LŽS Etikos komisija R. Janutienės laidą apie Prezidentę laiko etiškai parengta

pagal | 2013/01/07

Šiandien Lietuvos žurnalistų sąjungos etikos komisija paskelbė savo sprendimą dėl Rūtos Janutienės rengtos laidos „Paskutinė instancija” (TV3), kuri nebuvo parodyta televizijoje neva dėl etikos pažeidimų ir dėl kurios buvo nutraukta sutartis su jos gamintojais, atitikimo profesinės etikos standartams.

Gruodžio 12 d. Lietuvos žurnalistų sąjungos Etikos komisija gavo Rūtos Janutienės prašymą atlikti „Paskutinės instancijos” (R. Janutienė ir kt.) laidos apie Prezidentę Dalią Grybauskaitę vertinimą profesinės etikos požiūriu ir pareikšti nuomonę, ar laidoje nusižengta profesinės etikos principams, susijusiems su informacijos apie valstybės pareigūną (prezidentą) rinkimu ir skleidimu.

Susipažinusi su laidos turiniu (prieiga per internetą http://www.ekspertai.eu/neparodyta-tv-laida-ziurekite-ir-darykite-isvadas-patys), Rūtos Janutienės, TV3 Etikos tarnybos sekretoriaus Sigito Babiliaus paaiškinimais, LŽS Etikos komisija pareiškė savo NUOMONĘ dėl laidos atitikimo profesinės etikos principams, suformuluotiems Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse:

Valstybės pareigūnas yra viešas asmuo, todėl kritikos ribos jo atžvilgiu yra platesnės nei kitų piliečių. Valstybės vadovo pareigų svarba ir reikšmė valstybės gyvenime nulemia, jog jam taikomi aukšti moralės standartai, o jo darbui – veiklos skaidrumo kriterijai. Visuomenei yra svarbi ne vien informacija, susijusi su valstybės vadovo dabartiniu darbu, bet ir su praeities veikla.

Žurnalisto, viešosios informacijos rengėjo profesinė pareiga – ginti demokratines vertybes, tarp jų ir informacijos laisvę. Skleisdamas informaciją, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas vadovaujasi visų pirma visuomenės interesais, o ne informacijos palankumo/nepalankumo pareigūnams, kritikuojamiems asmenims kriterijumi.

Gerbdamas nuomonių įvairovę, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas pateikia kuo daugiau vienas nuo kito nepriklausomų asmenų nuomonių. Ypač tai būtina, kai viešojoje informacijoje atsiliepiama į aktualius, neaiškius ir konfliktinius gyvenimo klausimus. Žurnalistas pats renkasi savo šaltinius, tačiau turi kritiškai juos vertinti, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais. „Paskutinės instancijos” laidoje pateikta pakankamai ir kompetentingų bei vienas nuo kito nepriklausančių asmenų nuomonių. Didesnis jų skaičius, nepateikiant naujų faktų, galėtų papildyti laidos turinį, bet nepakeistų jos iš esmės.

Žurnalistinio darbo principas reikalauja, kad kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t. y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją. „Paskutinės instancijos” kūrėjai kritikuojamam asmeniui tokią galimybę suteikė porą kartų (kreipėsi raštu ir žodžiu), tačiau valstybės vadovė (Prezidento tarnyba) tokia galimybe nepasinaudojo. Suinteresuoto asmens nepasinaudojimas jam suteikiama atsakymo teise nėra pagrindas žurnalisto darbą ar patį kūrinį laikyti neprofesionaliu.

Komisija mano, kad laidoje pateikta pakankamai argumentuotos informacijos, paremtos dokumentais, o nuomonės yra atskirtos nuo faktų ir komentarų. Veikdama tik savo kompetencijos ribose, LŽS Etikos komisija nevertino šių faktų atitikimo tikrovei.

LŽS Etikos komisijos nuomone, „Paskutinės instancijos” (R. Janutienė ir kt.) laida apie Prezidentę Dalią Grybauskaitę parengta nenusižengiant profesinės etikos principams. Komisija atkreipia dėmesį, jog skleidėjų susirūpinimas žurnalistų profesinės veiklos principais neturi tapti apynasriu aštresnei kritinei žurnalistikai.

Viktoras Trofimišinas
LŽS Etikos komisijos pirmininkas

Vertindamas šį sprendimą galiu tik pakartoti savo jau anksčiau išsakytą nuomonę dėl situacijos, kuri Rūtą Janutienę paliko be darbo televizijoje TV3, o šią televiziją kol kas vis dar nepalieka klausimas, dėl kokių tikrų priežasčių tik 2012 metų pabaigoje buvo nutrauktas laidos „Paskutinė instancija” transliavimas, jei etikos problemų buvo iki minėtos laidos parodymo, o ne paskutinėje laidoje?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *