, ir be pedofilu – kedofilu sunku. Ko cia stebetis, kad kazkokiam vargsui zmogeliui pasimaise, jis tam zurnalistui nusprende pasakyti, kad jam atsibodo apie pedofilija skaityti visokias nesamones. Zinote, nereikia galvoti tai kaip apie grasinima, cia kiekvienam gali buti. Kam neatsibos metus is eiles tokia nesamone skaityt ir girdeti, zmonem dar didesne krize, kad ziniasklaida proto ramybe drumscia. As tai pamatau zodi pedofilas, Kedys, Usas ir net neskaitou tokiu straipsniu ir televizoriu isjungiu.

  Atsakyti
 10. sigitas

  mariau, labai karščiuojiesi. Dar – kai kalbi apie Dainiaus įvardytą „pamišėlių minia”, reikalauji konkretumo (kas, kur , po kiek?), bet kai prakalbi apie kitą pusę „kyšininkus, klaną ir biespridielščikus” , tai tavo reikalavimai nekaltumo prezumcijos ir konkretumu , staiga kažkur išsivėdina. Keisti pasikeitimai , ar ne?

  Atsakyti
 11. marius

  Dainiau, gal tau padėti Venskienė su Venskumi pamišėliai – priskiri juos prie pamišėlių minios, kas dar – konkretizuok – gana spekuliuoti iš po krumų?
  Pamišėlių minioje konkretūs asmenys jie griauna valstybės pamatus tai įvardyk jei taip rašai – atsakyk už savo žodžius ar tu tik bailys spekuliantas?

  Atsakyti
 12. marius

  Nereikia išsisukinėti Dainiau, įvardyk konkrečiai apie kokią dalį žmonių kalbi. Juk ši dalis sudaryta iš konkrečių asmenų. Tad spekuliuodamas terminu „pamišusi minia” tu kažkokių konkrečių žmonių atžvilgiu statai diagnozes. Kas čia per išmintis viską suversti ant kažkokios minios? Tipo ne kyšininkai, vagys na „bispridielnos privilegijuotos mordos” įlindę į teisėsaugos, valdžios struktūras griauna valstybės pamatus, bet kažkokia žmonių grupelė, kuri su plakatais bandanti kovoti už savo ir savo vaikų teises. Ką konkrečiai ta minia tokio baisaus padarė, kad ją reikia įvardyti – pamišėlių minia. Tu atsakyk už savo žodžius konkrečiai Dainiau, sukonkretink gana spekuliuoti kažkokia mistine minia įvardyk, konkrečiai, kuriems asmenims, kurie yra susiburę į vieną minią tu statai diagnozę pamišėliai?
  Įvardyk tai ir bus atsakyti už savo žodžius nes kitu atveju tu užsiimi spekuliacijomis – švaistaisi nepagrįstais terminais, kurie klaidina visuomenę.

  Atsakyti
 13. konsultantas

  Man atrodo Lavastė mano gatvėje gyvena, bent labai panaši į ją tai tikrai! Vieną dieną rimtai planavau apspjaut, bet pabijojau kad būsiu apsipažinęs 😀

  Atsakyti
 14. Atgalinis pranešimas: Komjaunimas.lt » Blog Archive » Skaitiniai nr. 16

 15. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Beje, mariau, tao klausimas, ką daryti, man labai patiko. Aš visada galvoju ne tik apie tai, kokia problema, bet ką galima padaryti. Šiuo atveju turime klausti kiekvienas savęs, kaip ir kada mes imsimės kokių nors priemonių Galima pradtėi iš karto. Tarkime, nuo atsakingo požiūro į rinkimus. Dar galime kovoti teisinėse struktūrose, nepaisant jos blogumo. Juk kitaip tmpame nebe teisine valstybe. beje, teisės ir alisvės, nors teoriškai yra duotos, tačiua paprastai jas reikia ginti ir dėl jų kovoti. Ir taip buvo visame pasauklyje visais laikais. Paskaityk interenet JAV, Italijos, Rusijos spaudą ir kitus.

  Atsakyti
 16. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  mariau, neapibendrink taip, kaip aš nerašiau:
  1. Ne visi žmonės buriasi į minias.
  2. ne visos minios yra pamišėliai.
  3. Nesu psichiatras, tačiau išsakiau savo nuomonę apie dalį žmonių, kurie elgiasi kaip pamišėliai.

  Atsakyti
 17. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  mierga gera, manau, kad ne visai tiksliai supratote mano komentarą. Jo tikslas, atkreipti pačių žurnalistų dėmesį, kokios pasekmės gali būti jų darbų. ir ne tik jiems patiems, bet ir aplinkiniams.

  Atsakyti
 18. Inga*

  Kaip faina, Dainiau, jus toks seimyniskas. As tai turiu kaciuka, jis pries metus buvo kaciukas, dabar isaugo, pavirto visu katinu, jo vardas Piktasis, jis mane kartais ikvepia daryti gerus darbus. Jus tik nesupykit gerai, kad as cia ne i tema, bet gal jus noretumete priglausti keleta kaciuku is Lese globos organizacijos, jusu vaikai galetu juos niurkyti, zaisti su jais? Bet jus labai fainiai rasote, labai dziaugiuosi, kad Lietuvoje yra tokiu objektyviu zmoniu kaip jus, dede Dainiau. Telaimina jus Dievas.
  P. S.
  to marius: taip, tapti sventais! 😀

  Atsakyti
 19. marius

  Dainius teigia, kad Lietuvoje žmonės pradėjo burtis į minią, kuri reikalauja neteisėtų dalykų ir ne be paiso įstatymų. Šioje minioje yra konkretūs žmonės, kuriuos Dainius įvardija – pamišėliais! Dainiau, tu kas psichiatras – ekspertas, kuris imasi diagnozuoti.
  O gal toje tavo įvardijamoje pamišėlių minioje yra sąžiningų ir protingų žmonių, kurie patiria iš teisėsaugos ir valdžios struktūrų neteisybę ir prievartą? Kas tuos žmones stimuliuoja burtis? Nemanau, kad jiems mokami pinigai. Jei ne dėl pinigų tai dėl ko? O ar negali jų stimuliuoti „NEVILTIES JAUSMAS” dėl dvigubų standartų? Privilegijuotiems viskas galima o neturintys privilegijų už menkiausią įstatymo pažeidimą yra griežtai baudžiami arba iš karto įvardijami – pamišėlių minia, kuri griauna valstybės pamatus. O gal tie valstybės pamatai yra pūvantys? Žinoma, privilegijuotiems gera gyventi Lietuvoje! Bet vienpusių procesų nebūna tad kažkam gera ant kito sprando! Bet viskam yra riba. Ką daryti jei neįmanoma civilizuotai kreipiantis į teismą pasiekti, kad nukeltų privilegijuotus nuo mano sprando? Ką daryti jei privilegijuoti kaip varnas varnui akies nekerta? Ką daryti – tapti šventais?

  Atsakyti
 20. mierga gera

  Perskaičiau Jūsų straipsniuką ir nustebau…Jaučiu panikos balsą.Panika jei tik kas nors pradeda persekioti pačius žurnalistus,bet jei žurnalistai rašinėja apie žmones ir rašinėja bele ką…tai lyg ir nieko tokio.Juk Jiems viskas – galima.

  Atsakyti
 21. Inga*

  Siaubas, bedieviai pedofilai.
  Laba diena, dede Dainiau. Siaubas koki faina tinklarasti radau, kuri pats sventas LZS pirmininkas raso ir savo sventa zodi cia taria. Idomu bus pasiskaitineti. Tikiuosi rasiu cia ko nors idomaus apie Dieva ir kaciukus. As labai megstu skaityti sventa rasta. Dede Dainiau, jeigu jus ka nors parasytumete apie Dieva, tai man labai patiktu. Norejau paklausti labai asmenisko dalyko ar jus turite koki augintini, kuris ikvepia jus rasymui?

  Atsakyti
 22. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  mariau, aš kalbu apie tokią minią, kuri reikalaudama neteisėtų dalykų dar ir elgiasi taip, kad pati daro blogus dalykus.

  Atsakyti
 23. marius

  Dainiau, ką tu konkrečiai turi omenyje pastoviai naudodamas terminą „pakvaišusi minia” – tai kažkokių konkrečių asmenų grupė iš teisėsaugos ir valdžios struktūros ar kas? Juk ten dirba tik sąžiningi ir dori žmonės ir jie negali kelti žmonėms jokių grėsmių.

  Atsakyti
 24. Mane irgi pribloškė ir kaip žurnalistę, ir kaip žmogų. Tuo keltu plaukė mano kurso draugė — viena iš Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojų. Jos artimieji pašiurpę ir nuo nelaimės ir nuo to, kaip savo poziciją išreiškė nacionaliniu save laikantis dienraštis. Jos sūnus studijuoja žurnalistiką VU antrame kurse. Pakraupę žmonės. Jie buvo labai arti mirties, jie neteko visų dokumentų, daiktų, patyrė didžiulį šoką, o čia … „Žaidžiame klases” Eik tu sau

  Atsakyti
 25. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  RŽ, kai pamačiau tą rubriką „Žaidžiame klases” ir tą publikaciją… Žinai, panašu, kad kartais redaktoriams galvoje kažkas ne taip verda…

  Atsakyti
 26. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  RŽ, anonimiškai įdėjau tik todėl, kad neturi didelės prasmės viešinti vardą ir pavardę dar kartą. Esmė dėl to nekinta. Kaip teisingai supratai, visi, kurie užsiliūliavo ta tema, gali sulaukti ir, panašu, jau sulaukia pakvaišusios miniso reakcijos. Tai tik dar kartą mus verčia susimąstyti, kad bet kokia istroija, net skandalinga ir tokia, kur visi tik rėkia rėkia ir rėkia, turi ir atgarsį bei atgalinį ryšį. Ir tai turime įvertinti.

  Atsakyti
 27. D.Radzevičius Įrašo autorius(-ė)

  Sigitai, jei ką, tai šis mano komentaras ne tik jiems skirtas 🙂 manau, kad turiu dar teisę rašyti svao nuomonę ir jei kąm tai rūpi, gali skaityti. Jei kam nors nerūpi, tai man pakaks, jei kiti žinos, kaip aš vertinu tokią žurnalistiką.

  Atsakyti
 28. Nei šios žurnalistės pavardės, nei leidinio pavadinimo nėra prasmės slėpti, nes ji viešai pati per LRT papasakojo visą šią istoriją ir papasakojo, kad kreipėsi į LŽS ir prokuratūrą. Baisi situacija, bet prie šios bylos viešinimo, o tiksliau viešo paleistų žarnų tampymo visiems matant ir girdint ši žurnalistė labai prisidėjo. Nenorėčiau patekti į tokią situaciją, kaip ji, nei vakare už vairo, nei rašant.

  Atsakyti
 29. sigitas

  ir dabar aš taip įsivaizduoju – grįžo Krivickas (Grinevičiūtė,Tvaskienė) vakare namo, pavargę, pavakarieniavo, sėdo prie kompo , perskaitė Dainiau tavo mintis ir pagalvojo ” Vistik teisus Dainius – rikia baigti visą šią velniavą” 😉

  Atsakyti
 30. Regis

  PAGALIAU. Neseku Dainiau visko ką rašote ar kalbate, bet aš asmeniškai pirmą kart išgirdau tvirtą LŽS pirmininko poziciją. Ir gerai būtų, kad išgirstume bent jau apie kažkokius svarstymus ir visų pusių vienodai. Turiu omeny ir didžiausio „šedevrus”..

  p.s. o tas atsitikimas apie kurį cituojate beveik įsitikinęs, kad yra blefinis arba bent jau tai atliko ne tie kuriuos viešai įtarinėja. Bijau, kad šioje, neeilinėje Lietuvai, istorijoje vardan savų tikslų metamos tokios priemonės, kad sunku sveiku protu net įsivaizduoti. Prognozuoju, kad prieš svarbius teismų posėdžius pasipils dar ir ne tokie „kūrybos” šedevrai. O visa tai ne kas kita kaip bandymas savotiškai pagąsdinti teisėjus. Ir gąsdinti kažkokia mistine minia, nors iš kitos pusės ne ką mažiau baisesnė minia tik su žymiai didesne įtaka.

  Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *